Vennootschapsbelasting Balans passiva

De passiva zijn je eigen vermogen en je schulden. Deze staan aan de rechterkant van je balans.

vpb balans passiva jortt schulden

Neem het vermogen over uit Jortt en vul deze in in het formulier van de Belastingdienst.

vpb ontvangen kortlopende lening

Onder het vermogen staan de schulden.

vpb balans passiva jortt schulden

Neem de schulden over uit Jortt en vul deze in in het formulier van de Belastingdienst.

vpb lening

Een balans is een momentopname. Op het moment van deze aangifte heb je de btw over het 4e kwartaal waarschijnlijk al betaald. Toch blijft deze op de balans als schuld staan, omdat deze op 31 december nog niet was voldaan.

Toelichting op de passiva

Mocht je een kleine afwijking hebben in bijvoorbeeld de bedrijfsmiddelen, omdat Jortt deze per maand berekent en je dit voorheen per dag deed, dan kun je dat hier opgeven.

Contoleer de totalen

Controleer de totaalbedragen voordat je verder gaat! Ga pas verder wanneer deze overeenkomen.

vpb passiva totaal

Het totaal in Jortt moet overeenkomen bij de Belastingdienst:

vpb passiva totaal belastingdienst

Ook het totaal van de Activa en Passiva moeten overeenkomen. Als je hier een fout in hebt gemaakt bij het overnemen bij de Belastingdienst, krijg je deze waarschuwing:

vpb waarschuwing balans belastingdienst

Komt het bedrag niet overeen? Controleer alle invulvelden zorgvuldig.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.