Wat is solvabiliteit?

Solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen. Met de solvabiliteit kun je inzicht krijgen in de financiële gezondheid van je bedrijf voor de lange termijn.

De formule voor solvabiliteit (debt ratio) is:

Eigen vermogen/ (langlopende schulden + achtergestelde leningen) X 1%

De norm is 30%. Dus 1/3 van je bedrijf is gefinancierd met eigen geld en 2/3 met geleend geld. Solvabiliteit zegt niets over het feit of je op korte termijn aan je schulden kan voldoen.

Weerstandsvermogen

Solvabiliteit wordt ook aangeduid als ‘weerstandsvermogen’: is een organisatie bestand tegen slechte tijden en in staat dan te overleven? Ook de term ‘leenvermogen’ wordt wel gebruikt. Hoe beter de solvabiliteit is, hoe meer vreemd vermogen de organisatie kan aantrekken.

Liquidatie

De solvabiliteit geeft dus aan in welke mate de organisatie in geval van liquidatie (of faillissement) aan haar verplichtingen kan voldoen aan haar schuldeisers. In feite zou bekend moeten zijn wat de bezittingen (activa) van het bedrijf waard zijn in geval van een gedwongen verkoop. Omdat deze informatie meestal niet voorhanden is, wordt in de regel uitgegaan van de balanswaarde.

Jaarrekening

De solvabiliteit wordt dan dus ook vaak weergegeven in de jaarrekening. De jaarrekening voor bv’s en nv’s worden gedeponeerd bij de KvK. Het is een belangrijke Key Performance Indicator (KPI). Maar ook als de solvabiliteit niet is genoemd in de jaarrekening, is deze eenvoudig zelf te berekenen. Het is dus eenvoudig voor derden om voor deze bedrijven de solvabiliteit te bepalen en vooraf het liquiditeitsrisico in te schatten.

Interestdekking

Behalve de veel gebruikte ‘debt ratio’, wordt steeds vaker de ‘Interestdekking’ berekend. De interestdekking (ook wel ‘interest coverage ratio’ genoemd) geeft aan hoe vaak uit het resultaat (de winst) de rente kan worden betaald. De ‘interestdekking’ bereken je zo:

Bedrijfsresultaat (Ebit) / rentelasten

De norm voor de interestdekking is minimaal 4. Een interestdekking van <1 is een acuut probleem.

Boekhoudprogramma

Een boekhoudprogramma kan de solvabiliteit vaak automatisch voor je berekenen.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.