Vennootschapsbelasting Voorwaartse verliesverrekening (carry forward)

Wanneer je bedrijf winst maakt dan moet je hierover Winstbelasting (vennootschapsbelasting) betalen (16,5 tot 22,55% over de winst). Wanneer je echter verlies maakt dan krijg je geen belasting terug van de Belastingdienst. Je kan wel bij toekomstige jaren (9 jaar lang) waarin je winst maakt eerder gemaakte verliezen verrekenen. Dit wordt Voorwaartse verliesverrekening of Carry forward genoemd.

Voorbeeld van Voorwaartse verliesverrekening vennootschapsbelasting

In 2020 heb je een verlies van € 52.876,- en in 2021 een winst van € 102.876,-. Het verlies uit 2020 mag verrekend worden met de winst uit 2021. Over het verschil (€ 50.000,-) moet dan vennootschapsbelasting (vpb) betaald worden.

Voorbeeld 1 Voorwaartse verliesverrekening
Belastbare winst 2021€ 102.876
Verlies 2020-€ 52.876
Belastbaar bedrag€ 50.000

Voorbeeld 2

In 2020 heb je een verlies van € 52.876,- en in 2021 een winst van € 42.876,-. Het verlies uit 2020 mag verrekend worden met de winst uit 2021. Je hebt in 2020 echter meer verlies gemaakt dan winst in 2021. Het verlies dat je niet verrekent mag je in toekomstige jaren verrekenen met je winst.

Voorbeeld 2 Voorwaartse verliesverrekening
Belastbare winst 2021€ 42.876
Verlies 2020-€ 52.876
Belastbaar bedrag€ 0
Verrekenbaar verlies voor toekomstige jaren€ 10.000

Voorwaartse verliesverrekening bij aangifte vennootschapsbelasting

Bij de aangifte vennootschapsbelasting kan je verliezen uit het verleden verrekenen met je huidige winst. Dit doe je op de pagina Verliesverrekening onder de categorie Belastbaar bedrag. Op deze pagina wordt de belastbare winst getoond. Je kan hier Uit voorgaande jaren verrekenbaar verlies van aftrekken. Dit resulteert in het belastbare bedrag.

Voorwaartse verliesverrekening

Vul bij Uit voorgaande jaren verrekenbaar verlies verliezen uit het verleden in die je nog niet met een andere aangifte vennootschapsbelasting hebt verrekend.

De nog verrekenbare verliezen zoals deze bij de Belastingdienst bekend zijn, vind je op de achterkant van de brief Aanslag vennootschapsbelasting.

Carry back

Een verlies moet eerst worden verrekend met de winst van het voorgaande jaar (als deze er is). Pas daarna verreken je het verlies met de winsten van de toekomstige jaren. Dit heet Carry back en kan niet worden verrekend met het programma voor aangifte vennootschapsbelasting.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.