Vennootschapsbelasting Winst- en verliesrekening

De volgende fase is het overnemen van de Winst- en verliesrekening uit Jortt in de vpb-aangifte van Belastingdienst.

Opbrengsten

De opbrengsten staan in de Winst- en verliesrekening.

vpb opbrengsten

Deze neem je over van de winst- en verliesrekening:

vpb omzet

Inkoopkosten

Inkoopkosten zijn alle inkopen in materiaal (inkoop) en mensen (uitbesteed werk) die je nodig had voor de producten of diensten die jij verkoopt.

vpb inkoopkosten

Deze neem je over van de winst- en verliesrekening:

vpb inkoop

Personeelskosten

Personeelskosten bestaan uit lonen, sociale lasten, pensioenen, overige personeelskosten en de ontvangen subsidies voor je personeel.

vpb personeelskosten

Deze neem je over van de winst- en verliesrekening:

vpb loonkosten

Afschrijvingen

Hier neem je de afschrijvingen over. Let op, niet de afschrijvingen door verlies, diefstal of defect.

vpb afschrijvingen

Deze neem je over van de winst- en verliesrekening:

vpb afschrijven

Waardeveranderingen

Waardeveranderingen los van afschrijvingen komen zelden voor.

vpb waardeveranderingen

Overige bedrijfskosten

Hier vul je de overige kosten in. Alhoewel er in Jortt voor je eigen inzicht onder Andere kosten subcategorieën zijn aangemaakt, neem je alleen de totalen van de hoofdpost over.

vpb overige kosten

Deze neem je over van de winst- en verliesrekening:

vpb bedrijfskosten

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten zijn de betaalde en ontvangen rente.

vpb financiele baten en lasten

Deze neem je over van de winst- en verliesrekening:

vpb financiele opbrengsten

En:

vpb financiele kosten

Resultaat uit deelnemingen

Heb je een deelneming (belang van meer dan 5% in een ander bedrijf) en heb je daar een resultaat uit? Dan geef je dat hier op.

vpb resultaat deelnemingen

Deze neem je over van de winst- en verliesrekening:

vpb deelnemingen

Overzicht winst-en-verliesrekening

Ter controle krijg je nu een overzicht van de winst- en verliesrekening zoals je deze hebt ingevuld bij de Belastingdienst.

Deze wijkt af van de winst- en verliesrekening in Jortt. Dit heeft te maken met de ‘Niet aftrekbare kosten’ de ‘Willekeurige afschrijvingen’. Deze voeg je later toe bij de Belastingdienst.

vpb overzicht winst- en verliesrekening

Toelichting winst-en-verliesrekening

Heb je nog wat toe te lichten aan de Belastingdienst (een reden voor een extreem hoge of lage winst bijvoorbeeld), geef dat dan hier op.

vpb toelichting winst- en verliesrekening

Willekeurige afschrijving

Heb je willekeurig afgeschreven dan geef je dat hier op.

vpb Willekeurige afschrijving

Deze neem je over van de winst- en verliesrekening:

vpb Willekeurige afschrijving

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.