Deelnemingen in je boekhouding

Ben je voor ten minste 5% aandeelhouder van een vennootschap waarvan het kapitaal geheel of gedeeltelijk in aandelen is verdeeld (bijvoorbeeld een bv of nv)? Dan heb je een deelneming in deze onderneming. Deelnemingen verwerk je in je administratie. Het is een financieel bedrijfsmiddel en staat als bezitting op je balans.

Heb je aandelen in een bedrijf dat minder is dan 5%, dan maak je hiervoor een aandelenrekening aan in Geldzaken.

Deelneming toevoegen

.

Deelnemingen voeg je in boekhoudprogramma Jortt toe bij Geldzaken.

 1. Ga naar Geldzaken links in het hoofdmenu.
 2. Klik bij Deelnemingen op Deelneming.
 3. Vul de omschrijving voor de deelneming in. Bijvoorbeeld SpaceY en vul de verschillende velden in.
  • Beginsaldo:Dit vul je alleen in wanneer je overstapt van een ander boekhoudprogramma. Je geeft dan de waarde op waarvoor de deelneming op de eindbalans staat.
  • Percentage van de aandelen in uw bezit: Je vult hier in hoeveel procent van de aandelen je hebt. Heb je minder dan 5% dan heb je geen deelneming, maar maak je een aandelenrekening aan in Jortt.
  • Nominale waarde van het aandelenpakket: Je geeft hier op wat de waarde van je aandelenpakket was bij de uitgifte van de aandelen. Zijn er 1800 aandelen uitgegeven tegen €10 per aandeel dan is de totale nominale waarde €18.000. Heb jij 50% van de aandelen dan is de nominale waarde van het aandelenpakket €9000.
  • Opgeofferde bedrag: Dit is het bedrag dat jij voor de aandelen hebt betaald. Heb je bij de oprichting aandelen gekocht dan is het Opgeofferde bedrag gelijk aan de Nominale waarde van het aandelenpakket. heb je op een later moment gekocht dan kan het Opgeofferde bedrag anders zijn.
 4. Kies als datum de maand waarin je de deelneming koopt of december van het jaar voordat je bent begonnen met Jortt.
 5. Klik op Opslaan.
Deelneming toevoegen in je boekhouding

Aankoop deelneming boeken

.

Voor een deelneming doe je een kapitaalstorting.

 1. Ga naar Nog te doen links in het hoofdmenu.
 2. Selecteer bij Bij- en afschrijvingen de juiste rekening.
 3. Klik op de Afschrijving van aankoop van de aandelen.
 4. Klik op Maak boeking in de geopende Afschrijving. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
 5. Kies als boeking soort Balans en als categorie SpaceY (in ons voorbeeld).
 6. Vul een omschrijving voor de aanschaf van aandelen in. Bijvoorbeeld Aankoop aandelen SpaceY.
 7. Klik op Opslaan.
Boeking 133
 • Opbrengsten
 • Kosten
 • Bedrijfsmiddelen
 • Balans
Categorie Omschrijving
Aankoop aandelen SpaceY

Totaalbedrag
150.000,00

Boekdatum
december

Waardeverandering deelneming doorvoeren

.

Wanneer je een deelneming in je boekhouding opneemt zijn er twee waarderingsgrondslagen mogelijk, de nettovermogenswaarde of de verkrijgingsprijs (ook wel kostprijs genoemd).

 • Bij nettovermogenswaarde is de waarde van de deelneming gelijk aan de waarde van het eigen vermogen van het dochterbedrijf. Deze verandert dus wanneer het eigen vermogen verandert van het bedrijf waarin je deel neemt.
 • Bij verkrijgingsprijs (kostprijs) is de waarde van de deelneming gelijk aan het bedrag die je hebt betaald voor de aandelen. Deze verandert dus nooit meer. Gebruik deze methode voor een micro of kleine rechtspersoon.

Voeg alleen waardeveranderingen toe wanneer je de deelneming in de balans op neemt op basis van nettovermogenswaarde.

 1. Ga naar Geldzaken links in het hoofdmenu.
 2. Klik op de deelneming waarvoor je de waardeverandering gaat toevoegen.
 3. Klik op Alle opties.
 4. Klik op Waardeverandering toevoegen.
 5. Vul bij Waardeverandering de wijziging in ten opzichte van de oude waarde. Gebruik een positief getal wanneer de waarde hoger is geworden en een negatief getal wanneer de waarde van de deelneming lager is geworden.
 6. Vul bij Datum waardeverandering de datum in wanneer de waardeverandering heeft plaatsgevonden.
 7. Klik op Opslaan.
Deelneming waardeverandering in je boekhouding

Waardeveranderingen van deelnemingen komen separaat op de winst-en-verliesrekening te staan als Resultaat uit deelnemingen.

Deelneming deels of geheel verkopen

.

Verkoop je je deelneming dan moet je eerst de waardestijging boeken. Dit doe je zowel voor de waardering in Nettovermogenswaarde als voor de waardering in Verkrijgingsprijs. Nadat je de waardestijging hebt geboekt kun je de verkoop boeken.

Verwijder de deelneming die je hebt verkocht niet, je hoort de gegevens immers nog 7 jaar te bewaren.

Waardeverandering doorvoeren

Pas de waarde aan zoals hierboven beschreven staat naar de waarde van voor de verkoop.

Deelneming verkopen:

 1. Ga naar Nog te doen links in het hoofdmenu.
 2. Selecteer bij Bij- en afschrijvingen de juiste rekening.
 3. Klik op de Bijschrijving van de verkoop van de aandelen.
 4. Klik op Maak boeking in de geopende Afschrijving. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
 5. Kies als boeking soort Balans en als categorie SpaceY (in ons voorbeeld).
 6. De deelneming staat nu weer op 0.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.