Vennootschapsbelasting Algemene gegevens

De eerste stap van de aangifte vennootschapsbelasting is eenvoudig. Hier geef je de gegevens van je onderneming op.

Je RSIN/fiscaal nummer is echt niet meer te veranderen nadat je de eerste pagina hebt opgeslagen. Controleer deze dubbel!

Het boekjaar is 01-01 tot en met 31-12. Je maakt geen gebruik van een belastingconsulent.

voorbeeld-winst-verliesrekening-vpb

Verkort aangifteprogramma

Het klinkt gek, maar meestal kan de aangifte vennootschapsbelasting van je Werkmaatschappij gebruik maken van een verkort aangifteprogramma, terwijl je Holding een uitgebreide aangifte vennootschapsbelasting nodig heeft. Dit heeft te maken met de deelneming van je Holding in de Werkmaatschappij.

Vul de vragen in om te bepalen of je gebruik moet maken van de verkorte of van de volledige aangifte vennootschapsbelasting.

vpb verkort aangifteprogramma

Bijzondere situaties

Vervolgens geef je in de aangifte vennootschapsbelasting aan of er bijzondere situaties gelden voor je bedrijf. De naam geeft het al aan, voor de meeste bedrijven is dit niet van toepassing en als dit wel zo is dan ben je daarvan op de hoogte.

vpb bijzondere situaties

Belastingplichtige

Vervolgens geef je in de aangifte vennootschapsbelasting aan wat je activiteiten zijn en of er in het afgelopen jaar veranderingen zijn geweest in je activiteiten. Verder wordt er gevraagd of er willekeurige afschrijvingen zijn geweest en of er veranderingen in je pensioen zijn geweest.

vpb bbelastingplichtige

Aandelen en transacties

Vervolgens geef je in de aangifte vennootschapsbelasting aan of er aandeelhouders zijn en of hier wijzigingen in zijn.

vpb Aandelen en transacties

Tegenbewijsregeling

Vervolgens geef je in de aangifte vennootschapsbelasting aan of je gebruik wilt maken van de Tegenbewijsregeling. Dit heeft te maken met een eventuele afkoop van een lijfrenteverzekering.

Bij afkoop van een lijfrenteverzekering is de afkoopsom van de lijfrente belast. Voorts brengt de Belastingdienst revisierente in rekening. De revisierente bedraagt in beginsel 20% van de afkoopwaarde. Er geldt op verzoek een tegenbewijsregeling in gevallen waarin de aanspraak op lijfrente minder dan tien jaar vóór het jaar van afkoop is bedongen.

Weet je niet waar dit over gaat? Dan is deze regeling meestal niet voor jou van toepassing.

vpb tegenbewijsregeling

Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling en deelnemingsverrekening

Vervolgens geef je in de aangifte vennootschapsbelasting aan of je deelnemingen hebt. Doe je aangifte voor een Holdingmaatschappij, dan is dat meestal het geval.

Van een deelneming is in principe sprake wanneer je voor ten minste 5% van het nominaal gestort kapitaal aandeelhouder bent van een vennootschap (de Werkmaatschappij).

vpb deelnemingen

Toelichting

Vervolgens geef je in de aangifte vennootschapsbelasting aan of je een toelichting wilt geven op de eerder gegeven antwoorden. Hierin kun je bijzonderheden vooraf melden.

vpb algemeen toelichting

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.