Wat is een jaarrekening?

Als je gaat boekhouden, dan is het resultaat van je werk dat een jaarrekening (ook wel samenstellingsverklaring genoemd). Een jaarrekening geeft het jaarlijks overzicht van de financiële situatie van je bedrijf.

De jaarrekening bestaat uit de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgelopen jaar en soms een toelichting op beide. Een jaarrekening heb je als eenmanszaak nodig voor je inkomstenbelasting en als bv moet je de jaarrekening deponeren bij de KvK en heb je deze nodig voor de aangifte vennootschapsbelasting.

Vrijstelling accountantsverklaring

Je bedrijf is vrijgesteld van accountantsverklaring (controle) zolang je een micro- of kleinbedrijf bent.

Wanneer je een 'micro- of kleinbedrijf' bent (<€ 12 miljoen omzet, < 50 werknemer, < € 6 miljoen bezittingen), dan heb je aan een beperkte jaarrekening voldoende. Dit is je balans en je winst-en-verliesrekening.

Jaarrekening opstellen

Jaarrekeningen werden vroegen opgesteld door boekhouders. Met boekhoudprogramma Jortt voldoet je boekhouding aan alle juridische verplichtingen en maakt de jaarrekening automatisch voor een micro- of kleinbedrijf.

Het jaarverslag

Een jaarverslag is een uitgebreide versie van de jaarrekening. Dus naast de balans en de winst-en-verliesrekening bevat een jaarverslag een directieverslag, de belangrijkste kengetallen, de overlopende posten en de activastaat.

Samenvatting opgesteld door de directie

De samenvatting opgesteld door de directie bevat de volgende informatie:

  • Beschrijf je onderneming. Aard van de onderneming (wat doe je) Gemiddeld aantal werknemers gedurende het jaar (scheiding tussen werknemers in Nederland en buiten Nederland)
  • Vermeld wordt tot welke belangrijke, niet in het jaarverslag opgenomen, financiële verplichtingen je bedrijf voor een aantal toekomstige jaren is verbonden, bijvoorbeeld:
    • Welke diensten of goederen moet je de komende tijd leveren (abonnementsdienst)
    • Welke diensten of goederen moet je de komende tijd afnemen (operationeel leasecontract)
  • Vermeld of er voorwaardelijke verplichtingen en niet verwerkte verplichtingen zijn de onderneming. Bijvoorbeeld:
    • een buy-out overeenkomt die ingaat bij het behalen van gesteld doel

Grondslagen voor een jaarrekening

Een jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per betaaldatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen zijn opgenomen in de winst-en-verliesrekening.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.