Boekhouding

Een boekhouding voeren is het bijhouden van de in een onderneming verkregen ontvangsten en gedane uitgaven. Daaruit resulteert het bedrijfsresultaat. De doelen hiervan zijn onder andere:

 • Inzicht te krijgen in de winsten en verliezen.
 • Inzicht hebben en te houden in de financiële positie van het bedrijf.
 • Verantwoording kunnen afleggen over het gevoerde financiële beleid.

Categorieën (vroeger grootboeken) voor een boekhouding

De boekhouding krijgt vorm door middel van categorieën. Categorieën zijn onderverdelingen van kosten. Er zijn vele variaties van categorieën schema's. Maar voor de verantwoording aan de Belastingdienst zijn enkel de volgende categorieën van toepassing:

 • Opbrengsten
 • Inkoopkosten
 • Kosten uitbesteed werk
 • Lonen en salarissen
 • Sociale lasten
 • Pensioenlasten
 • Afschrijvingen
 • Auto- en transportkosten
 • Huisvestingskosten
 • Onderhoud van bedrijfsmiddelen
 • Verkoopkosten
 • Andere kosten

Een uitgebreider categorieënschema is dus niet nodig en kan zelfs alleen maar voor verwarring zorgen. Natuurlijk kan het handig zijn onder deze hoofdposten subcategorieën aan te maken.

De categorieën worden op hun beurt gebruikt om de jaarstukken te maken, de jaarrekening. Een jaarrekening bestaat uit:

Online Boekhoudprogramma

De boekhouding moet digitaal worden gevoerd, bij voorkeur in een online boekhoudprogramma. Hierin worden facturen (zowel inkoop- als verkoopfacturen) geboekt, bankafschriften (MT940 bestanden) verwerkt, en allerlei andere boekingen gedaan (hierbij valt te denken aan de salarisverwerking, of de afschrijvingen verwerken). Naast de gewone categorieënadministratie kan je met boekhoudprogramma Jortt volledig automatisch een balans, resultatenrekening en de jaarrekening vervaardigen.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.