Wat is een balans?

Een balans is een momentopname van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen van een onderneming.

De balans bestaat uit twee gedeelten die met elkaar in evenwicht zijn: de activa (bezittingen) en de passiva (schulden en het eigen vermogen).

Aan de hand van een balans krijg je een indicatie van het vermogen van een onderneming op een bepaalde datum.

Ondernemingen zijn jaarlijks verplicht om de balans en de winst-en-verliesrekening te rapporteren aan de Belastingdienst en bv’s moeten deze ook aan de KvK verstrekken.

Het belang van een balans

Aan de hand van de balans kun je eenvoudig belangrijke kengetallen berekenen zoals de solvabiliteit (verhouding tussen vreemd vermogen en eigen vermogen) en de liquiditeit (de mate waarin een onderneming haar lopende betalingsverplichtingen kan voldoen).

De balans in Jortt

Boekhoudprogramma Jortt maakt realtime de balans op na iedere boeking. Zo heb je direct inzicht in hoe jouw bedrijf ervoor staat en welke invloed iedere boeking heeft op de balans. De berekening van het eigen vermogen is in de Jortt balans uitgesplitst in gestort kapitaal en winst. Zo begrijp je waar de groei in je eigen vermogen vandaan komt.

Balans op de jaarrekening

De balans is een verplicht onderdeel van de jaarrekening. In de jaarrekening staat zowel de begin- als eindbalans over een periode. Meestal is dat een jaar. De eindstand van het voorgaande jaar is de beginstand van het volgende jaar.

Opstellen van een balans

Het opstellen van de balans was vroeger een taak van de boekhouder. Maar dat is allang verleden tijd. Een slim boekhoudprogramma stelt de balans volledig automatisch op.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.