Berekenen en boeken btw reisbureauregeling

Wat is de reisbureauregeling?

De reisbureauregeling is een btw-regeling die geldt als je reisdiensten verkoopt. Dit is het geval als je één of meer onderdelen van een reis inkoopt bij andere ondernemers en onder eigen naam verkoopt aan reizigers. De reisbureauregeling houdt in dat je enkel btw betaalt over de winstmarge op reisdiensten. Daar staat dan weer tegenover dat de btw op reisdiensten niet volledig aftrekbaar is.

Bemiddeling bij de verkoop van reizen

Bemiddel je enkel in reizen? Dan geldt de reisbureauregeling niet. Je ontvangt dan een vergoeding per verkochte reis. Meer hierover lees je bij Wanneer geldt de reisbureauregeling niet?

Btw over de winstmarge berekenen bij reisdiensten

Voor reisdiensten bereken je de btw over de winstmarge. Je mag hierbij kiezen uit:

 • de winstmarge per tijdvak van btw-aangifte
 • de winstmarge per reis

Je bent vrij in de keuze, maar deze moet wel uit je administratie blijken. De keuze die je maakt, staat voor 5 jaar vast.

Winstmarge per tijdvak van btw-aangifte

Wil je de winstmarge berekenen per tijdvak van btw-aangifte? Dat doe je als volgt. Je telt al je verkopen (inclusief btw) van reisdiensten in het tijdvak van btw-aangifte bij elkaar. Daarvan trekt je het totaalbedrag van de goederen en diensten af (inclusief (buitenlandse) btw) dat je in dat tijdvak bij andere bedrijven hebt ingekocht, en die rechtstreeks ten goede komen aan de reizigers. De uitkomst is de tijdvakwinstmarge.

Voorbeeld winstmarge per btw-aangiftetijdvak

Je hebt in een aangiftetijdvak € 40.000 (inclusief de btw over de winstmarge) aan reisdiensten verkocht. Je hebt in dat tijdvak bij andere bedrijven voor € 30.000 inclusief btw, goederen en diensten gekocht. Deze goederen en diensten moeten rechtstreeks ten goede komen aan de reizigers. Het maakt niet uit in welk tijdvak dit gebeurt. Je tijdvakwinstmarge bedraagt dan € 40.000 -/- € 30.000 = € 10.000. In de btw-aangifte neemt je voor deze reisdiensten een bedrag van € 1.735,53 (21/121 x € 10.000) aan te betalen btw op.

Je betaalt alleen btw over de winstmarge van de reisdienst. Hierdoor kun je de btw van het inkoopbedrag van € 20.000 niet als voorbelasting aftrekken of in andere EU-landen terugvragen. Andere btw (bijvoorbeeld op kantoorkosten en verkoopkosten) is wel aftrekbaar, voor zover die btw betrekking heeft op belaste omzet.

Als winstmarge negatief is

Is de tijdvakwinstmarge negatief? Dan mag je die negatieve marge verrekenen met positieve winstmarges in hetzelfde kalenderjaar.

Winstmarge per reis

De winstmarge per reis bepaal je als volgt. Je berekent het deel van de totale reissom (inclusief btw) dat betrekking heeft op de door jou geleverde reisdienst. Je trekt daarvan de kosten van goederen en diensten af (inclusief (buitenlandse)btw), die je voor deze reisdienst bij andere bedrijven hebt ingekocht en die rechtstreeks ten goede komen aan de reiziger. De uitkomst is jouw winstmarge op de reis.

21%-tarief over de winstmarge op de reisdienst

Een reisdienst is in Nederland belast met 21% btw. Dit tarief bereken je over de winstmarge op de reisdienst.

Administratieve verplichtingen reisbureauregeling

Als de reisbureauregeling voor jou geldt, moet je rekening houden met de volgende administratieve verplichtingen:

 • Uit de administratie moet blijken of je de winstmarge per tijdvak of per reis berekent. Aan de gekozen berekeningsmethode ben je ten minste 5 jaar gebonden.
 • Voor een reisdienst vermeld je op de factuur geen btw, maar wel 'bijzondere regeling reisbureaus'.

Btw reisbureauregeling verwerken in boekhoudprogramma Jortt

Maak correctie boeking voor de omzet

 1. Ga naar Boekingen links in het hoofdmenu.
 2. Klik op Boeking. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
 3. Kies als boeking soort Opbrengsten en als categorie Diverse omzet.
 4. Voer zelf de Omschrijving Correctie btw reisbureauregeling, Datum is de laatste maand van de periode waarover je de btw-aangifte doet.
 5. Bij Totaal incl btw geef je het bedrag aan btw op, in het voorbeeld -1735,53 (negatief).
 6. Je geeft hier geen btw op.
 7. Kies Opslaan.
 8. Maak boeking aan
  • Opbrengsten
  • Kosten
  • Bedrijfsmiddelen
  • Balans
  Categorie Omschrijving
  Correctie btw reisbureauregeling
  Labels

  Totaal incl btw
  -1735,53
  Btw 21%
  0,00
  Btw 9%
  0,00
  Overige btw-tarieven
  0,00
  Negatieve opbrengsten is eigenlijk geld dat je uitgeeft. Bijvoorbeeld als je een creditfactuur stuurt naar je klant.

  Factuurdatum
  december
  Leverdatum is gelijk aan factuurdatum

Maak correctie boeking voor de btw

 1. Ga naar Boekingen links in het hoofdmenu.
 2. Klik op Boeking. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
 3. Kies als boeking soort Opbrengsten en als categorie Diverse omzet.
 4. Voer zelf de Omschrijving Correctie btw reisbureauregeling, Datum is de laatste maand van de periode waarover je de btw-aangifte doet.
 5. Bij Totaal incl btw geef je het bedrag aan btw op, in het voorbeeld 1735,53 (positief).
 6. Je geeft hier bij Overige btw-tarieven hetzelfde bedgag aan btw op. In het voorbeeld 1735,53 (positief)
 7. Kies Opslaan.
 8. Maak boeking aan
  • Opbrengsten
  • Kosten
  • Bedrijfsmiddelen
  • Balans
  Categorie Omschrijving
  Correctie btw reisbureauregeling
  Labels

  Totaal incl btw
  1735,53
  Btw 21%
  0,00
  Btw 9%
  0,00
  Overige btw-tarieven
  1735,53

  Factuurdatum
  december
  Leverdatum is gelijk aan factuurdatum
 9. Koppel boeking 1 en 2 aan elkaar.
 10. reisbureauregeleing boekingen koppelen

Sla de uitwerking van je tijdvakwinstmarge als pdf op bij de factuur of verkoop specificatie.

De btw wordt nu op de juiste manier verrekend met je btw-aangifte.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.