Vennootschapsbelasting Belastbaar bedrag

Als laatste geef je de correctie op over het saldo fiscalewinstberekening, om tot het belastbaar bedrag te komen.

Hier behandelen we de meest voorkomende posten, de ‘Niet aftrekbare kosten’ en ‘Investeringsaftrek’.

Regeling en situaties voor de berekening van het belastbaar bedrag

Hier vink je de situaties aan die voor jou van toepassing zijn.

vpb situatie berekening belastbaar bedrag

Niet of gedeeltelijk aftrekbare kosten

Boetes zijn niet aftrekbaar. Representatiekosten (lunch en diner) zijn gedeeltelijk aftrekbaar.

vpb niet aftrekbare kosten

Deze neem je over van de winst- en verliesrekening:

vpb boetes

Investeringsaftrek

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek geef je op in het VPB-aangifte formulier.

vpb investeringsaftrek

De investeringen van dit jaar vind je door bij de winst- en verliesrekening op ‘Correctie afschrijvingen’ te klikken.

vpb correctie afschrijvingen

Daar staan de boekingen van de investeringen.

vpb afschrijvingen

Deze informatie vul je weer in bij de VPB-aangifte:

vpb kia

De aftrekpost voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek wordt automatisch verrekend door de Belastingdienst.

vpb belastbare winst

Voorwaartse verliesverrekening (carry forward)

Heb je in voorgaande jaren verlies geleden? Dan mag je dat verrekenen met verliezen uit voorgaande jaren.

vpb carry foreward

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.