Vennootschapsbelasting Deelnemingen

Wanneer je bedrijf 5% of meer van de aandelen van een ander bedrijf bezit dan is dit een deelneming. Bij de aangifte vennootschapsbelasting moet je al je deelnemingen invullen.

vennootschapsbelasting deelnemingen

Deelnemingen maak je aan bij Geldzaken. Leer alles over het boeken van aankoop, verkoop en waardeveranderingen van deelnemingen.

Deelnemingen zijn geen aandelen op de beurs of effecten. Deze worden in Jortt geboekt op een aandelenrekening.

Is het RSIN/fiscaal nummer van deze deelneming bekend?

.

Geef aan of het RSIN / fiscaal nummer van de deelneming bij jou bekend is. Voor Nederlandse deelnemingen moet je altijd Ja kiezen en het RSIN / fiscaal nummer invoeren. Voor buitenlandse deelnemingen kan dit niet en kies je Nee. Wanneer je geen RSIN/fiscaal nummer ingeeft, moet je het adres van de deelneming opgeven.

vennootschapsbelasting deelneming adres

RSIN/fiscaal nummer

.

Is je bedrijf een bv, vereniging, stichting, vof of maatschap (geen eenmanszaak) dan krijg je bij het inschrijven bij de KvK naast een KvK-nummer ook een Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN). Dit nummer wordt gebruikt om gegevens uit te wisselen met andere (overheids)organisaties, zoals de Belastingdienst. Dit nummer wordt ook het fiscaal nummer genoemd door de Belastingdienst. Je vindt je RSIN / fiscaal nummer van je bedrijf in het uittreksel Handelsregister van de KvK.

Het RSIN / fiscaal nummer is een ander nummer dan je btw-nummer, kvk-nummer of bsn-nummer.

vennootschapsbelasting deelneming rsin fiscaal nummer

Vul bij RSIN/fiscaal nummer het RSIN / fiscaal nummer van de deelneming in.

Percentage van de aandelen in uw bezit

.

Geef aan welk percentage van de aandelen van de deelneming in het bezit zijn van jouw bedrijf (in uw bezit). Wanneer je de enige eigenaar bent is dit 100%.

vennootschapsbelasting deelneming aandelen

Neem de volgende bedragen voor de deelnemingen over uit Jortt en vul deze in op de site van de Belastingdienst:

Nominale waarde van het aandelenpakket

.

De nominale waarde is de waarde van de aandelen waartegen deze (bij oprichting) zijn uitgegeven. Bereken de nominale waarde van het aandelenpakket als volgt:

Wanneer de deelneming 1.800 aandelen heeft uitgegeven voor 10 euro per aandeel, is de totale nominale waarde dus 18.000 euro. Wanneer je bedrijf 900 van de aandelen van de deelneming bezit (50%) dan is de nominale waarde van het aandelenpakket dus 9.000 euro (900 aandelen x 10 euro). In de statuten en oprichtingsakte kun je deze informatie ook terugvinden.

Opgeofferde bedrag

.

Het opgeofferde bedrag is het bedrag dat betaald is om de aandelen te bemachtigen. Dit is over het algemeen gelijk aan de nominale waarde van het aandelenpakket (zie hierboven). Heb jij aandelen gekocht van een reeds bestaande bv, dan kan het zijn dat je een ander bedrag voor de aandelen hebt betaald dan de waarde waarvoor de aandelen zijn uitgegeven. Het opgeofferde bedrag is dan hoger of lager dan de nominale waarde.

Balanswaardering

.

De balanswaardering is het bedrag waartegen de deelneming op je balans staat. Vaak blijft de balanswaardering gelijk aan de aanschafwaarde van de aandelen (het opgeofferde bedrag, zie hierboven) ookal wordt de waarde van de deelneming (eigen vermogen deelneming) in werkelijkheid hoger of lager.

De waarde van je deelnemingen staat op je balans onder Financiële bedrijfsmiddelen | Deelnemingen. De waarde per deelneming vind je onder Geldzaken.

Boekhoudprogramma Jortt deelneming

Nettovoordelen uit de deelneming

.

Winsten en verliezen uit een deelneming maken over het algemeen geen deel uit van de belastbare winst (deelnemingsvrijstelling). Met de deelnemingsvrijstelling wordt voorkomen dat winst waarover je al winstbelasting (vennootschapsbelasting) hebt betaald bij een dochtermaatschappij, nog een keer wordt belast bij de moedermaatschappij. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om ontvangen dividend en om winst bij verkoop van een deelneming. Bij verliezen gaat het bijvoorbeeld om verlies bij verkoop van een deelneming. De winsten zijn in dit geval niet belast. De verliezen zijn niet aftrekbaar.

Nominale waarde van de vordering op de deelneming

.

Wanneer je bv geld heeft uitgeleend aan de deelneming dan heb je een vordering op de deelneming. Het gaat hierbij om het bedrag dat je nog moet ontvangen van de deelneming.

Geef hier het totaal op van alle Verstrekte leningen aan de deelneming. Deze worden in Jortt geboekt op de volgende categorieën:

  • Kortlopende verstrekte lening aan aandeelhouder of deelneming
  • Langlopende verstrekte lening aan aandeelhouder of deelneming
  • Rekening-courant
vennootschapsbelasting deelneming vordering en schuld

Neem de volgende bedragen uit boekhoudprogramma Jortt over op de site van de Belastingdienst:

In het boekjaar ontvangen rente van de deelneming

.

De Belastingdienst wil weten hoeveel rente je over de bovenstaande vordering hebt ontvangen. De Belastingdienst verwacht dat je zakelijk handelt naar de deelneming en dat je dus rente ontvangt over een verstrekte lening.

Nominale waarde van de schuld aan de deelneming

.

Wanneer je geld in de vorm van een lening hebt ontvangen van de deelneming dan heb je een schuld aan de deelneming. Het gaat hierbij om het bedrag dat je nog moet terugbetalen aan de deelneming.

Geef hier het totaal op van alle Ontvangen leningen van de deelneming. Deze worden in Jortt geboekt op de volgende categorieën:

  • Kortlopende ontvangen leningen van aandeelhouder of deelneming
  • Langlopende ontvangen leningen van aandeelhouder of deelneming
  • Rekening-courant

In het boekjaar betaalde rente aan de deelneming

.

De Belastingdienst wil weten hoeveel rente je over de bovenstaande schulden hebt betaald. De Belastingdienst verwacht dat de deelneming zakelijk handelt naar je bedrijf en dat je dus rente betaalt over een ontvangen lening.

Situaties van de deelneming

.

De Belastingdienst wil weten of de deelneming is gevoegd of ontvoegd aan een fiscale eenheid met jouw bedrijf. Oftewel, of je aandelen van de deelneming in dit boekjaar hebt gekocht of verkocht. Of dat de deelneming is gestopt te bestaan. Beantwoord de vragen over de situatie van de deelneming.

Deelnemingen toevoegen

.

Wanneer je meerdere deelnemingen hebt dan moet je deze allemaal toevoegen. Selecteer Ja bij ‘Wilt u nog een deelneming toevoegen’ om een deelneming toe te voegen. Er kunnen maximaal 30 deelnemingen worden toegevoegd.

vennootschapsbelasting deelneming toevoegen
Boekhoudprogramma Jortt deelnemingen

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.