Maak een creditfactuur

Wanneer je een fout in je factuur hebt gemaakt of je klant is niet tevreden over de geleverde dienst of het product dan kun je een creditfactuur aanmaken. Deze wordt ook wel een creditnota genoemd.

Met een creditfactuur geef je aan dat de klant de factuur niet of slechts gedeeltelijk hoeft te betalen. Je kunt de originele verkoopfactuur volledig crediteren of voor een deel. De creditfactuur krijgt een eigen factuurnummer en komt ook bij Facturen en offertes te staan. De creditfactuur is onderdeel van je administratie en kan daarom niet gewijzigd worden. Op de creditfactuur staat onder het factuurnummer dat het een ‘creditfactuur betreft voor [origineel factuurnummer]’ en bij de factuurregels staat dat wat je niet geleverd hebt met een minteken voor het bedrag.

Voorbeeld van een creditfactuur

Sommige mensen zien creditfacturen als een teken van slordig boekhouden. Het is echter het tegenovergestelde: je laat aan je klant zien dat je je boekhouding serieus en zorgvuldig voert.

Je kunt een factuur alleen crediteren wanneer er nog geen volledige betaling aan gekoppeld is. Klik op ontkoppel bij de betaling om een betaling te verwijderen. De betaling komt nu weer bij Nog te doen te staan. Je kunt de factuur nu crediteren. De creditfactuur koppelt Jortt aan de debetfactuur. Wanneer je een nieuwe factuur stuurt, kun je de betaling koppelen aan de nieuwe factuur. Wanneer je geld retourneert aan je klant, boek je zowel de bij- als afschrijving als Balans en Kruisposten.

Creditfactuur om verstuurde factuur aan te passen of fouten te corrigeren

Van de Belastingdienst mag een verzonden factuur niet gewijzigd worden. Om deze reden is dit ook niet mogelijk in Jortt. Wanneer je een factuur wil sturen met daarop de juiste informatie, moet je de onjuiste factuur in zijn geheel crediteren en een nieuwe factuur maken. Lees hier hoe je de factuur volledig crediteert.

Je kunt de oude, verkeerde factuur kopiëren door deze te openen en op het kopie-icoon (vakje over vakje) te klikken. Je hebt nu een kopie van je oude factuur waarin je de wijzigingen kunt aanbrengen. Deze kopie krijgt een eigen factuurnummer.

Heb je veel met wijzigingen te maken dan kan het handig zijn eerst een offerte te maken. Deze kan eindeloos aangepast worden en op basis van de juiste offerte kan direct een goede factuur worden gemaakt.

Een factuur volledig crediteren

  1. Ga naar Facturen en offertes links in het hoofdmenu. Er wordt nu een lijst getoond met je facturen.
  2. Klik op de factuur die je wil crediteren.
  3. Klik in het nu geopende factuurpaneel op Crediteren. Er wordt een nieuwe creditfactuur geopend.
  4. Verzend de creditfactuur.

In de aangemaakte creditfactuur wordt bij het nieuwe factuurnummer de tekst ‘Creditfactuur voor’ gezet met het factuurnummer van de factuur waarvoor de creditfactuur is gemaakt. Bij de originele factuur wordt een aantekening gemaakt ‘Gecrediteerd door’ gevolgd door het factuurnummer van de creditfactuur.

De factuurregels van de orginele factuur
De orginele factuur
De factuurregels van de creditfactuur (alle bedragen negatief)
Voorbeeld van een creditfactuur

Een deel van een factuur crediteren

Je kunt ook een deel van een verkoopfactuur crediteren. Om dit te doen voer je eerst de handelingen uit zoals hierboven beschreven voor het volledig crediteren van een factuur. Voor je de creditfactuur gaat verzenden, klik je op het vak voor factuurregels en pas je de factuurregels aan. Je laat alleen datgene staan wat je niet geleverd hebt, dat hoeft de klant immers niet te betalen en dat wordt nu van de vorige originele factuur afgetrokken. Heb je dus bijvoorbeeld 80 uur gefactureerd en moet dat 73 uur zijn, dan maak je een creditfactuur waarop alleen de 7 (80-73) te veel gefactureerde uren staan. Op de factuurregel staat nu het totaalbedrag voor deze 7 uur met een minteken ervoor.

Factuurregel met alleen het deel dat gecrediteerd wordt
Een factuur deels crediteren

Creditfactuur voor oninbare facturen

Wanneer duidelijk is dat je klant een factuur niet meer gaat betalen, kun je door middel van een creditfactuur je boekhouding bijwerken. Je maakt een creditfactuur voor de originele factuur en stuurt deze naar jezelf door bij versturen Zelf versturen / afdrukken te kiezen.

Door dit uit te voeren wordt de te veel geboekte omzet gecorrigeerd en de te veel betaalde btw automatisch teruggevraagd in de eerstkomende btw aangifte.

Creditfactuur verwerken in je boekhouding

De creditfactuur wordt ook automatisch in je boekhouding verwerkt. Door het maken van een creditfactuur wordt de omzet in je boekhouding verlaagd. Jortt corrigeert de omzet op de leverdatum die in je creditfactuur staat. Jortt neemt die van de originele factuur over. De te veel betaalde btw wordt automatisch teruggevraagd in de eerstkomende btw aangifte.

In het Facturen en offertes overzicht zie je onder het bedrag van de factuur zowel bij de originele factuur als bij de creditfactuur een verwerkingsindicator staan die groen of grijs van kleur is. Groen geeft aan dat de factuur betaald is, grijs betekent dat er nog een betaling aan moet worden gekoppeld.

Boekhouden bij volledig crediteren

Is de originele factuur nog niet betaald dan zie je dat na het crediteren van de volledige factuur zowel bij de factuur als de creditfactuur de verwerkingsindicator groen geworden is. De creditfactuur vormt de betaling voor de originele factuur.

Is de originele factuur al volledig betaald door je klant dan heeft de creditfactuur een grijze verwerkingsindicator. Je kunt nu de terugbetaling aan deze creditfactuur koppelen, waarmee de verwerkingsindicator groen wordt.

Boekhouden bij gedeeltelijk crediteren

Is de creditfactuur voor slechts een deel van de factuur en is de originele factuur nog niet betaald, dan wordt de verwerkingsindicator onder de originele factuur slechts voor een deel groen. De betaling van je klant kun je vervolgens ook aan de factuur koppelen, waarmee de verwerkingsindicator groen wordt.

Is de originele factuur al betaald door je klant, dan blijft de verwerkingsindicator van de creditfactuur grijs en kun je hier de terugbetaling aan koppelen.

Dubbel gecrediteerd

Soms wordt een factuur dubbel gecrediteerd voor het volledige bedrag. Dit kun je weer rechtzetten door een kopie te maken van de originele factuur en deze aan de 2e creditfactuur te koppelen.

Je kan ook een opbrengstenboeking maken en die koppelen aan de dubbele creditfactuur. Boekingen kun je wijzigen.

Je maakt een kopie door de originele factuur te openen en bovenaan het Factuurpaneel op kopie te klikken. Verstuur deze kopie aan jezelf door voor Zelf versturen / afdrukken te kiezen.

Een nieuwe creditfactuur of kopie van een factuur heeft de factuurdatum van vandaag. Zorg ervoor dat je deze datum hebt staan zoals je dat wil.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.