Vennootschapsbelasting Belastingplichtige

In eerste stap van de aangifte vennootschapsbelasting geef je de gegevens van je onderneming op.

belastingplichtige overnemen uit Jortt

Bovenstaande velden in neem je over uit Jortt, deze staan in het groen aangegeven in het voorbeeld. Het antwoord op de overige vragen is meestal 'Nee'. Als deze wel van toepassing zijn, heb je deze aangevraagd via een fiscalist, de Belastingdienst of een notaris en ben je hiervan op de hoogte.

Let in het bijzonder op de vraag: Is het fiscale ondernemingsvermogen op 01-01-2022 gelijk aan het fiscale ondernemingsvermogen op 31-12-2021?". Beantwoord deze vraag met 'Ja'.

belastingplichtige overnemen uit Jortt

Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling en deelnemingsverrekening

Heb je een Holding bv, dan is het eerste antwoord 'Ja'. Het antwoord op de overige vragen is meestal 'Nee'. Als deze wel van toepassing zijn, heb je deze aangevraagd via een fiscalist, de Belastingdienst of een notaris en ben je hiervan op de hoogte.

U bent voor ten minste 5% van het nominaal gestorte kapitaal aandeelhouder van een vennootschap waarvan het kapitaal geheel of gedeeltelijk in aandelen is verdeeld (bijvoorbeeld een naamloze of besloten vennootschap).
deelnemingen aangeven bij de Belastingdienst

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.