Hoe gebruik je kruisposten in Jortt?

Kruisposten verwerken

Bij het boeken maakt Jortt soms gebruik van de balanspost Kruisposten. Zelf hoef je overigens maar heel af en toe kruisposten te gebruiken!

Wat zijn kruisposten?

.

Kruisposten worden in een boekhouding gebruikt wanneer er tussen twee balansposten wordt geboekt. Zo blijft het geld tijdens de transactie zichtbaar in de administratie. De twee op kruisposten geboekte boekingen worden tegen elkaar ‘weggekruist’, vandaar de naam kruisposten. Om deze reden hoort kruisposten ook altijd weer op 0 te komen. De Boekhoudbot controleert je boekhouding op kruisposten en geeft een waarschuwing wanneer kruisposten niet 0 is. Staat er nog een bedrag op, dan is één van de twee boekingen niet gemaakt en loopt je boekhouding scheef.

Wanneer boekt Jortt automatisch op kruisposten?

.

Boek je een overschrijving tussen twee eigen zakelijke (spaar)rekeningen en heb je van beide rekeningen een MT940 bestand of een realtime koppeling, dan zal boekhoudprogramma Jortt deze boeking automatisch voor je maken. Jortt gebruikt hiervoor de post kruisposten.

Ook de bijschrijvingen van Mollie op je bankrekening worden via kruisposten automatisch door Jortt geboekt.

Administratie voor webshop met Mollie koppeling

Boeken van balanspost naar balanspost>Boeken van balanspost naar balanspost

.

In Jortt kun je vaak boeken tussen balansposten zonder dat je dat via kruisposten hoeft te doen. Er zijn twee mogelijkheden:

 1. Is één van de balansposten gekoppeld met de bank of met een MT940 bestand geupload, dan gebruik je de banktransactie om de balansboeking te maken.
 2. Heb je geen koppeling of MT940 bestand en daarmee geen banktransactie, dan kun je rechtstreeks op de balansposten boeken.

Balanspost met bankkoppeling of MT940 bestand

Heeft een van de balansposten een MT940 bestand of een automatische koppeling dan verloopt de boeking aan de hand van de bij- of afschrijving van deze balanspost. Je boekt zoals je alle boekingen in Jortt maakt door de bij- of afschrijving in te boeken en bij de categorie de balanspost te zetten die geen MT940 of automatische koppeling heeft.

Balansposten zonder bankkoppeling of MT940 bestand

Heb je geen MT940 bestand of automatische koppeling dan start je met het maken van de balansboeking en kies je bij de koppeling de andere balanspost waarmee de boeking betaald wordt.

Stel je wil € 250,- overmaken van je kas naar je privé. Dat doe je zo:

 1. Ga naar Boekingen links in het hoofdmenu.
 2. Klik op Boeking. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
 3. Kies als boeking soort Balans en als categorie Kas.
 4. Voer zelf de Omschrijving, Datum en Totaalbedrag incl. btw - 250,00 in.
 5. Klik op Opslaan.
 6. Klik in de boeking bij Mogelijke koppelingen op Betaald met.
 7. Klik op Mijn privé opname / storting.

Wanneer gebruik je zelf kruisposten?

.

In een tweetal gevallen is het wel handig om kruisposten te gebruiken:

Heeft je klant dubbel betaald of heb je zelf iets dubbel betaald, dan gebruik je kruisposten. Je boekt de dubbele betaling via een balansboeking op kruisposten en boekt de terugstorting ook weer via een balansboeking op kruisposten.

Hoe boek ik wanneer er dubbel betaald is?

Heb je zelf iets betaald en ontvang je het geld weer terug, dan kun je dat ook via kruisposten boeken. Je boekt je betaling op Balans en Kruisposten en daarna het geld dat je van je leverancier ontvangt ook weer op kruisposten.

Hoe boek ik een retourzending / creditfactuur leverancier?

Kruisposten is niet 0

.

Kruisposten horen niet op de eindbalans te staan. Geeft de Boekhoudbot bij de controle VPB/IB aan dat kruisposten niet 0 is, dan mis je één of meerdere boekingen op deze categorie. Gaat het om een kruispost in het huidige jaar of een jaar waarover je nog geen belastingaangifte hebt gedaan, dan kun je de correctie direct in dat jaar maken. Gaat het om een kruispost in een jaar waarvan je al wel belastingaangifte hebt gedaan, dan moet je de correctie in het huidige jaar doen. Door de correctie veranderen immers de cijfers.

Check wanneer de kruisposten zijn ontstaan

.

Is het saldo van je kruisposten ongelijk aan nul, dan controleer je dit als volgt:

 1. Ga naar Rapporten links in het hoofdmenu en klik op Balans.
 2. Zet de datum rechts boven in op december 2023 .
 3. Klik op Kruisposten.

Je ziet nu alle transacties van december die op Kruisposten zijn geboekt. Bovenaan staat de beginstand van de maand voor Kruisposten en onderaan staat de eindstand van de maand.

Als het saldo aan het begin van deze periode gelijk is aan het bedrag aan het eind van deze periode, dan is het verschil in een eerdere periode ontstaan. Klik dan op het pijltje links van december 2023. Deze datum staat links boven in je scherm. Je ziet nu alle transacties van november. Hier doe je precies dezelfde controle.

Is er een verschil tussen het begin- en eindsaldo van een periode, dan controleer je de boekingen van de maand waar je in staat. Je moet elk bedrag twee keer zien staan, één keer met een groen pijltje en één keer met een rood pijltje. Is dit niet het geval, dan heb je iets niet goed geboekt.

Zorg dat al je Zakelijke spaarrekeningen in je administratie staan. Mis je een spaarrekening dan kan de 2e boeking op Kruisposten niet gemaakt worden.

Verschil Kruisposten in jaar waarover je aangifte gaat doen:

Omdat je nog aangifte moet doen, maak je de correcties in dit jaar. Ga na wat de reden is dat een bedrag maar één keer voorkomt en pas de boeking aan.

Je controleert en past alles aan totdat het saldo Kruisposten op nul staat.

Verschil Kruisposten in oud jaar:

Zit er een verschil in je kruisposten van een jaar waarover je belastingaangifte al is ingediend? Dan maak je de correctie (-s) in het eerstvolgende jaar waarover je nog geen aangifte hebt gedaan.

Heb jij bijvoorbeeld in 2022 geld betaald aan een leverancier en dit per ongeluk op Kruisposten geboekt? Je maakt dan de volgende twee boekingen:

Kostenboeking maken

 1. Ga naar Boekingen links in het hoofdmenu.
 2. Klik op Boeking. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
 3. Kies als boeking soort Kosten en als categorie Kantoorkosten.
 4. Voer zelf de Omschrijving, Datum, Totaalbedrag incl. btw en zet hier een - voor en het Totaal aan btw in.
 5. Klik op Opslaan.

Kruisposten boeking maken

 1. Ga naar Boekingen links in het hoofdmenu.
 2. Klik op Boeking. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
 3. Kies als boeking soort Balans en als categorie Kruisposten.
 4. Voer zelf de Omschrijving, Datum, Totaalbedrag in.
 5. Klik op Opslaan.
 6. Klik in de boeking bij Mogelijke koppelingen op x boekingen.
 7. Kies de bij "Stap 1" gemaakte boeking.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.