Hoe boek ik eigen vermogen / kapitaalsverdeling vof of maatschap?

Heb je een vof of maatschap dan moet je per vennoot of maat bijhouden hoeveel geld deze in het bedrijf stort of opneemt en wordt aan het eind van het jaar de winst verdeeld over de vennoten/maten. Je maakt daarvoor voor elke vennoot/maat een post Eigen vermogen en een post Privé opname/ storting aan.

Betaalt een vennoot/maat met privé geld of neemt hij geld uit het bedrijf op, dan boek je dat via de Privé opname /storting van deze persoon. Na afsluiting van het jaar maak je boekingen voor verdeling van de winst. Begin je met Jortt dan moet je ervoor zorgen dat ook de beginbalans al is uitgesplitst voor elke vennoot/maat. Hieronder leggen we je uit hoe je dat doet.

Aanmaken Eigen vermogen en Privé opname/storting

.

Maak voor elke vennoot/maat Eigen vermogen aan:

 1. Ga naar Geldzaken links in het hoofdmenu.
 2. Klik bij Eigen vermogen op Toevoegen.
 3. Geef de omschrijving op Eigen vermogen + naam vennoot/maat.
 4. Kies voor soort Eigen vermogen Overige reserve.
 5. Klik op Opslaan.

Maak voor elke vennoot/maat Privé opname/storting aan:

 1. Ga naar Geldzaken links in het hoofdmenu.
 2. Klik bij Mijn privé opname/storting op Toevoegen.
 3. Geef de omschrijving op Privé opname/storting + naam vennoot/maat.
 4. Klik op Opslaan.

Aansluiten beginbalans kapitaal

.

Heb je eerder je administratie in een ander programma gedaan, dan moet je met een beginbalans een aansluiting maken op je oude administratie. Daarna kun je de boekingen uitsplitsen.

De uitleg is gebaseerd op onderstaand voorbeeld van een vof. Dit werkt hetzelfde voor een maatschap met twee maten:

 • Vof met twee vennoten
 • kapitaal vennoot 1 € 5.000 (eindbalans 2019 = beginbalans 2020)
 • kapitaal vennoot 2 € 4.750 (eindbalans 2019 = beginbalans 2020)

Maak nu de volgende boeking om de beginbalans voor 2020 aan te sluiten voor vennoot 1:

 1. Ga naar Boekingen links in het hoofdmenu.
 2. Klik op Boeking. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
 3. Kies als boeking soort Balans en als categorie Eigen vermogen vennoot 1.
 4. Voer zelf de Omschrijving (eindbalans per 31/12/2019 vennoot 1), Datum (december 2019), Totaalbedrag 5000 in.
 5. Klik op Opslaan.
 6. Selecteer de boeking weer via Boekingen en selecteer het jaar 2019. De boeking staat nu bovenaan.
 7. Klik in de boeking bij Mogelijke koppelingen op Betaald met.
 8. Klik op Overige reserve.

Maak nu de volgende boeking om de beginbalans voor 2020 aan te sluiten voor vennoot 2:

 1. Ga naar Boekingen links in het hoofdmenu.
 2. Klik op Boeking. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
 3. Kies als boeking soort Balans en als categorie Eigen vermogen vennoot 2.
 4. Voer zelf de Omschrijving (eindbalans per 31/12/2019 vennoot 2), Datum (december 2019), Totaalbedrag 4750 in.
 5. Klik op Opslaan.
 6. Selecteer de boeking weer via Boekingen en selecteer het jaar 2019. De boeking staat nu bovenaan.
 7. Klik in de boeking bij Mogelijke koppelingen op Betaald met.
 8. Klik op Overige reserve.

Verdelen kapitaal per einde boekjaar

.

Met bovenstaande boeking heb je de beginbalans per 1 januari 2020 in Jortt gezet. Je gaat nu verder met het uitsplitsen van het vermogen per 31 december 2020.

Stel dat op de balans van december 2020 onderstaande getallen staan bij het eigen vermogen:

 • Privé opname/storting 2020 €-800
 • Opbrengsten 2020 €23.000
 • Kosten 2020 €15.000
 • Overige reserves €9.750

De winstverdeling is 50/50, dus de helft van de kosten en de opbrengsten voor elke vennoot. Om de verdeling te maken, moeten we ook weten wat elke vennoot apart in dat jaar gestort of opgenomen heeft. Dit kun je als volgt zien:

 1. Ga naar Geldzaken links in het hoofdmenu.
 2. Klik op Mijn privé opname/storting.
 3. Zet het jaartal op 2020.

Je ziet nu bovenin het saldo staan wat totaal is opgenomen in 2020. Staat het getal als +, dan heeft de vennoot per saldo geld gestort; staat het getal als -, dan heeft de vennoot per saldo geld opgenomen. In dit geval heeft vennoot 1 €300 opgenomen en vennoot 2 €500.

De mutatie van het vermogen van vennoot 1 bestaat uit de volgende posten:

Opbrengsten € 11.500 (helft van de Opbrengsten 2020) - kosten € 7.500 (helft van de kosten 2020) - prive opnamen € 300 = € 3.700.

Je doet niets met het saldo wat bij Overige reserves staat; dit heb je al verdeeld in de vorige stap.

Deze getallen leveren het volgende plaatje op:

Uitsplitsing kapitaal VOF

Nu gaan we een boeking maken voor deze verandering van het vermogen van vennoot 1:

 1. Ga naar Boekingen links in het hoofdmenu.
 2. Klik op Boeking. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
 3. Kies als boeking soort Balans en als categorie Eigen vermogen vennoot 1.
 4. Voer zelf de Omschrijving (Mutatie vermogen 2020 vennoot 1), Datum (december 2020)en Totaalbedrag 3700 in.
 5. Klik op Opslaan.
 6. Selecteer de boeking weer via Boekingen en selecteer het jaar 2020. De boeking staat nu bovenaan.
 7. Klik in de boeking bij Mogelijke koppelingen op Betaald met.
 8. Klik op Overige reserve.

Bij Geldzaken zie je nu bij Eigen vermogen vennoot 1 het bedrag van € 8.700 staan als saldo. Dit saldo bestaat uit het saldo per 1 januari 2020 van € 5.000 + de mutatie van 2020 van € 3.700.

Nu gaan we een boeking maken voor deze verandering van het vermogen van vennoot 2:

 1. Ga naar Boekingen links in het hoofdmenu.
 2. Klik op Boeking. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
 3. Kies als boeking soort Balans en als categorie Eigen vermogen vennoot 2.
 4. Voer zelf de Omschrijving (Mutatie vermogen 2020 vennoot 1), Datum (december 2020)en Totaalbedrag 3700 in.
 5. Klik op Opslaan.
 6. Selecteer de boeking weer via Boekingen en selecteer het jaar 2020. De boeking staat nu bovenaan.
 7. Klik in de boeking bij Mogelijke koppelingen op Betaald met.
 8. Klik op Overige reserve.

Bij geldzaken zie je nu bij Eigen vermogen vennoot 2 het bedrag van € 8.250 staan als saldo. Dit saldo bestaat uit het saldo per 1 januari 2020 van € 4.750 + de mutatie van 2020 van € 3.500.

Om het makkelijker te maken je eigen kapitaalverdeling te maken kun je de Template voorbeeld kapitaalsverdeling vof of maatschap downloaden en hier je eigen gegevens in zetten.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.