De (begin)-balans in Jortt

Maak een beginbalans

Wanneer je begint met het bijhouden van je boekhouding in Jortt dan kan het zijn dat er nog bedragen op je balans gezet moeten worden die komen uit je oude boekhouding. Bijvoorbeeld geld wat je nog van je klanten moet ontvangen, btw die je nog terug krijgt vanuit de vorige periode of bedrijfsmiddelen die nog waarde hebben.

Bij Jortt kan je elk moment in het jaar beginnen met je administratie en hoef je niet als eerste je beginbalans in te voeren. De beginbalans boekingen kunnen altijd achteraf nog toegevoegd worden.

Beste manier om de beginbalans te maken

Wanneer je aan de slag gaat met de beginbalans, ga dan als volgt te werk:

  1. Koppel je bankrekening(en) aan Jortt en Jortt neemt automatisch het banksaldo mee voor de beginbalans. Kies als begindatum januari van het jaar dat je wilt beginnen.
  2. Verwerk de bij- en afschijvingen bij Nog te doen. Zet bij betaalde of ontvangen bedragen in januari, van facturen uit december, de factuurdatum op december van het voorgaande jaar. Hiermee maakt Jortt de beginbalans van de overlopende posten.
  3. Controleer eerst of er posten ontbreken aan de Bezittingen kant (links). Vul deze posten aan volgens onderstaande uitleg.
  4. Controleer dan of er posten ontbreken bij de Schulden (rechtsonderin). Vul deze posten aan volgens onderstaande uitleg.
  5. Het resultaat van je bezittingen en schulden is het eigen vermogen. Deze beredeneert Jortt zelf en voer je dus niet in. Dit is de controlepost.

Beginbalans per post uitgewerkt

Hieronder worden een aantal veel voorkomende beginbalans posten als voorbeeld uitgewerkt.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.