Controle boekhouding

De Boekhoudbot maakt boekingen voor je en hij kan een jaarrekening, KVK - jaarrekening of auditfile voor je opstellen. De Boekhoudbot voert ook controles voor je uit. Zo weet je of je nog wat aan moet passen voor je een btw-aangifte doet of een jaarrekening laat maken.

De btw-controle en de jaar-controle zijn onderdeel van Jortt ZZP, Jortt MKB en Jortt Plus.

Controle btw-aangifte

.

Voor je in Jortt de btw-aangifte kunt doen of een btw-periode kunt afsluiten doet de Boekhoudbot een controle voor je. Klik bij de Boekhoudbot op Controleer mijn boekhouding voor de btw-controle en je ziet wat hij voor je controleert. Dezelfde controle doet de Boekhoudbot ook wanneer je de stappen doorloopt voor het afsluiten van de btw-aangifte.

Bij de controle kijkt Jortt naar jouw bedrijf: hij houdt rekening met je rechtsvorm en of je bijvoorbeeld een auto van de zaak hebt.

Klik op de Boekhoudbot en Controleer mijn boekhouding voor de btw-aangifte of ga naar de btw-aangifte die je wil indienen en scroll naar het stappenplan dat onderaan de aangifte staat. De gekleurde balk geeft de algemene status weer. Deze laat de slechtste status zien. Is deze groen dan zijn er geen problemen. Is deze rood, oranje of geel klik dan op Controleer mijn boekhouding voor de btw-controle. Aan het bolletje voor het controlepunt zie je of er wat gedaan moet worden:

Aan het bolletje voor het controlepunt zie je of er wat gedaan moet worden:
donkergroen bolletje: oke
geel bolletje: moet naar gekeken worden maar kan ook later
oranje bolletje: moet naar gekeken worden, zou fout kunnen zijn
rood bolletje: moet aangepast worden voor een perfecte btw-aangifte

Je kunt altijd btw-aangifte doen, ook als er nog controlepunten open staan. Het advies is om de acties van de controles op te volgen zodat je een perfecte btw-aangifte doet.

De Boekhoudbot controleert daarbij de volgende punten:

1. Klopt de Btw-rondrekening?

De Boekhoudbot controleert of de facturen en opbrengsten boekingen met een factuurdatum in deze btw-periode, allemaal meegenomen zijn en of dit overeenkomt met de te betalen btw.

2. Zijn alle bij- en afschrijvingen ingeboekt?

Het is belangrijk dat alle bij- en afschrijvingen van je bank en van Mollie uit deze btw-periode verwerkt zijn. Hierdoor voorkom je dat je een eventuele teruggave van de Belastingdienst mist en weet je dat je alles uit deze periode netjes hebt aangegeven.

Mocht je bij Nog te doen bij- en afschrijvingen over het hoofd hebben gezien, dan herinnert de Boekhoudbot je hieraan en kun je direct doorklikken om de bij- en afschrijvingen in te boeken.

3. Zijn er nog conceptboekingen in deze btw-periode?

Het kan zijn dat je in je administratie conceptboekingen hebt staan. Conceptboekingen vind je bij Nog te doen bij de paarse iconen. Kijk je bij Boekingen dan herken je de conceptboekingen aan het grijze bolletje. Conceptboekingen worden niet meegenomen in de boekhouding. Ze ontstaan doordat je ze zelf als concept hebt aangevinkt, een selectie hebt ingeboekt of hebt opgegeven dat je deels bent vrijgesteld van btw. In dat laatste geval weet Jortt dan niet of hij de betreffende boekingen met of zonder btw moet boeken. Mocht je ze over het hoofd hebben gezien bij Nog te doen, dan kun je direct doorklikken en ze accorderen.

Accordeer een boeking

4. Zijn er nog conceptfacturen?

De Boekhoudbot laat je zien of je nog conceptfacturen hebt. Bekijk of je deze nog moet versturen zodat de btw meegenomen wordt in de btw-aangifte. Heb je ze niet meer nodig, verwijder ze dan door het vakje voor de factuur aan te vinken en dan op verwijder te klikken.

5. Is er btw privé-geboekt geboekt voor een auto van de zaak?

Heb je een auto van de zaak? Dan moet je het privégebruik btw auto van de zaak corrigeren. Hoe je dat doet lees je in het artikel: Privégebruik btw auto van de zaak

6. Zijn er boekingen gevonden zonder btw die met btw geboekt hadden moeten worden?

Ben je btw-plichtig dan worden alle boekingen, met uitzondering van bepaalde speciale categorieën zoals Verzekeringen, met btw geboekt. Vindt de Boekhoudbot boekingen zonder btw, dan geeft hij dat hier aan. Controleer of deze boekingen inderdaad zonder btw zijn, of dat je vergeten bent de btw in te vullen. Klopt het dat de boekingen zonder btw zijn geboekt? Dan mag je deze melding negeren.

Controle jaarrekening

.

Met één druk op de knop maak je in Jortt een jaarrekening. Daarnaast zet Jortt de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting voor je klaar. Bekijk voor je de jaarrekening maakt de controle van de Boekhoudbot. Zo weet je of je alles gedaan hebt en een goede jaarrekening maakt of aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting kunt doen.

Klik op de Boekhoudbot en klik op Controleer mijn boekhouding voor de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting Bij de controle kijkt Jortt naar jouw bedrijf: hij houdt rekening met je rechtsvorm en of je bijvoorbeeld een auto van de zaak hebt.

De gekleurde balk voor de controle geeft de algemene status weer. Deze laat de slechtste status zien. Is deze groen dan zijn er geen problemen. Is deze rood of geel klik dan op Controleer mijn boekhouding voor de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Aan het bolletje voor het controlepunt zie je of er wat gedaan moet worden:

Aan het bolletje voor het controlepunt zie je of er wat gedaan moet worden:
groen bolletje: oke
geel bolletje: moet naar gekeken worden maar kan ook later
rood bolletje: moet aangepast worden voor een perfecte aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting

Je kunt altijd de jaarrekening maken of je belastingaangifte doen, ook als er nog controlepunten open staan. Het advies is echter om de acties van de controles op te volgen omdat je anders vastloopt bij het doen van je aangifte Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting.

De Boekhoudbot controleert daarbij dezelfde punten als die in de btw-aangifte worden gechecked en doet een aantal aanvullende checks:

1. Zijn alle boekingen gekoppeld?

De Boekhoudbot checked of alle boekingen een betaling hebben. Hierbij wordt ook gekeken naar de balans boekingen, deze worden in de btw controle niet meegenomen omdat er immers geen btw in zit.

2. Heeft Kas een positief saldo of is 0?

Het saldo in kas mag niet negatief zijn. Is dit wel het geval dan moet je dit corrigeren. Of door de boekingen aan te passen of door het vanuit privé of rekening courant (voor een bv) aan te vullen.

3. Staat de categorie Kruisposten op 0?

Aan het eind van het jaar hoort het saldo op kruisposten op 0 te staan. Is dit niet het geval dan is er verkeerd geboekt. Lees: kruisposten is niet 0 om dit op te lossen.

4. Zijn er losgekoppelde betalingen?

Heb je boekingen gemaakt die op een andere manier betaald zijn dan met je bankrekening of via Mollie en heb je die betaling weer van een boeking afgehaald, dan komt deze als losgekoppelde betaling bij Nog te doen te staan. Verwijder deze betalingen voor je een jaarrekening maakt.

5. Is er geboekt op Overige reserve?

Slechts in sommige gevallen mag er geboekt worden op Overige reserve. Ga je van een gratis naar een betaald abonnement dan mag je alle eerdere facturen inboeken als betaald met Overige reserve. Verder worden sommige beginbalans boekingen op Overige reserve geboekt. Andere boekingen op Overige reserve moet je aanpassen.

6. Zijn er bij- of afschrijvingen die op Betaalde of ontvangen btw geboekt hadden moeten worden?

Betaal je btw aan de Belastingdienst of krijg je btw terug van de Belastingdienst, dan boek je dit met een Balans boeking op Betaalde of ontvangen btw. Heb je deze bij- of afschrijvingen anders geboekt dan moet je ze aanpassen.

Is het btw-bedrag dat je hebt betaald verhoogd met een boete? Dan boek je het bedrag van de boete op Kosten - Boetes en bekeuringen. De Boekhoudbot geeft aan dat deze boeking op Betaalde of ontvangen btw geboekt had moeten worden. Dit is omdat gecontroleerd wordt op basis van het betalingskenmerk. De Boekhoudbot kan niet registreren dat dit deel van de betaling een boete is. Heb je dit gecontroleerd, dan mag je deze melding negeren.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.