Probleemoplossers vpb-aangifte

Groot verschil tussen Jortt en Belastingdienst

Wat als er een groot verschil is tussen winst- en verlies in Jortt en de fiscalewinstberekening bij de Belastingdienst? Dan is er een fout gemaakt in de boekhouding.

Dit zijn de meest voorkomende fouten met de bijbehorende oplossingen:

Nog te doen

Controleer eerst of alle taken zijn weggewerkt bij Nog te doen . Zet ook de snooze knop aan om te controleren of je geen belangrijke taken hebt gesnoozed.

snooze aan

Beginbalans btw

Controleer of de btw op de eindbalans gelijk is aan het btw formulier 4e kwartaal (of jaar bij jaaropgave, of december bij maandopgave). Wijkt deze meer dan een paar euro af? Dan mist waarschijnlijk de beginbalans boeking btw.

De beginbalans is normaal gelijk aan de betaling van de btw in januari het navolgende jaar. Om dit bedrag te weten te komen, zoek je in de zoekbalk bovenin op ‘Belastingdienst’ of ‘btw’. Zo vind je de betaling die je gedaan hebt in januari.

Controleer of hier een beginbalans boeking van is. Zo niet, maak deze dan aan: btw beginbalans boeking.

Geboekt op Overige reserves

Alleen beginbalans boekingen kunnen worden geboekt op Overige reserves. Daarnaast gebruikt Jortt deze post voor automatische boekingen. Controleer of je op Overige reserve hebt geboekt.

 1. Open de eindbalans
 2. Klik op Overige reserves
 3. Klik op maand/ jaarknop rechts bovenin en kies 'Toon per jaar'
 4. toon per jaar
 5. Controleer of er gedurende het jaar geboekt is op Overige reserves
 6. Indien hier kosten, opbrensten, storting of opnamen in staan, pas deze boekingen dan aan of verwijder deze (vaak zijn het dubbele boekingen). Deze horen hier niet thuis.
 7. Verwerk het nieuwe resultaat uit Jortt weer in de belastingaangifte.

Er ontbreken banktransacties

Op de balans kan de post Potentiële reserves staan. De Potentiële reserves geven de beginstand aan van de eerste ingelezen MT940 bestanden. Als deze post op de balans staat is dat geen probleem, maar deze mag gedurende het jaar niet wijzigen.

 1. Controleer of deze post in januari gelijk is aan december. Wijkt deze af, dan ontbreken er gedurende het jaar banktransacties.
 2. Loop de balans van maand tot maand na en kijk waar de Potentiële reserves veranderen. Zo weet je in welke maand de bij- en afschrijvingen ontbreken.
 3. Controleer welke bij- en afschrijvingen ontbreken en upload deze alsnog in Jortt en verwerk deze in je boekhouding.
 4. Verwerk het nieuwe resultaat uit Jortt weer in de belastingaangifte.

Kruisposten op de eindbalans

Controleer of er Kruisposten staan op de balans. Als deze er zijn, staan deze rechts onderin bij Schulden > Nog te betalen.

Kruisposten horen niet op de eindbalans te staan. Uitzondering zijn:

 • Uitbetaling van bijvoorbeeld Mollie, welke de volgende dag op de betaalrekening komen.
 • Betalingen van- en naar een ABN AMRO spaarrekening, welke gedaan zijn op de laatste dag van het jaar, kunnen als kruispost worden geboekt en op de eindbalans staan.

Oplossen van kruisposten op de einbbalans

 1. Open de eindbalans
 2. Klik op Kruisposten
 3. Klik op maand/ jaarknop rechts bovenin en kies 'Toon per jaar'
 4. toon per jaar
 5. Controleer of er gedurende het jaar geboekt is op Kruisposten, waar geen tegenboeking tegenover staat (er moet per boeking een positief en een gelijk negatief bedrag zijn geboekt).
 6. Indien hier boekingen zonder tegenboeking in staan, pas deze boekingen dan aan of verwijder deze (vaak zijn het dubbele boekingen). Deze horen hier niet thuis.
 7. Verwerk het nieuwe resultaat uit Jortt weer in de belastingaangifte.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.