Rapportage boekhouding

Jortt verwerkt iedere mutatie direct in de rapporten. Hierdoor heb je een realtime inzicht in de resultaten en kun je je klanten voorzien van het beste advies.

Standaard rapporten in Jortt

De volgende rapporten zitten in Jortt:

Winst-en-verliesrekening

Winst en verlies weergegeven per categorie. Voor- en na belastingen, seperaat weergegeven bijzondere baten en lasten. Weergave per maand, kwartaal, YTD, jaar.

Balans

Balans per laatste van de maand weergave. Weergave per maand. Balans is voorzien van een geautomatiseerde flipper (omslag code).

Onbetaalde facturen klant

Nog te ontvangen per klant, met 4 buckets:

  • t/m 30 dagen
  • 31 t/m 60 dagen
  • 61 t/m 90 dagen
  • meer dan 90 dagen.

Btw-aangifte

Btw-aangifte per periode (maand, kwartaal, jaar) inclusief status en voorgaande versies (suppleties).

Opgave ICP

ICP weergegeven per periode. Weergave per maand, kwartaal of jaar.

Aangifte inkomstenbelasting of aangifte vpb

Afhankelijk van de rechtsvorm het rapport aangifte ib of aangifte vpb.

Jaarrekening (samenstelrekening)

Stel een uitgebreide samenstelrekening op. Deze is gelijk aan Standaard 4410 en is printbaar. Download de voorbeeld jaarrekening om een indruk te krijgen van een door Jortt opgestelde jaarrekening.

KvK jaarrekening

Stel de jaarrekening op om te deponeren bij de KvK.

Overlopende posten

Overzicht van alle overlopende posten per einde van een maand. Gerubriceerd in:

  • Nog te ontvangen posten.
  • Nog te betalen posten.
  • Belastingen.

Cashflow

Weergave verschil inkomend geld en uitgaand geld per maand, kwartaal, YTD of jaar.

Omzet uit periodieke facturen (MRR)

Weergave omzet uit recurring revenue. Weergave per maand, kwartaal of jaar.

Lees hier alles over de rapportage: Rapportage.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.