KvK jaarrekening deponeren

KvK jaarrekening opstellen

Het opstellen en het deponeren van een jaarrekening voor bv's, stichtingen en verenigingen is verplicht. Ook wanneer je als ondernemer de enige aandeelhouder bent, moet je de jaarcijfers van je bv deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK).

Wat is een Jaarrekening?

.

Simpel gezegd is de jaarrekening een financieel eindverslag van je bedrijf, waarin je (in cijfers) beschrijft wat je gedaan hebt in het betreffende boekjaar. Belangrijk om te begrijpen is dat een jaarrekening goed moet aansluiten op jouw boekhouding, waarin je de bewijzen van inkomsten en uitgaven bewaart.

Een jaarrekening mag je zelf indienen bij de KvK wanneer je bedrijf in de categorieën Micro (omzet tot € 700.000/ jaar) en Klein (omzet tot € 12 miljoen/ jaar) valt.

Het is een groot misverstand dat een jaarrekening door een accountant moet worden gemaakt of worden goedgekeurd. Tot € 12 miljoen omzet mag je dat zelf doen.

Standaard KvK jaarrekening

.

Vanaf boekjaar 2016 verloopt de deponering verplicht digitaal en heeft de KvK een standaard gedefinieerd voor de KvK jaarrekening. Jortt kan deze standaard KvK jaarrekening maken op basis van je boekhouding. En omdat je administratie ook in Jortt zit, is de jaarrekening altijd aansluitend met je boekhouding. Zo weet je zeker dat je jaarrekening voldoet aan alle verplichtingen.

Zelf KvK jaarrekening deponeren

.

In een paar minuten genereer je in boekhoudprogramma Jortt de KvK jaarrekening. De gegevens van de KvK jaarrekening deponeer je zelf op de website van de KvK. Alles bij elkaar kost het je een minuut of 10 en je kan het echt zelf.

Wanneer moet je een jaarrekening deponeren?

.

Binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar moet het bestuur de jaarrekening opmaken en voorleggen aan de aandeelhouders. De aandeelhouders kunnen het bestuur maximaal 5 maanden uitstel verlenen als er bijzondere omstandigheden zijn. Uitstel hoef je niet te melden aan de KvK.

De aandeelhouders hebben vervolgens 2 maanden de tijd voor het vaststellen van de jaarrekening. Als je boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar is dit 31 juli zonder uitstel. En bij maximaal uitstel is dit dus 31 december.

Als alle aandeelhouders van de bv tevens bestuurder of commissaris zijn dan leidt ondertekening van de jaarrekening door de bestuurders en commissarissen meteen tot vaststelling, tenzij deze regel in de statuten wordt uitgesloten. Als ondertekening meteen leidt tot vaststelling, dan vervallen de 2 maanden die de aandeelhouders de tijd hebben om de jaarrekening vast te stellen en moet er binnen 11 maanden en 8 dagen na afloop van het boekjaar gedeponeerd zijn. Dit betekent dat bij een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar uiterlijk 8 december gedeponeerd moet zijn.

Een KvK jaarrekening maken in Jortt

.

Om in Jortt een KvK jaarrekening te maken, ga je naar Boekhoudbot in het hoofdmenu en klik op Maak voor mij een KvK jaarrekening. Kies het boekjaar waarvoor je de KvK jaarrekening wilt maken en doorloop de stappen van de wizard.

Boekjaar

Kies hier of je in de bedrijfsklassen Micro of Klein valt. Welke gegevens je in je jaarrekening moet vermelden, hangt af van de grootte van je bedrijf. Ondernemingen zijn ingedeeld in 4 bedrijfsklassen: micro, klein, middelgroot of groot. Een onderneming valt in een bepaalde klasse als de jaarrekening twee jaar achter elkaar voldoet aan minimaal twee van de onderstaande eisen.

Wat is mijn bedrijfsklassen voor de KvK jaarrekening
MicroKleinMiddelgrootGroot
Bezittingen< €350.000€350.000 - 6 mln€6 - 20 mln> €20 mln
Netto-omzet< €700.000€700.000 - 12 mln€12 - 40 mln> €40 mln
Gemiddeld aantal werknemers< 1010 - 5050 - 250> 250
Ondersteund door Jortt

Algemene gegevens

In deze stap worden algemene gegevens over je bedrijf gevraagd zoals bedrijfsnaam, adresgegevens, telefoonnummer, gegevens contactpersoon, e.d.. De gegevens die Jortt al weet worden voor je ingevuld. De rest kun je hier compleet maken.

Cijfers

Hier worden de cijfers getoond zoals de KvK deze van je wil zien. Jortt heeft je volledige boekhouding van één jaar samengevoegd naar deze KvK jaarrapport balans. Je kan hier niets aanpassen dus snel door naar stap 4.

Jortt maakt het KvK jaarrapport voor jou
Maak zelf je KvK jaarrapport

Grondslagen (Alleen kleine rechtspersoon)

In de grondslagen vertel je hoe je de balans moet interpreteren. Je legt bijvoorbeeld uit waarop de waardes, die in de balans staan, gebaseerd zijn. Jortt vult de grondslagen al voor je in. Je kan deze eventueel veranderen of nog grondslagen toevoegen.

Toelichting (Alleen kleine rechtspersoon)

Je kan hier een toelichting geven op de Immateriële vaste activa en het Eigen vermogen van de balans. Wanneer er geen bijzonderheden zijn dan kan je deze velden leeg laten.

Niet in balans opgenomen verplichtingen (Alleen kleine rechtspersoon)

Niet in balans opgenomen verplichtingen zijn kosten die je als bedrijf de komende tijd verplicht moet gaan maken omdat je overeenkomsten bent aangegaan (contracten) met leveranciers. Je hebt een verplichting om deze uitgaven te doen. Een overeenkomst die maandelijks opzegbaar is hoeft hier ook niet vermeld te worden (geen verplichting).

Ook moeten deze verplichtingen niet blijken uit de balans. Een voorbeeld hiervan is een huurovereenkomst voor een bedrijfspand van 5 jaar. Deze staat niet op je balans. Er zijn ook verplichtingen die wel op je balans staan zoals bijvoorbeeld een lening voor een machine. Deze hoef je hier dus ook niet te noemen.

Enkele voorbeelden van niet in de balans opgenomen verplichtingen zijn:

  • Een huurovereenkomst (bedrijfspand, machines, e.d.).
  • Leaseverplichtingen (auto’s, machines, e.d.). Financial lease wordt als lening op de balans gezet en hoeft hier dus niet vermeld te worden.
  • Erfpacht, licenties, juridische geschillen, e.d.

Overige toelichtingen

Vul hier de naam in van de (voormalige) bestuurder of commissaris.

Bij een kleine rechtspersoon (zie tabel) wordt er ook gevraagd om een ‘Beschrijving van de belangrijkste activiteiten van een rechtspersoon’. Geef hier een korte beschrijving van wat je bedrijf doet.

Heb je alle gegevens ingevuld, dan klik je op Opslaan. Dit betekent dat Jortt je ingevulde gegevens bewaard; het rapport wordt niet opgeslagen op je pc.

Het maken van het KvK jaarrapport is klaar! Je kunt nu inloggen bij de KvK en daar je gegevens op de website ingeven.

Hoe moet je het jaarrapport deponeren bij de KvK?

.

Log in bij de Kamer van Koophandel om de jaarrekening te deponeren

Om je jaarrekening bij de KvK te deponeren, ga je naar de speciale jaarrekening deponeren pagina. Wanneer je nog geen KvK toegangscode hebt dan kun je er hier een aanmaken. Klik anders op log in met toegangscode en vul je toegangsgegevens in.

Je kunt nu beginnen met het deponeren van de KvK jaarrekening door te klikken op Start invullen. Op deze pagina kan je eventueel ook doorgaan met een deponering waar je al mee begonnen bent, opnieuw beginnen of de status van een jaarrekening opvragen.

Klik op Start invullen om te beginnen met het deponeren van de KvK jaarrekening.

Algemene gegevens invullen

Vul hier de naam en rechtsvorm van je bedrijf in, het vestigingsadres en informatie over dit jaarrapport. Geef onder andere op over welke periode deze rapportage gaat en of het jaarrapport al is vastgesteld (door de Algemene Vergadering is goedgekeurd).

Neem de algemene gegevens over uit het KvK jaarrapport van Jortt en klik op Volgende.

De balans cijfers invullen van de KvK jaarrekening

De eindbalans van je bedrijf over het jaar waarover deze jaarrekening gaat en van het jaar daarvoor. Voor een kleine rechtspersoon worden meer gegevens gevraagd dan bij een micro entiteit.

Vul de cijfers in van de balans
KvK jaarrapport balans

Neem de balans over uit het KvK jaarrapport van Jortt en klik op Volgende.

Grondslagen van de KvK jaarrekening (Alleen kleine rechtspersoon)

De grondslagen vertellen de lezer van de jaarrekening hoe ze de balans moeten interpreteren.

Vul de grondslagen in van de balans
KvK jaarrapport grondslagen

Neem de grondslagen over uit het KvK jaarrapport van Jortt en klik op Volgende.

Toelichting op de KvK jaarrekening (Alleen kleine rechtspersoon)

Eventueel kan je de materiële vaste activa en het eigen vermogen van de balans van je jaarrekening verder toelichten.

Vul de verplichtingen van je bedrijf in
KvK jaarrapport verplichtingen

Neem de toelichting over uit het KvK jaarrapport van Jortt en klik op Volgende.

Niet in balans opgenomen verplichtingen (Alleen kleine rechtspersoon)

Geef een opsomming van niet in balans opgenomen verplichtingen zoals huurovereenkomsten en leasecontracten.

Vul de toelichting op de balans in
KvK jaarrapport toelichting

Neem de niet in balans opgenomen verplichtingen over uit het KvK jaarrapport van Jortt en klik op Volgende.

Overige toelichtingen invullen

Vul als laatste de naam van de (voormalige) bestuurder of commissaris in en vul eventuele overige toelichtingen in.

Toelichting van de KvK jaarrekening
Toelichting van de KvK jaarrekening

Neem de overige toelichtingen over uit het KvK jaarrapport van Jortt en klik op Volgende.

Controleer je ingevulde gegevens

Op het laatste scherm van de website van de KvK kan je nog een keer alle gegevens die je hebt ingevuld controleren. Klik op de knop Deponeren en je hebt je jaarrekening gedeponeerd!

Controleer de ingevulde gegevens
Controleer de ingevulde gegevens

Je krijgt het bovenstaande scherm te zien met de status van je deponering. Een kopie van de jaarrekening wordt naar je e-mailadres gestuurd zodat je deze kunt bewaren.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.