Transitorische posten module

Verdeel kosten over de maanden of jaren waar ze betrekking op hebben. Hierdoor heb je per gewenste periode (maand of jaar) een financieel overzicht dat de waarheid weerspiegelt. De transitorische posten module zit standaard in Jortt ZZP, Jortt MKB en Jortt Plus.

Lees hier alles over de Transitorische posten module: Transitorische posten module.

Overlopende posten rapport

Overlopende posten worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening en de balans. Daar worden ze cumulatief weergegeven. Een gespecificeerd overzicht van de overlopende posten vind je in het Rapport overlopende kosten

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.