Jaarrekening opstellen

Het is het huzarenstukje van je boekhouding: de jaarrekening. En nu is het een fluitje van een cent om deze te maken. De Boekhoudbot stelt namelijk razendsnel de jaarrekening automatisch voor je op. Gewoon op basis van de boekhouding in boekhoudprogramma Jortt. Zonder dat je een export hoeft te maken of andere programma's nodig hebt.

Behalve de verplichte inhoud van een jaarrekening, dus de winst-en-verliesrekening en de balans, bevat de Jortt jaarrekening een uitgebreid verslag over het afgelopen jaar. Zo staan de belangrijkste KPI’s, vergelijkingen met voorgaande perioden, grondslagen en de onderbouwingen begrijpelijk voor iedereen beschreven.

De jaarrekening (samenstellingsverklaring)

Een jaarrekening (ook wel samenstellingsverklaring genoemd) is het financiële verslag van jouw onderneming. De jaarrekening is zo opgesteld dat deze gebruikt kan worden voor:

 • je eigen inzicht;
 • de Belastingdienst;
 • banken en andere financiers (hypotheek, financiering of lease);
 • de aandeelhoudersvergadering;
 • subsidieaanvragen;
 • enzovoort.

De Jortt jaarrekening is een gratis onderdeel voor Jortt ZZP, Jortt MKB en Jortt Plus abonnement.

Printbare versie jaarrekening

.

Voor een eenmanszaak (zzp), vof of maatschap kun je de jaarrekening printen en opslaan als pdf. Zo voldoe je aan je plicht om van elk jaar een uitgeprinte versie te bewaren van de begin- en eindbalans en de winst-en-verliesrekening. Het is een verplichting deze geprint te bewaren en met deze Jortt jaarrekening voldoe je aan deze eis.

Bv’s, nv’s, stichtingen en verenigingen kunnen deze jaarrekening gebruiken om de jaarrekening vast te stellen in de algemene vergadering van aandeelhouders.

De jaarrekening die aan alle eisen voldoet

.

De Jortt jaarrekening voldoet aan de wettelijke eisen, zoals deze in Titel 9 Boek 2 BW staan. Dit zodat een zo breed mogelijke groep gebruik kan maken van deze jaarrekening.

De meest betrouwbare jaarrekening

.

Omdat de jaarrekening integraal onderdeel is van het boekhoudprogramma, is dus geen export of handmatige actie nodig. Gegevens kunnen niet verloren gaan of corrupt raken. Dat maakt de Jortt jaarrekening ook nog eens de meest betrouwbare jaarrekening die er is.

Vrijstelling accountantsverklaring

.

Je bedrijf is vrijgesteld van accountantsverklaring (controle) zolang je bedrijf niet voldoet aan minimaal twee van de volgende drie eigenschappen voor twee opeenvolgende jaren:

 • omzet van minimaal € 12 miljoen;
 • balanstotaal van minimaal € 6 miljoen;
 • 50 of meer werknemers.

Jaarrekening deponeren bij de KvK

.

Moet je als bv of nv de jaarrekening deponeren bij de KvK? Gebruik daarvoor de KvK jaarrekening. Deze bevat dezelfde cijfers als de jaarrekening, maar is zo opgesteld dat die exact overeenkomt met de invoervelden van de KvK. Dat scheelt je weer een hoop tijd.

Jaarrekening/jaarverslag opstellen

.

De jaarrekening maak je in boekhoudprogramma Jortt bij Boekhoudbot of bij Rapporten. Bekijk voor je een jaarrekening gaat maken eerst de controle voor de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Geeft de Boekhoudbot aan dat er nog acties zijn, voer die dan eerst uit.

Bron van de jaarrekening

.

De jaarrekening wordt samengesteld op basis van de gegevens die in Jortt zitten zoals facturen en boekingen.

Wanneer je een jaarrekening over een periode opstelt, zorg dan dat alle bij- en afschrijvingen over deze periode in je boekhouding bij Nog te doen zijn verwerkt.

Stel de jaarrekening op

.
 1. Ga naar Boekhoudbot links in het hoofdmenu.
 2. Klik op Controleer mijn boekhouding voor de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.
 3. Voer de eventuele acties uit.
 4. Selecteer Maak voor mij een jaarrekening.
 5. Klik op Jaarrekening.
 6. Geef de periode op waarover je de jaarrekening wilt opstellen. Standaard is dit het afgelopen jaar.
 7. Geef aan over hoeveel jaar je de winst-en-verliesrekening wilt vergelijken. Standaard is dit met de twee voorgaande jaren.
 8. (Optioneel) Geef een inleidende tekst op.
 9. Klik op Nieuwe jaarrekening.
 10. De jaarrekening wordt opgesteld en staat voor je klaar.
 11. Klik op de jaarrekening om hem te tonen.
 12. Wil je hem printen of opslaan als pdf, klik dan op het printersymbool. Door in het geopende printerscherm op de printer te klikken, kun je ook kiezen voor Opslaan als pdf.

Jaarrekening goedkeuren of vaststellen

.

BV's, NV's en coöperaties die gevestigd zijn in Nederland, zijn verplicht om hun jaarcijfers te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Voordat je dit doet, moet de jaarrekening van de onderneming worden goedgekeurd of vastgesteld door de aandeelhouders. Dit gebeurt in de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA). De uitkomst van de vergadering leg je vast in notulen (notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders). Klik op template notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) voor een voorbeeld.

Voorbeeld jaarrekening

.

Download de voorbeeld jaarrekening om een voorbeeld te bekijken van een door Jortt opgestelde jaarrekening.

Je kunt de jaarrekening zo vaak opnieuw maken als je wil. De jaarrekening toont de cijfers zoals ze in jouw bedrijf staan op het moment dat je de jaarrekening aanmaakt.

Statistiek voor de nerds: deze jaarrekening is opgesteld in 3,257 seconden.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.