Deelnemingen in je boekhouding

Ben je voor ten minste 5% aandeelhouder van een vennootschap waarvan het kapitaal geheel of gedeeltelijk in aandelen is verdeeld (bijvoorbeeld een bv of nv)? Dan heb je een deelneming in deze onderneming. Deelnemingen verwerk je in je administratie. Het is een financieel bedrijfsmiddel en staat als bezitting op je balans.

Heb je aandelen in een bedrijf en bezit je minder dan 5% van de aandelen, dan maak je hiervoor een aandelenrekening aan in Geldzaken.

Deelneming toevoegen

.

Deelnemingen voeg je in boekhoudprogramma Jortt toe bij Geldzaken.

 1. Ga naar Geldzaken links in het hoofdmenu.
 2. Klik bij Deelnemingen op Deelneming.
 3. Vul de omschrijving voor de deelneming in. Bijvoorbeeld SpaceY en vul de verschillende velden in.
  • Beginsaldo:Dit vul je alleen in wanneer je overstapt van een ander boekhoudprogramma. Je geeft de waarde op waarvoor de deelneming op de eindbalans staat.
  • Percentage van de aandelen in uw bezit: Je vult hier in hoeveel procent van de aandelen je hebt. Heb je minder dan 5% dan heb je geen deelneming, maar maak je een aandelenrekening aan in Jortt.
  • Nominale waarde van het aandelenpakket: Je geeft hier op wat de waarde van je aandelenpakket was bij de uitgifte van de aandelen. Zijn er 1800 aandelen uitgegeven tegen €10 per aandeel dan is de totale nominale waarde €18.000. Heb jij 50% van de aandelen dan is de nominale waarde van het aandelenpakket €9000.
  • Opgeofferde bedrag: Dit is het bedrag dat jij voor de aandelen hebt betaald. Heb je bij de oprichting aandelen gekocht dan is het Opgeofferde bedrag gelijk aan de Nominale waarde van het aandelenpakket. Heb je de aandelen op een later moment gekocht dan kan het Opgeofferde bedrag anders zijn.
  • RSIN/Fiscaal nummer van deze deelneming bekend: Vul het fiscaal nummer van de deelneming in.
 4. Kies als datum de maand waarin je de deelneming koopt of december van het jaar voordat je bent begonnen met Jortt.
 5. Klik op Opslaan.
Deelneming toevoegen in je boekhouding

Aankoop deelneming boeken

.

Wanneer je een deelneming koopt of opricht via de notaris, doe je een kapitaalstorting:

 1. Ga naar Nog te doen links in het hoofdmenu.
 2. Selecteer bij Bij- en afschrijvingen de juiste rekening.
 3. Klik op de Afschrijving van de betaling aan de verkoper of notaris.
 4. Klik op Maak boeking in de geopende Afschrijving. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
 5. Kies als boeking soort Balans en als categorie SpaceY (in ons voorbeeld).
 6. Vul een omschrijving voor de aanschaf van aandelen in. Bijvoorbeeld Aankoop aandelen SpaceY.
 7. Klik op Opslaan.
Boeking 133
 • Opbrengsten
 • Kosten
 • Bedrijfsmiddelen
 • Balans
Categorie Omschrijving
Aankoop aandelen SpaceY
Totaalbedrag
150.000,00
Boekdatum

Waardeverandering deelneming doorvoeren

.

Wanneer je een deelneming in je boekhouding opneemt zijn er twee waarderingsgrondslagen mogelijk, de nettovermogenswaarde of de verkrijgingsprijs (ook wel kostprijs genoemd).

 • Bij nettovermogenswaarde is de waarde van de deelneming gelijk aan de waarde van het eigen vermogen van het dochterbedrijf. Deze verandert dus wanneer het eigen vermogen verandert van het bedrijf waarin je deelneemt. Ben je niet voor 100% aandeelhouder, dan bereken je de nettovermogenswaarde naar rato.
 • Bij verkrijgingsprijs (kostprijs) is de waarde van de deelneming gelijk aan het bedrag dat je hebt betaald voor de aandelen. Deze verandert dus nooit meer. Gebruik deze methode voor een micro of kleine rechtspersoon.

Voeg alleen waardeveranderingen toe wanneer je de deelneming in de balans op neemt op basis van nettovermogenswaarde.

 1. Ga naar Geldzaken links in het hoofdmenu.
 2. Klik op de deelneming waarvoor je de waardeverandering gaat toevoegen.
 3. Klik op Alle opties.
 4. Klik op Waardeverandering toevoegen.
 5. Vul bij Waardeverandering de wijziging in ten opzichte van de oude waarde. Gebruik een positief getal wanneer de waarde hoger is geworden en een negatief getal wanneer de waarde van de deelneming lager is geworden.
 6. Vul bij Datum waardeverandering de datum in wanneer de waardeverandering heeft plaatsgevonden.
 7. Klik op Opslaan.
Deelneming waardeverandering in je boekhouding

Waardeveranderingen van deelnemingen komen separaat op de winst-en-verliesrekening te staan als Resultaat uit deelnemingen.

Deelneming verkopen met winst

.

Verkoop je je deelneming voor een hogere waarde dan je ervoor hebt betaald, dan verander je de waarde van de deelneming eerst naar de nettovermogenswaarde, ofwel, de werkelijke waarde van het eigen vermogen van de deelneming. Nadat je de waardestijging hebt geboekt kun je de verkoop boeken.

Verwijder de deelneming die je hebt verkocht niet, je hoort de gegevens immers nog 7 jaar te bewaren.

Waardeverandering doorvoeren

Pas de waarde aan zoals hierboven beschreven staat naar de waarde van voor de verkoop.

Deelneming verkopen:

 1. Ga naar Nog te doen links in het hoofdmenu.
 2. Selecteer bij Bij- en afschrijvingen de juiste rekening.
 3. Klik op de Bijschrijving van de betaling van de koper.
 4. Klik op Maak boeking in de geopende Bijschrijving. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
 5. Kies als boeking soort Balans en als categorie SpaceY (in ons voorbeeld).
 6. De deelneming staat nu weer op 0.

Deelneming deels of geheel verkopen met verlies

.

Verkoop je je deelneming voor een lagere waarde dan je ervoor hebt betaald, dan maak je eerst een boeking voor het bedrag wat je op je bankrekening ontvangt.

Deelneming verkopen:

 1. Ga naar Nog te doen links in het hoofdmenu.
 2. Selecteer bij Bij- en afschrijvingen de juiste rekening.
 3. Klik op de Bijschrijving van de betaling van de koper.
 4. Klik op Maak boeking in de geopende Bijschrijving. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
 5. Kies als boeking soort Balans en als categorie SpaceY (in ons voorbeeld).

Voeg nu een waardeverandering toe zodat de waarde van de deelneming op nul komt te staan.

Het verschil tussen de aan- en verkoopwaarde van de deelneming komt als resultaat uit deelnemingen in je winst-en-verliesrekening te staan.

Resultaat deelneming belast?

.

Waardeer jij je deelneming op nettovermogenswaarde, dan boek je elk jaar een waardeverandering voor het resultaat van de deelneming. Deze waardeverandering komt in je winst-en-verliesrekening te staan als Resultaat uit deelnemingen. Omdat de waardeverandering in je winst-en-verliesrekening staat, is dit van invloed op het resultaat van je eigen bedrijf.

Heb jij een deelneming verkocht voor een ander bedrag dan waar je deze voor hebt gekocht, dan valt het verschil tussen de aan- en verkoopwaarde ook onder resultaat uit deelneming. Deze post is dus ook van invloed op het resultaat van je eigen bedrijf.

Voor de berekening van de vennootschapsbelasting voor jouw bedrijf telt het resultaat uit deelnemingen niet mee. Resultaten uit een deelneming vallen namelijk onder de deelnemingsvrijstelling. De deelneming doet zelf aangifte vennootschapsbelasting en betaalt belasting over het resultaat. Zou het resultaat uit deelneming ook nog bij de holding worden belast, dan wordt er twee keer belasting berekend over hetzelfde resultaat.

In het rapport Aangifte vennootschapsbelasting in Jortt wordt het resultaat uit deelnemingen apart vermeld. Neem je dit zo over op de site van de Belastingdienst, dan wordt dit resultaat niet meegenomen in de berekening voor de vennootschapsbelasting.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.