Vennootschapsbelasting Balans activa

De vast activa zijn je bezittingen. Deze heb je één jaar of langer in bezit.

vpb vaste activa

Neem de gegevens uit Jortt over bij de Belastingdienst:

vpb vaste activa

De vlottende activa zijn je bezittingen die je binnen één jaar kunt omzetten in geld. Liquide middelen is het geld wat je op de bankrekening hebt staan of in kas hebt.

vpb vlottende activa

Neem de gegevens uit Jortt over bij de Belastingdienst:

vpb vlottende activa

Toelichting op de activa

Mocht je een kleine afwijking hebben in bijvoorbeeld de bedrijfsmiddelen, omdat Jortt deze per maand berekent en je dit voorheen per dag deed, dan kun je dat hier opgeven.

Contoleer de totalen

Controleer de totaalbedragen voordat je verder gaat! Ga pas verder wanneer deze overeenkomen.

vpb activa totaal

Het totaal in Jortt moet overeenkomen bij de Belastingdienst:

vpb activa totaal belastingdienst

Komt het bedrag niet overeen? Controleer alle invulvelden zorgvuldig.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.