Vennootschapsbelasting Balans passiva

Vermogen

De passiva zijn je eigen vermogen en je schulden. Deze staan aan de rechterkant van je balans.

vpb ontvangen kortlopende lening

Neem je ondernemingsvermogen en je voorzieningen over van het Aangifte vennootschapsbelasting (VPB) 2023 rapport van Jortt en vul deze in op de site van de Belastingdienst.

vpb balans passiva jortt schulden

Gestort en opgevraagd kapitaal

In de oprichtingsakte van de BV staat het gestort en opgevraagd kapitaal vermeld. Staat dit bedrag in je boekhouding op nul, controleer dan in de oprichtingsakte wat het bedrag moet zijn en maak hier een boeking voor. Lees Kapitaalstorting doen.

Schulden

vpb lening

Neem je schulden over van het Aangifte vennootschapsbelasting (VPB) 2023 rapport van Jortt en geef deze op op de site van de Belastingdienst:

vpb balans passiva jortt schulden

Heb jij een bedrag ingevuld bij Schuld omzetbelasting, dan vraagt de Belastingdienst hoe dit bedrag is opgebouwd. Het bedrag zou gelijk moeten zijn aan de btw-aangifte over het vierde kwartaal. Heeft het saldo betrekking op vorig jaar of oudere jaren, dan verwacht de Belastingdienst dat je hier nog een correctie (suppletie) voor indient. Meer informatie hierover lees je in Btw aangifte is niet gelijk aan btw op de balans.

Een balans is een momentopname. Op het moment dat je bezig bent met deze aangifte heb je de btw over het 4e kwartaal waarschijnlijk al betaald. Toch blijft deze op de balans als schuld staan, omdat deze op 31 december nog niet was voldaan.

Controle passiva

De Belastingdienst telt alle schulden en het eigen vermogen bij elkaar op. De som staat onderaan je aangifte. Omdat je bij de Belastingdienst alle bedragen moet afronden, kan het saldo een paar euro verschillen met de berekening in Jortt.

Het is belangrijk dat de activa en passiva gelijk zijn. Deze moeten bij de belastingaangifte in balans zijn. Zit er een verschil tussen je activa en passiva, dan kun je niet verder. Heb je een klein verschil (minder dan € 5)? Corrigeer in dat geval je overige vorderingen of overige schulden. Heb je een groter verschil, dan heb je verkeerde getallen overgenomen uit Jortt. Loop alle getallen uit de balans door, zowel activa als passiva.

vpb waarschuwing balans belastingdienst

Vennootschapsbelasting: Controle passiva

vpb passiva totaal belastingdienst

Jortt: Controle passiva

vpb passiva totaal

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.