Vennootschapsbelasting Balans activa

De activa zijn je bezittingen. Deze staan op de linkerkant van je balans.

vpb balans activa

Het Aangifte vennootschapsbelasting 2020 rapport in Jortt is zo opgesteld dat je de balans activa zo over kunt nemen op het vennootschapsbelastingformulier. Ga naar Rapporten | Aangifte vennootschapsbelasting (VPB). Selecteer het juiste boekjaar.

Immateriële vaste activa

Bij de immateriële vaste activa neem je de Goodwill over en de eventuele andere immateriële vaste activa.

vpb Immateriële vaste activa

Neem de immateriële vaste activa over van het Aangifte vennootschapsbelasting (VPB) 2020 rapport uit boekhoudprogramma Jortt:

vpb Immateriële vaste activa jortt

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa is het totaal van de waarde van je bedrijfsmiddelen.

vpb materiële vaste activa

Neem de materiële vaste activa over van het Aangifte vennootschapsbelasting (VPB) 2020 rapport uit boekhoudprogramma Jortt:

vpb fysieke bedrijfsmiddelen

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa zijn de deelnemingen en verstrekte lange termijn leningen.

vpb financiele vaste activa

Neem de financiële vaste activa over van het Aangifte vennootschapsbelasting (VPB) 2020 rapport uit boekhoudprogramma Jortt:

vpb financiele bedrijfsmiddelen

Voorraden

De voorraad corrigeer je voor het einde van het jaar, dat doe je zo: Voorraad boeken.

vpb voorraad

Neem de voorraden over van het Aangifte vennootschapsbelasting (VPB) 2020 rapport uit boekhoudprogramma Jortt:

vpb vooraden

Vorderingen

De vorderingen zijn alle kortlopende vorderingen. Dit zijn onder andere de openstaande facturen van je klanten, de rekening-courant en verstrekte korte termijn leningen.

vpb vorderingen

Neem de vorderingen over van het Aangifte vennootschapsbelasting (VPB) 2020 rapport uit boekhoudprogramma Jortt:

vpb vorderingen

Effecten

De effecten zijn de aandelen die snel te verhandelen zijn, meestal zijn deze ondergebracht bij een aandelenrekening zoals Evi, Binck, etc.

vpb effecten

Neem de effecten over van het Aangifte vennootschapsbelasting (VPB) 2020 rapport uit boekhoudprogramma Jortt:

vpb aandelen

Liquide middelen

De liquide middelen zijn de overige regels bij Kas en bank. Dus je betaal- en spaarrekeningen en eventueel het kasgeld.

vpb liquide middelen

Neem de liquide middelen over van het Aangifte vennootschapsbelasting (VPB) 2020 rapport uit boekhoudprogramma Jortt:

vpb kas en bank

Toelichting op de activa

Mocht je een kleine afwijking hebben in bijvoorbeeld de bedrijfsmiddelen, omdat Jortt deze per maand berekent en je dit voorheen per dag deed, dan kun je dat hier opgeven.

vpb toelichting activa

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.