Vennootschapsbelasting Balans passiva

De passiva zijn je eigen vermogen en je schulden. Deze staan aan de rechterkant van je balans.

vpb balans passiva

Het Aangifte vennootschapsbelasting 2020 rapport in Jortt is zo opgesteld dat je de balans passiva zo over kunt nemen op het vennootschapsbelastingformulier. Ga naar Rapporten | Aangifte vennootschapsbelasting (VPB). Selecteer het juiste boekjaar.

Ondernemingsvermogen

In het ondernemingsvermogen zit weer een controle van de Belastingdienst verstopt. Alhoewel het ondernemingsvermogen als een bedrag in Jortt staat (Eigen vermogen), moet je deze bij de Belastingdienst opbouwen uit het Gestort kapitaal, de Agioreserve (indien van toepassing) en de Winstreserve (het resultaat van de winst-en-verliesrekening).

vpb ondernemersvermogen

Neem het ondernemingsvermogen over van het Aangifte vennootschapsbelasting (VPB) 2020 rapport uit boekhoudprogramma Jortt:

vpb eigen vermogen

Voorzieningen

Wanneer je voorzieningen hebt gemaakt, voer je deze in.

vpb voorzieningen

Neem de voorzieningen over van het Aangifte vennootschapsbelasting (VPB) 2020 rapport uit boekhoudprogramma Jortt:

vpb voorziening

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden onderverdeeld in schulden aan de participanten (meestal achtergestelde leningen) en overige leningen.

vpb langlopende schulden

Neem de langlopende schulden over van het Aangifte vennootschapsbelasting (VPB) 2020 rapport uit boekhoudprogramma Jortt:

vpb ontvangen lening langlopend

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden zijn onder andere de Nog te betalen leveranciers en de Nog te betalen btw.

vpb kortlopende schulden

Neem de kortlopende schulden over van het Aangifte vennootschapsbelasting (VPB) 2020 rapport uit boekhoudprogramma Jortt:

vpb ontvangen kortlopende lening

Toelichting op de passiva

Mocht je een kleine afwijking hebben in bijvoorbeeld de bedrijfsmiddelen, omdat Jortt deze per maand berekent en je dit voorheen per dag deed, dan kun je dat hier opgeven.

vpb toelichting passiva

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.