Balans categorieën toevoegen of wijzigen

In Jortt zitten al veel standaard balans categorieën en systeem categorieën. Je kan categorieën toevoegen of wijzigen zodat deze bij jouw bedrijf passen.

Jortt systeem categorieën

.

In Jortt zitten al alle balans categorieën die voor elk bedrijf nodig zijn om een balans, winst-en-verliesrekening, btw- en jaarrapport te maken. Deze hoef je dus niet zelf aan te maken. Dit zijn de Jortt systeem categorieën. Wanneer je bijvoorbeeld een factuur maakt dan wordt het exclusief bedrag op de Omzet categorie geboekt, het btw-bedrag op de btw-hoog en/of btw-laag systeem categorie en het totaalbedrag op de ‘Onbetaalde facturen klanten’ systeem categorie.

Je kan zelf ook dingen aanmaken zoals bijvoorbeeld een lening of een creditcard die je zakelijk gebruikt. De dingen die specifiek voor jouw bedrijf zijn, kan je toevoegen voor je boekhouding. Deze dingen worden een balans categorie die je kan gebruiken in boekingen.

Balans categorieën toevoegen

.

Een balans categorie toevoegen doe je bij Geldzaken. Klik op de Toevoegen bij een groep. Geef vervolgens een omschrijving op voor de nieuwe categorie en klik op Opslaan. De aangemaakte balans categorie kan nu gebruikt worden bij het maken van boekingen.

Balans categorieën toevoegen

Jortt weet welke boekhoudregels en waar de categorie op de balans getoond moet worden op basis van het type categorie dat er aangemaakt is. De volgende categorieën kunnen worden toegevoegd:

Kas en bank

Verstrekte leningen

 • Korte termijn lening: maak deze aan wanneer je een lening aan een ander hebt verstrekt die binnen een jaar wordt afgelost.
 • Lange termijn lening: maak deze aan wanneer je een lening aan een ander hebt verstrekt waarbij het langer dan een jaar duurt voordat deze is afgelost.

Ontvangen leningen / Voorzieningen

 • Korte termijn lening: maak deze aan wanneer je een lening van een ander hebt ontvangen die binnen een jaar wordt afgelost.
 • Lange termijn lening: maak deze aan wanneer je een lening van een ander hebt ontvangen waarbij het langer dan een jaar duurt voordat deze is afgelost.
 • Achtergestelde lening: voor achtergestelde leningen.
 • Garantievoorziening: wanneer je verwacht in de toekomst geld nodig te hebben om aan je garantieverplichtingen te voldoen.
 • Stamrecht-, lijfrente-, en pensioenvoorziening: om voorzieningen voor stamrecht, lijfrente en pensioen vast te leggen.
 • Overige voorzieningen: voor algemeen gebruik.

Eigen vermogen

 • Agioreserve: voor het vastleggen van overwaarde verkoop aandelen bv.
 • Gestort kapitaal: bij oprichting van de bv ingebracht geld. Er bestaat standaard al een Gestort kapitaal categorie in je boekhouding. Je kan er meer toevoegen als meer aandeelhouders geld hebben ingebracht.
 • Herwaarderingsreserve: de Herwaarderingsreserve is een reserve die net zo groot is als het verschil tussen de boekwaarde voor en na de herwaardering van een bedrijfsmiddel.
 • Wettelijke en statutaire reserve: wettelijke en statutaire reserves zijn overige wettelijke verplichte en in de statuten vermelde reserves.
 • Overige reserve: voor algemeen gebruik.

Privé opname / storting

 • Privé-persoon: er bestaat standaard al één Mijn privé opname / storting categorie in je boekhouding. Voeg alle personen toe die privégeld in het bedrijf inbrengen of geld vanuit het bedrijf opnemen naar privé (eenmanszaak / maatschap). Op deze manier kun je precies bijhouden hoeveel geld elke persoon precies naar privé onttrokken heeft of in het bedrijf gestort heeft.

Rekening-courant

 • Rekening-courant: er bestaat standaard al één rekening-courant categorie in je boekhouding. Via een rekening-courant worden bedragen over en weer geboekt tussen de directeur / eigenaar en het bedrijf (bv). Wanneer je iets betaalt met bedrijfsgeld voor privédoeleinden dan heb je een schuld aan het bedrijf. Wanneer je iets betaalt met privégeld voor het bedrijf dan heeft het bedrijf een schuld aan jou. Voeg alle directeuren / eigenaren toe die privégeld in het bedrijf inbrengen of geld vanuit het bedrijf opnemen naar privé. Daarnaast kun je ook een rekening-courant aanmaken om een schuld of vordering op een holdingmaatschappij of dochtermaatschappij vast te leggen.

Deelnemingen

 • Deelneming: voeg hier een deelneming toe die dit bedrijf heeft in een ander bedrijf. Er is sprake van een deelneming wanneer je ten minste 5% van de aandelen bezit in het andere bedrijf.
  Aan deze deelneming kunnen later waardeveranderingen van de deelneming worden toegevoegd zodat het resultaat uit deelnemingen kan worden bepaald.

Bedrijfsmiddelen (bezittingen)

Een bedrijfsmiddel (auto, computer, machine, e.d.) toevoegen doe je bij Boekingen in het hoofdmenu. Klik op de Boeking en maak een bedrijfsmiddelen boeking aan zoals beschreven in Bedrijfsmiddelen en afschrijven. De actuele waarde van het aangemaakte bedrijfsmiddel is zichtbaar op de balans onder je bezittingen.

Beginbalans maken

Balans categorieën wijzigen of verwijderen

.

Balans categorieën kunnen nog worden aangepast of verwijderd worden.

Balans categorie wijzigen

Klik bij Geldzaken op de balans categorie die je wil aanpassen. Er wordt een nieuw paneel geopend voor de gekozen categorie. Klik op Wijzig. Je kunt nu de naam van de categorie wijzigen.

Balans categorie wijzigen

Balans categorie verwijderen

Klik bij Geldzaken op de balans categorie die je wil verwijderen. Er wordt een nieuw paneel geopend voor de gekozen categorie. Klik op Verwijderen.
Je moet het verwijderen bevestigen door de tekst 'ik weet het zeker' te typen en te klikken op Verwijder.

Alles wat al op de verwijderde categorie is geboekt, blijft ongewijzigd. Als het saldo van de verwijderde categorie 0 is wordt deze niet meer getoond in de balans en bij Geldzaken.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.