Wat is cashflow?

Cashflow is het verschil in geld dat je ontvangt en geld dat je uitgeeft in een bepaalde periode (bijvoorbeeld het huidige jaar). Cashflow noemen we in Nederland ook wel kasstroom. Cashflow staat los van je winst-en-verliesrekening. Je kunt bijvoorbeeld meer geld ontvangen dan uitgeven. Je hebt dan een positieve cashflow, terwijl je volgens de winst-en-verliesrekening verlies kan maken. Dit kan te maken hebben met bijvoorbeeld afschrijvingen, of omdat er nog veel facturen niet betaald zijn door je klanten.

Cashflow rapport in boekhoudprogramma

In boekhoudprogramma Jortt hoef je de cashflow niet zelf uit te rekenen, maar vind je gewoon een cashflow rapport waarmee je direct ziet hoe je cashflow is.

Cashflow is inkomsten min de uitgaven
Wat is cashflow

Berekenen van cashflow

Een rekenvoorbeeld:
Je hebt het eerste kwartaal van dit jaar € 25.000 ontvangen.
Je hebt het eerste kwartaal van dit jaar € 20.000 uitgegeven.
Je cashflow in het eerste kwartaal is dan € 5.000.

Je hebt dus in het eerste kwartaal van dit jaar € 5.000 meer ontvangen dan uitgegeven.

3 soorten cashflow

Cashflow heb je in drie soorten:

Operationele cashflow: Dit betreft alle inkomsten en uitgaven die te maken hebben met de dagelijkse activiteiten van je bedrijf. Dus de inkoop van spullen die nodig zijn voor de bedrijfsvoering, de salarissen en kosten voor de verkoop van je diensten en producten.

Investeringscashflow: Dit betreft alle inkomsten en uitgaven die te maken hebben met de duurzame investeringen in je bedrijf. Denk aan de uitgaven aan computers, meubels, machines en de inkomsten door te desinvesteren, dus het verkopen van gebruikte computers, meubels en machines. En hier vallen ook de kosten onder voor duurzame immateriële zaken zoals software en octrooien.

Financieringscashflow: Dit betreft alle uitgaven in investeringen aan en van derden. Dit kan dus gaan om een lening van de bank of juist een lening aan derden. Maar ook het kopen of verkopen van aandelen valt hieronder.

Wat heb ik aan cashflow?

Een negatieve cashflow kan je waarschuwen voor problemen. Je kunt in een bepaalde periode winst maken maar toch een negatieve cashflow hebben. Bijvoorbeeld wanneer je al veel gefactureerd hebt en nog maar slechts een klein deel door je klanten betaald is. De winst wordt namelijk positief op het moment dat je de factuur stuurt. De cashflow wordt positief wanneer de factuur betaald is.

Van een negatieve winst ga je niet failliet, van een negatieve cashflow wel!

Cashflow is dus belangrijk. Je kunt in betalingsproblemen komen wanneer je te lang een negatieve cashflow hebt. Een positieve cashflow is dan ook vaak een goed signaal voor je bedrijf.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.