Wat is vlottende activa?

Vlottende activa zijn de bezittingen van je bedrijf, die binnen een jaar zijn om te zetten in geld. Onder vlottende activa vallen dus:

  • voorraden
  • debiteuren
  • liquide middelen
  • aandelen van derde die jij in bezit hebt

Als je de boekhouding doet met Jortt, zie de vlottende activa op de balans staan als bedrijfskapitaal.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.