Vennootschapsbelasting Winst-en-verliesrekening

Opbrengsten

.

Opbrengsten uit leveringen en diensten. De omzet bestaat dus uit Gefactureerde omzet en/of Diverse omzet.

vpb opbrengsen belastingdienst

Neem de opbrengsten over van het Aangifte vennootschapsbelasting (VPB) 2023 rapport uit Jortt en vul dit in op de site van de Belastingdienst:

vpb opbrengsen jortt

Inkoopkosten, uitbesteed werk en andere externe kosten

.

De Inkoopkosten staan in de categorie 'Inkoop'. Inkoop bestaat uit twee subcategorieën, Inkoop materiaal en Uitbesteed werk.

vpb inkoopkosten belastingdienst

Neem de inkoopkosten, het uitbesteed werk en andere externe kosten over van het Aangifte vennootschapsbelasting (VPB) 2023 rapport van Jortt en geef dit in op de site van de Belastingdienst:

vpb inkoopkosten jortt

Personeelskosten

.

Personeelskosten bestaan tenminste uit Lonen en Sociale lasten.

vpb personeelskostenkosten belastingdienst

Neem de personeelskosten over van het Aangifte vennootschapsbelasting (VPB) 2023 rapport uit Jortt en vul deze in op de site van de Belastingdienst:

vpb personeelskostenkosten jortt

Afschrijvingen

.

Afschrijvingen worden in Jortt automatisch verwerkt wanneer je deze hebt toegevoegd bij bedrijfsmiddelen.

vpb afschrijvingen belastingdienst

Neem de afschruivingen over van het Aangifte vennootschapsbelasting (VPB) 2023 rapport van Jortt en vul dit in op de site van de Belastingdienst:

vpb afschrijvingen jortt

Overige bedrijfskosten

.

Overige bedrijfskosten staan in Jortt bij de Overige kosten. Hier staan de volgende categoriëen in, die je over kunt nemen:

  • Auto- en transportkosten
  • Huisvestingskosten
  • Onderhoudskosten van overige materiële vaste activa
  • Verkoopkosten
vpb overige kosten belastingdienst

Neem de overige bedrijfskosten over van het Aangifte vennootschapsbelasting (VPB) 2023 rapport van Jortt en geef deze in op de site van de Belastingdienst:

vpb overige kosten jortt

Financiële baten en lasten

.

Financiële baten en lasten zijn opbrengsten en kosten die je had voor het geld in je bedrijf. Veelal is dit de ontvangen en betaalde rente en bankkosten.

vpb fiscale baten en lasten belastingdienst

Neem de financiële baten en lasten over van het Aangifte vennootschapsbelasting (VPB) 2023 rapport van Jortt en vul deze in op de site van de Belastingdienst:

vpb fiscale baten en lasten jortt

Resultaat uit deelnemingen

.

Waardeer je de deelneming op nettovermogenswaarde, dan staat de waardeverandering als resultaat uit deelnemingen in je winst-en-verliesrekening.

vpb  resultaat deelnemingen belastingdienst

Neem het resultaat uit deelnemingen over van het Aangifte vennootschapsbelasting (VPB) 2023 rapport van Jortt en vul deze in op de site van de Belastingdienst:

vpb resultaat deelnemingen baten en lasten jortt

Buitengewone baten en lasten

Hier staan de bijzondere opbrengsten en kosten die niets te maken hebben met je primaire bedrijfsvoering. Indien van toepassing neem je deze gegevens over uit de winst-en-verliesrekening.

vpb  resultaat deelnemingen belastingdienst

Neem de buitengewone baten en lasten over van het Aangifte vennootschapsbelasting (VPB) 2023 rapport van Jortt en vul deze in op de site van de Belastingdienst:

vpb resultaat deelnemingen baten en lasten jortt

Toelichting winst-en-verliesrekening

.

Heb je nog wat toe te lichten aan de Belastingdienst (een reden voor een extreem hoge of lage winst bijvoorbeeld), geef dat dan hier op.

vpb toelichting winst-en-verliesrekening

Controle winst-en-verliesrekening

Controleer de totaalbedragen voordat je verder gaat! Ga pas verder wanneer deze overeenkomen.

Vennootschapsbelasting: Controle winst-en-verliesrekening

vpb passiva totaal belastingdienst

Jortt: Controle winst-en-verliesrekening

vpb passiva totaal

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.