Vennootschapsbelasting Aandeelhouders

Geef hier op wie de aandeelhouder(s) is van de onderneming:

aandeelhouders

Aanmerkelijk belang

Je hebt een aanmerkelijk belang wanneer je, eventueel samen met je fiscale partner, direct of indirect, minimaal 5% hebt van de aandelen in een vennootschap.

Aandelenbezit

Neem bij 'Nominale waarde gewone aandelen einde boekjaar' het bedrag over dat in Jortt staat bij Gestort kapitaal. Hiervoor open je de balans en zet je de datum op december 2023

Twijfel je of je preferente of prioriteitsaandelen hebt? In de statuten en oprichtingsakte kun je deze informatie terugvinden.

aandeelhouders

Bij 'ter beschikking gesteld dividend in dit boekjaar' tel je het Dividend en de Dividendbelasting bij elkaar op. Je vult dit bedrag in als een positief bedrag.

Schulden en vorderingen

aandeelhouders

Heb je vanuit de bv geld uitgeleend aan jezelf? Vul dan bij 'Bedrag vordering einde boekjaar' de som van de leningen in.

Dit bedrag vind je bij Geldzaken. Klik op de leningen die zijn aangemaakt als 'Langlopende verstrekte lening aan aandeelhouder of deelneming'. Zet de periode op 2023. Het saldo staat rechtsboven.

De rente die de bv heeft ontvangen vul je in bij de ontvangen rente. Voor de rente maak je zelf een boeking aan in Jortt. Het rentebedrag vind je dan terug door op de lening te klikken.

Heeft jouw bv een rekening-courant met jou privé? Ook dit bedrag vind je bij Geldzaken. Klik op Mijn rekening-courant en zet de periode op 2023. Het saldo staat rechtsboven.

Een positief bedrag vul je in bij ‘Bedrag vordering einde boekjaar’, een negatief bedrag vul je in bij ‘Bedrag schuld einde boekjaar’. Heeft de bv een schuld aan jou, dan moet je de vraag ‘Had XXXX BV een schuld aan aandeelhouder X?’ eerst met 'Ja' beantwoorden. Heb je rente over het rekening-courantsaldo geboekt? Dan vul je dit ook in.

aandeelhouders

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.