De (begin)-balans in Jortt

Maak een beginbalans

Wanneer je begint met het bijhouden van je boekhouding in Jortt dan kan het zijn dat er nog bedragen op je balans gezet moeten worden die komen uit je oude boekhouding. Bijvoorbeeld geld wat je nog van je klanten moet ontvangen, btw die je nog terug krijgt vanuit de vorige periode of bedrijfsmiddelen die nog waarde hebben. Deze bedragen vind je op de eindbalans van je oude boekhouding. Begin je op 1 januari 2024 dan gebruik je de cijfers van de eindbalans december 2023.

Jortt werkt met een fiscale jaarrekening. Gebruik de de fiscale jaarrekening van je boekhouder of vorige pakket om de beginbalans in Jortt te zetten.

Bij Jortt kun je elk moment in het jaar beginnen met je administratie en hoef je niet als eerste je beginbalans in te voeren. De beginbalans boekingen kun je later in het jaar nog toegvoegen. Voeg ze toe voor je je jaarrekening maakt of aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting gaat doen.

Beste manier om de beginbalans te maken

Wanneer je aan de slag gaat met de beginbalans, ga dan als volgt te werk:

  1. Koppel je bankrekening(en) aan Jortt en Jortt neemt automatisch het banksaldo mee voor de beginbalans. Kies als begindatum januari van het jaar dat je wilt beginnen.
  2. Verwerk de bij- en afschijvingen bij Nog te doen. Zet bij betaalde of ontvangen bedragen in januari, van facturen uit december, de factuurdatum op december van het voorgaande jaar. Hiermee maakt Jortt de beginbalans van de overlopende posten.
  3. Controleer eerst of er posten ontbreken aan de Bezittingen kant (links). Vul deze posten aan volgens onderstaande uitleg.
  4. Controleer dan of er posten ontbreken bij de Schulden (rechtsonderin). Vul deze posten aan volgens onderstaande uitleg.
  5. Het resultaat van je bezittingen en schulden is het eigen vermogen. Deze beredeneert Jortt zelf en voer je dus niet in. Dit is de controlepost.

Beginbalans per post uitgewerkt

Hieronder worden een aantal veel voorkomende beginbalans posten als voorbeeld uitgewerkt.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.