Wat is een balans?

Een balans is een momentopname van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen van een onderneming.

De balans bestaat uit twee gedeelten die met elkaar in evenwicht zijn: de activa (bezittingen) en de passiva (schulden en het eigen vermogen).

Aan de hand van een balans krijg je een indicatie van het vermogen van een onderneming op een bepaalde datum.

Ondernemingen zijn jaarlijks verplicht om de balans en de winst- en verliesrekening te rapporteren aan de Belastingdienst en bv’s moeten deze ook aan de KvK verstrekken.

Het belang van een balans

Aan de hand van de balans kun je eenvoudig belangrijke kengetallen berekenen zoals de solvabiliteit (verhouding tussen vreemd vermogen en eigen vermogen) en de liquiditeit (de mate waarin een onderneming haar lopende betalingsverplichtingen kan voldoen).

De balans in Jortt

Jortt maakt realtime de balans op na iedere boeking. Zo heb je direct inzicht in hoe jouw bedrijf ervoor staat en welke invloed iedere boeking heeft op de balans. De berekening van het eigen vermogen is in de Jortt balans uitgesplitst in gestort kapitaal en winst. Zo begrijp je waar de groei in je eigen vermogen vandaan komt.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.