Jaarrekening opstellen

Met Jortt stel je een (printbare) jaarrekening op voor je klanten. De Jortt jaarrekening voldoet aan de wettelijke eisen, zoals deze in Titel 9 Boek 2 BW staan. Dit zodat een zo breed mogelijke groep gebruik kan maken van deze jaarrekening. De jaarrekening is geïntegreerd in Jortt. Er is dus geen externe software voor nodig.

Jaarrekening maken

Alle informatie over de jaarrekening en hoe je deze kunt opstellen lees je bij: Jaarrekening opstellen.

Op ieder moment

De jaarrekening kun je op ieder moment opstellen. Heeft een klant halverwege het jaar een jaarrekening nodig voor een hypotheekaanvraag? Geen probleem. Je stelt voor een zelf gekozen periode de jaarrekening op.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.