Vennootschapsbelasting Winst-en-verliesrekening

Opbrengsten

.

Vul eerst de opbrensten in:

vpb opbrengsen jortt

Neem de bedragen uit Jortt en vul deze in bij de Belastingdienst:

vpb opbrengsen belastingdienst

Inkoopkosten

.

Vul de inkoopkosten in:

vpb inkoopkosten jortt

Neem de bedragen uit Jortt en vul deze in bij de Belastingdienst:

vpb inkoopkosten belastingdienst

Personeelskosten

.

Vul de personeelskosten in:

vpb personeelskostenkosten jortt

Neem de bedragen uit Jortt en vul deze in bij de Belastingdienst:

vpb personeelskostenkosten belastingdienst

Afschrijvingen

.

Vul de afschrijvingen in:

vpb afschrijvingen jortt

Neem de bedragen uit Jortt en vul deze in bij de Belastingdienst:

vpb afschrijvingen belastingdienst

Overige bedrijfskosten

.

Vul de overige bedrijfskosten in:

vpb overige kosten jortt

Neem de bedragen uit Jortt en vul deze in bij de Belastingdienst:

vpb overige kosten belastingdienst

Financiële baten en lasten

.

Vul de financiële baten en lasten in:

vpb fiscale baten en lasten jortt

Neem de bedragen uit Jortt en vul deze in bij de Belastingdienst:

vpb fiscale baten en lasten belastingdienst

Resultaat uit deelnemingen

.

Vul het resultaat uit deelnemingen in:

vpb resultaat deelnemingen baten en lasten jortt

Neem de bedragen uit Jortt en vul deze in bij de Belastingdienst:

vpb  resultaat deelnemingen belastingdienst

Buitengewone baten en lasten

Vul het de buitengewone baten en lasten in:

vpb resultaat deelnemingen baten en lasten jortt

Neem de bedragen uit Jortt en vul deze in bij de Belastingdienst:

vpb  resultaat deelnemingen belastingdienst

Toelichting winst-en-verliesrekening

.

Heb je nog wat toe te lichten aan de Belastingdienst (een reden voor een extreem hoge of lage winst bijvoorbeeld), geef dat dan hier op.

vpb toelichting winst-en-verliesrekening

Contoleer de totalen

Controleer de totaalbedragen voordat je verder gaat! Ga pas verder wanneer deze overeenkomen.

vpb passiva totaal

Het totaal in Jortt moet overeenkomen bij de Belastingdienst:

vpb passiva totaal belastingdienst

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.