Hoe boek ik een kapitaalstorting in Jortt

Bij de oprichting van een Besloten Vennootschap (bv) wordt een oprichtingsakte gemaakt waarin de statuten van de bv zijn opgenomen. In de statuten is naast de naam en vestigingsplaats, ook opgenomen wie de aandeelhouders zijn, hoeveel aandelen er zijn en wat het aandelenkapitaal is. Dit aandelenkapitaal wordt als kapitaalstorting in de bv gestort. Dit wordt ook wel de formele kapitaalstorting genoemd. Je bent overigens niet verplicht het kapitaal voor alle aandelen te storten.

Voor oktober 2012 was het verplicht om bij de oprichting van een bv €18.000,- in je bv te storten. Inmiddels is dit niet meer nodig en ben je vrij om te kiezen welk kapitaal je stort. De algemene regel is wel dat je genoeg kapitaal stort om tenminste 1 jaar aan de kosten van je bedrijf te kunnen voldoen.

Vindt deze kapitaalstorting niet plaats dan mag er ook geen dividend uitgekeerd worden. In geval van faillissement kan dan ook nog geëist worden dat het kapitaal alsnog wordt gestort en dat alle onterecht uitgekeerde winst teruggestort moet worden.

Het is overigens ook mogelijk om niet liquide kapitaal in te brengen. Het gaat er bij de kapitaalstorting om dat je privégeld inbrengt en dat mogen ook zaken zijn die je voor de bv privé betaald hebt. Denk bijvoorbeeld aan bedrijfsmiddelen als bureaus en stoelen.

Kapitaalstorting in Jortt boeken bij start van je bv

.

Het kapitaal dat je in je bv hebt gestort, boek je als volgt:

 1. Ga naar Nog te doen links in het hoofdmenu.
 2. Selecteer bij Bij- en afschrijvingen de juiste rekening.
 3. Klik op bij de bijschrijving van de kapitaalstorting.
 4. Klik op Maak een nieuwe boeking in de geopende Afschrijving. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
 5. Kies als boeking soort Balans en als categorie Gestort kapitaal.
 6. Klik op Opslaan.

Op de balans vind je nu onder Eigen vermogen en schulden bij de Stortingen en onttrekkingen de post Gestort kapitaal.

Heb je niet al het kapitaal gestort dan kun je op deze manier op een later moment je kapitaal volstorten.

Een beginbalans maken voor de kapitaalstorting in je bv

.

Bestaat je bv al langer en ga je je administratie met Jortt voeren dan maak je een Beginbalans voor je kapitaalstorting. Voer als datum de maand in voorafgaand aan je start met Jortt.

 1. Ga naar Boekingen links in het hoofdmenu.
 2. Klik op Boeking.
 3. Kies als boeking soort Balans en als categorie Gestort kapitaal.
 4. Voer zelf de Omschrijving, Datum, Totaalbedrag in.
 5. Voeg optioneel een bijlage toe.
 6. Klik op Opslaan.
 7. Klik in de boeking bij Mogelijke koppelingen op Betaald met.
 8. Klik op Overige reserve.

Hoe voeg je een agioreserve toe in Jortt?

.

Is het aandelenkapitaal volgestort en wordt er meer kapitaal in het bedrijf gestort, dan noemen we dit geen kapitaalstorting meer. Wanneer er meer geld gestort wordt door de eigenaren of door derden dan bouwt je bedrijf een agioreserve op. Agio is dat wat er meer betaald wordt dan wat de aandelen waard zijn. Een agiostorting op aandelen moet formeel worden geregeld in het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders.

Vaak moet een notaris dit vastleggen in een akte. Laat je hierover adviseren wanneer hier sprake van is.

Maak een agioreserve aan

 1. Ga naar Geldzaken links in het hoofdmenu.
 2. Klik bij Eigen vermogen op Toevoegen en selecteer Agioreserve toevoegen.
 3. Vul een omschrijving voor de agioreserve in.
 4. Klik op Opslaan.

Beginbalans boeking voor de agioreserve maken

 1. Ga naar Boekingen links in het hoofdmenu.
 2. Klik op Boeking en er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
 3. Kies als boeking soort Balans.
 4. Kies als categorie De agioreserve (de naam die je aan de agioreserve hebt gegeven).
 5. Vul een omschrijving in. Bijvoorbeeld Agiostorting december 2024.
 6. Zet de boekdatum op december 2023.
 7. Vul het beginbalans bedrag in bij totaalbedrag.
 8. Klik op Opslaan.
 9. Klik in de aangemaakt boeking bij Mogelijke koppelingen op Betaald met.
 10. Klik op Overige reserve.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.