Wat is debet en wat is credit

Ze zijn altijd lastig uit elkaar te houden bij het boekhouden: debet en credit. Er is helaas niet echt een ezelsbruggetje voor de termen die het begrijpbaarder maakt. Debet komt van het Latijnse debere, dat moeten betekent en credit komt van het Latijnse credere dat geloven of toevertrouwen betekent.

De oorspronkelijke functie van debet en credit:

Debet en credit stammen uit de tijd dat het boekhouden is bedacht: 1495.

Debet en Credit hadden vroeger een handige functie: In een tijd dat er geen rekenmachines waren, was het handig om positieve en negatieve getallen van elkaar te scheiden. Op deze wijze kun je alle getallen eenvoudig bij elkaar optellen.

Betekenis debet en credit in een boekhouding

Op de balans van een entiteit is de debetzijde de linkerzijde. Hier staan de activa, het bezit, waaronder het geld dat de entiteit tegoed heeft van zijn debiteuren. Op de balans van een entiteit is de creditzijde de rechterzijde. Hier staan de passiva, de schulden, waaronder het geld dat de entiteit nog verschuldigd is aan zijn crediteuren.

De huidige functie van debet en credit

In een modern boekhoudprogramma zul je debet en credit niet meer tegenkomen. Computers zijn immers slim genoeg zelf te bepalen of iets debet of credit geboekt moet worden. Alleen bij ouderwetse boekhoudprogramma's en in gesprekken met een ouderwetse boekhouder zul je debit en credit nog tegenkomen.

Debet en Credit in boekhoudprogramma Jortt

Jortt is een modern boekhoudprogramma die je niet lastig valt met de vraag of je iets aan de debet- of credit zijde moet boeken. Dat beredeneert Jortt automatisch voor je.

Debit en credit in balans

Op de balans zijn debet en credit altijd gelijk. Ze zijn in balans en de basis van dubbel boekhouden. De balans is een onderdeel van de jaarrekening.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.