Vennootschapsbelasting Balans activa

Vaste activa

De vaste activa zijn je bezittingen. Deze staan op de linkerkant van je balans.

vpb vaste activa

Neem de immatriële, materiële en financiële vaste activa over van het Aangifte vennootschapsbelasting (VPB) 2023 rapport van boekhoudprogramma Jortt en geef dit op op de site van de Belastingdienst:

vpb vaste activa

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa zijn bedrijfsmiddelen die niet tastbaar zijn, denk hierbij bijvoorbeeld aan software. In Jortt staan deze bij Niet fysieke bedrijfsmiddelen. In het rapport van Jortt staan twee kolommen. Het bedrag wat in de linkerkolom staat vul je in bij Kosten van aanschaf of voortbrenging. Het bedrag wat in de rechterkolom staat vul je in bij Boekwaarde einde boekjaar.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa zijn je bedrijfsmiddelen. Details hiervan vind je in Jortt in het menu aan de linkerkant onder Rapporten | Bedrijfsmiddelen.

In het rapport van Jortt staan drie kolommen. Het bedrag wat in de linkerkolom staat vul je in bij Kosten van aanschaf of voortbrenging. Het bedrag wat in de middelste kolom staat vul je in bij Boekwaarde einde boekjaar. Het bedrag wat in de rechterkolom staat vul je in bij Restwaarde.

Financiële vaste activa

Financiële vaste activa zijn bijvoorbeeld langlopende verstrekte leningen. In Jortt staan deze bij Financiële bedrijfsmiddelen.

Vul de cijfers uit de rechterkolom in bij de belastingdienst.

Vlottende activa

De vlottende activa zijn je bezittingen die je binnen één jaar kunt omzetten in geld. Liquide middelen is het geld dat op de bankrekening staat of dat je in kas hebt.

vpb vlottende activa

Neem de bedragen van de vlottende activa over over van het Aangifte vennootschapsbelasting (VPB) 2023 rapport uit Jortt en vul dit in op de site van de Belastingdienst:

vpb vlottende activa

In het rapport van Jortt staan twee kolommen bij Vordering op handelsdebiteuren. Het bedrag dat in de linkerkolom staat vul je in bij Nominale waarde. Het bedrag dat in de rechterkolom staat vul je in bij Boekwaarde einde boekjaar.

Toelichting op de activa

Mocht je een kleine afwijking hebben in bijvoorbeeld de bedrijfsmiddelen, omdat Jortt deze per maand berekent en je dit voorheen per dag deed, dan kun je dat hier opgeven

Controle activa

Controleer de totaalbedragen voordat je verder gaat! Ga pas verder wanneer deze overeenkomen.

Vennootschapsbelasting: Controle activa

vpb activa totaal belastingdienst

Jortt: Controle activa

vpb activa totaal

Komt het bedrag niet overeen? Controleer alle invulvelden zorgvuldig.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.