Deelnemingen verwerken in je boekhouding

Ben je voor ten minste 5% aandeelhouder van een vennootschap waarvan het kapitaal geheel of gedeeltelijk in aandelen is verdeeld (bijvoorbeeld een bv of nv)? Dan heb je een deelneming in deze onderneming. Deelnemingen verwerk je in je administratie. Het is een financieel bedrijfsmiddel en staat als bezitting op je balans.

Deelneming toevoegen op de balans in Jortt

Deelnemingen voeg je in boekhoudprogramma Jortt toe bij Geldzaken. Ga in het hoofdmenu naar Geldzaken. Klik bij Deelnemingen op Deelneming. Geef een duidelijke omschrijving mee, bijvoorbeeld: 50% deelname SpaceY.

Deelneming toevoegen in je boekhouding

De waarde van de deelneming toevoegen

Waarde deelneming toevoegen voordat je met Jortt bent begonnen

Was de deelneming al in bezit voordat je met Jortt bent begonnen? Geef dan de waarde van de deelneming op bij het beginsaldo met de begindatum wanneer je de deelneming aanmaakt.

Kies de maand december en het jaar voordat je bent begonnen met Jortt als begindatum.

Waarde deelneming toevoegen sinds je met Jortt werkt

Voor een deelneming doe je een kapitaalstorting. Deze gaat via de bank. Selecteer de banktransactie en kies Inboeken. Kies Balans en selecteer de deelneming als categorie.

Deelneming toevoegen in je boekhouding

Waardeverandering deelneming doorvoeren

Is je deelneming meer of minder waard geworden, dan klik je bij Geldzaken op de deelneming en kies je Waardeverandering toevoegen. Je voert hier de wijziging in ten opzichte van de oude waarde. Gebruik een positief getal wanneer de waarde hoger is geworden en een negatief getal wanneer de waarde van de deelneming lager is geworden.

Deelneming toevoegen in je boekhouding

Waardeveranderingen van deelnemingen komen separaat op de winst- en verliesrekening te staan als Resultaat uit deelnemingen.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.