Wat is solvabiliteit?

Solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen. Met de solvabiliteit kun je inzicht krijgen in de financiële gezondheid van je bedrijf voor de lange termijn.

De formule voor solvabiliteit is:

Eigen vermogen/ (langlopende schulden + achtergestelde leningen) X 1%

De norm is 30%. Dus 1/3 van je bedrijf is gefinancierd met eigen geld en 2/3 met geleend geld. Solvabiliteit zegt niets over het feit of je op korte termijn aan je schulden kan voldoen.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.