Boekhoudprogramma Jortt

Hoe boek ik een gedeeltelijke privé-uitgave?

Wil je een lunch of diner boeken? Ga dan naar Lunch of diner boeken .

Wanneer je met je zakelijke rekening iets betaalt wat je ook voor een groot deel privé gebruikt, dan mag je het privédeel niet aftrekken als zakelijke kosten. Ook de btw van dit deel mag je niet terugvorderen.

Welk deel zijn privékosten?

De Belastingdienst heeft geen harde regels om je kosten te verdelen. Je verhaal moet verdedigbaar zijn. Je geeft zelf aan welk deel je als privédeel opvoert. Hierbij kun je als regel hanteren dat als je iets meer dan 90% zakelijk gebruikt, je alle kosten zakelijk mag opvoeren.

Wil je weten welke kosten aftrekbaar zijn? Bekijkt hier de Aftrekbare kosten voor je bedrijf

Deel laptop privé

Een laptop die je aanschaft en waarmee je ook privémail verstuurt, mag je dus gewoon helemaal aftrekken als zakelijke kosten. Anders wordt het wanneer je gemiddeld twee dagen in de week voor je bedrijf werkt en dus 3 dagen niet, terwijl het aannemelijk is dat je die dagen ook je laptop gebruikt. In dat geval is het verdedigbaar dat je deze laptop voor 40% zakelijk gebruikt.

Deel telefoonrekening privé

Hetzelfde gaat op voor je telefoonkosten. Gebruik je de telefoon voor het overgrote deel zakelijk en bel je af en toe privé? Dan zijn alle kosten zakelijk aftrekbaar. Is de verhouding andersom, dan kun je een evenredig klein deel als zakelijk kosten opvoeren.

Neem voor je telefoon een 'unlimited' abonnement. Je kosten zijn niet hoger als je privé belt en dus kun je alle kosten zakelijk opvoeren.

Wees reëel

Het privédeel van je boekingen heeft uiteindelijk een marginale invloed op je winst- en verliesrekening. Wring je dus niet in alle bochten om tot een paar euro voordeel in de maand te komen. Doe een reële schatting en voer dat consequent door. Dat geeft een hoop rust en je hebt een verdedigbaar verhaal bij een eventuele controle.

gedeeltelijke priveuitgave boeken in boekhouding

Voorbeeld gedeeltelijk privégebruik telefoonrekening

In dit voorbeeld verwerken we een telefoonrekening, waarbij op de factuur voor 40% privégebruik wordt verrekend.

 1. Ga naar Nog te doen in het hoofdmenu.
 2. Klik op bij- en afschrijvingen.
 3. Klik bij de afschrijving van de betaling van de telefoonrekening op Inboeken.
 4. Klik in de afschrijving op Inboeken en klik op Maak boeking.
 5. Selecteer de tab Kosten.
 6. Selecteer de categorie Kantoorkosten.
 7. Controleer de btw zoals die op de factuur staat en neem deze over bij Totaal btw.
 8. Voeg de factuur toe als bijlage.
 9. Selecteer Dit betreft een gedeeltelijke privé-uitgave.
 10. Vul een korte omschrijving in.
 11. Voer bij Privébedrag excl. het (deel)bedrag in exclusief de btw. Dit bedrag staat meestal ook op de factuur.
 12. Controleer het btw-tarief.
 13. Selecteer het privégebruik afgerond in stappen van 10%.
 14. Klik op Opslaan.

Winst- en verliesrekening en btw-aangifte

Het gedeelte privégebruik wordt in mindering gebracht op de winst- en verliesrekening en in de btw-aangifte. Het deel privégebruik wordt geparkeerd in de categorie rekening-courant (schuld van eigenaar bedrijf aan het bedrijf). Het is nu een privéschuld aan je bedrijf. Je hebt namelijk zakelijk geld gebruikt voor privéaankopen en dit geld heb je nog niet verrekend.

Privégebruik uit rekening-courant corrigeren

Gedurende het jaar loopt je schuld aan je bedrijf voor het privégebruik op. Je moet deze schuld minimaal eens per jaar corrigeren (meest gebruikelijk is eenmaal aan het einde van het jaar). Het openstaande saldo van je rekening-courant staat bij Geldzaken . Corrigeren kan op twee manieren:

Overmaken van het privégebruik van je privérekening

Je kunt je schuld terugbetalen aan je bedrijf door het bedrag dat openstaat op de rekening-courant over te maken van je privérekening naar je zakelijke rekening.

 1. Klik bij de bankbijschrijving op Inboeken.
 2. Klik in de banktransactie op Inboeken en klik op Maak boeking.
 3. Selecteer de tab Balans.
 4. Selecteer de categorie Rekening-courant.
 5. Geef een korte omschrijving mee.
 6. Klik op Opslaan.

Na deze handeling moet je rekening-courant weer op € 0 staan.

Privégebruik boeken als privéopname (meest gebruikt)

Je kunt het privégebruik ook boeken als privéopname. Je maakt dan geen geld over van je privérekening.

 1. Maak een Nieuwe boeking.
 2. Kies Balans en selecteer Rekening-courant.
 3. Geef het openstaande saldo op als negatief bedrag.
 4. Klik op Opslaan.
 5. Klik op Inboeken.
 6. Klik op Maak nieuwe betaling aan, selecteer de Privéopname/storting.

Na deze handeling moet je rekening-courant weer op € 0 staan.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.