Wat is afschrijven?

Afschrijven is de boekhoudkundige waardevermindering op een bedrijfsmiddel. Een bedrijfsmiddel is iets wat je gekocht hebt om zelf te gaan gebruiken en niet om dit door te verkopen aan je klant. Je gebruikt dit bedrijfsmiddel om producten te maken of je diensten te verlenen. Bij bedrijfsmiddelen moet je denken aan computers, machines, transportmiddelen, gereedschappen, kantoormeubelen en dergelijke. Maar ook goodwill of vergunningen zijn bedrijfsmiddelen.

Op een bedrijfsmiddel, met aanschafkosten van meer dan € 450, moet van de Belastingdienst worden afgeschreven. Dit betekent dat de kosten van het bedrijfsmiddel niet in één jaar van de winst afgetrokken mogen worden, maar dit wordt verspreid over het aantal jaar dat een bedrijfsmiddel wordt gebruikt.

Een rekenvoorbeeld:

Je koopt een laptop voor € 1.600 en verwacht dat deze na een levensduur van 5 jaar nog een restwaarde van € 100 heeft. De afschrijving per jaar is dan de aanschafprijs (€ 1.600 - de restwaarde € 100) / de levensduur 5 = € 300 afschrijving per jaar. Dit is het bedrag dat je maximaal van je winst af mag trekken per jaar.

Een bedrijfsmiddel, met aanschafkosten van minder dan € 450, hoeft niet te worden afgeschreven en hoef je hier dus ook niet aan te maken.

Afschrijven is belangrijk voor je Winst-en-verliesrekening.

Boekhoudprogramma

Afschrijven met Jortt is eenvoudig. Maak eerst een boeking aan voor de inkoopfactuur met het bedrijfsmiddel. Deze inkoopfactuur wordt dan klaargezet voor de btw-aangifte. Maak daarna het bedrijfsmiddel aan. Zo simpel is het! Een boekhoudprogramma speciaal voor ondernemers zoals Jortt berekent voor jou de afschrijving per jaar en zorgt er voor dat alles juist in je boekhouding wordt verwerkt. Daar heb je geen boekhouder voor nodig.

Activastaat

Je bedrijfsmiddelen (activa) worden vermeld in je jaarrekening. Daar staan al je bedrijfsmiddelen die nog waarde hebben bij elkaar. Dit overzicht heet een activastaat. In dit overzicht staat de aanschafwaarde, de waarde aan het begin van het boekjaar, de waarde aan het einde van het boekjaar en de afschrijving van dat jaar overzichtelijk weergegeven.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.