Vennootschapsbelasting Winst-en-verliesrekening

Op de winst-en-verliesrekening staan je opbrengsten en kosten. Het verschil hiertussen is de winst (of verlies). Over de winst moet je winstbelasting betalen (vennootschapsbelasting).

vpb winst-en-verliesrekening

Het Aangifte vennootschapsbelasting 2020 rapport in Jortt is zo opgesteld dat je de winst-en-verliesrekening zo over kunt nemen op het vennootschapsbelastingformulier. Ga naar Rapporten | Aangifte vennootschapsbelasting (VPB). Selecteer het juiste boekjaar.

Opbrengsten

De opbrengsten staan in de Winst-en-verliesrekening.

vpb opbrengsten

Neem de opbrengsten over van het Aangifte vennootschapsbelasting (VPB) 2020 rapport uit boekhoudprogramma Jortt:

vpb omzet

Inkoopkosten, uitbesteed werk en andere externe kosten

Inkoopkosten zijn alle inkopen in materiaal (inkoop) en mensen (uitbesteed werk) die je nodig had voor de producten of diensten die jij verkoopt.

vpb inkoopkosten

Neem de inkoopkosten, uitbesteed werk en andere externe kosten over van het Aangifte vennootschapsbelasting (VPB) 2020 rapport uit boekhoudprogramma Jortt:

vpb inkoop

Personeelskosten

Personeelskosten bestaan uit lonen, sociale lasten, pensioenen, overige personeelskosten en de ontvangen subsidies voor je personeel.

vpb personeelskosten

Neem de personeelskosten over van het Aangifte vennootschapsbelasting (VPB) 2020 rapport uit boekhoudprogramma Jortt:

vpb loonkosten

Afschrijvingen

Hier neem je de afschrijvingen over.

vpb afschrijvingen

Neem de afschrijvingen over van het Aangifte vennootschapsbelasting (VPB) 2020 rapport uit boekhoudprogramma Jortt:

vpb afschrijven

Waardeveranderingen

Waardeveranderingen los van afschrijvingen komen zelden voor.

vpb waardeveranderingen

Waardeveranderingen worden nog niet ondersteund.

vpb afschrijven

Overige bedrijfskosten

Hier vul je de overige kosten in. Alhoewel er in Jortt voor je eigen inzicht onder Andere kosten subcategorieën zijn aangemaakt, neem je alleen de totalen van de hoofdpost over.

vpb overige kosten

Neem de overige bedrijfskosten over van het Aangifte vennootschapsbelasting (VPB) 2020 rapport uit boekhoudprogramma Jortt:

vpb bedrijfskosten

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten zijn de betaalde en ontvangen rente.

vpb financiele baten en lasten

Neem de financiële baten en lasten over van het Aangifte vennootschapsbelasting (VPB) 2020 rapport uit boekhoudprogramma Jortt:

vpb financiele opbrengsten

Resultaat uit deelnemingen

Heb je een deelneming (belang van meer dan 5% in een ander bedrijf) en heb je daar een resultaat uit? Dan geef je dat hier op.

vpb resultaat deelnemingen

Neem het resultaat uit deelnemingen over van het Aangifte vennootschapsbelasting (VPB) 2020 rapport uit boekhoudprogramma Jortt:

vpb deelnemingen

Toelichting winst-en-verliesrekening

Heb je nog wat toe te lichten aan de Belastingdienst (een reden voor een extreem hoge of lage winst bijvoorbeeld), geef dat dan hier op.

vpb toelichting winst-en-verliesrekening

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.