Maak een creditfactuur

Een eenmaal verstuurde factuur mag van de Belastingdienst niet gewijzigd worden en daarom kan dit ook niet in Jortt. Een correctie maak je door een creditfactuur te maken en daarna eventueel een nieuwe factuur te sturen. De creditfactuur wordt ook wel een creditnota genoemd.

Weigert je klant te betalen dan markeer je de factuur als oninbaar. Je maakt geen creditfactuur.

Wat is een creditfactuur?

.

Met een creditfactuur geef je aan dat de klant de factuur niet of slechts gedeeltelijk hoeft te betalen. Op een creditfactuur staat ‘creditfactuur’ en bij de factuurregels staat een negatief bedrag, wat betekent dat je klant het bedrag niet hoeft te betalen. Je kunt de originele verkoopfactuur volledig crediteren of voor een deel crediteren.

De creditfactuur:

 • Is een nieuwe factuur in je administratie met een eigen factuurnummer.
 • De creditfactuur staat ook bij Facturen en offertes met de melding dat het een creditfactuur is.
 • Op de creditfactuur wordt vermeld voor welk factuur de creditnota is aangemaakt en bij de factuurregels staat dat wat je niet geleverd hebt met een minteken voor het bedrag.
 • Nadat de creditfactuur is verstuurd, zie je dat de originele factuur en de creditfactuur aan elkaar gekoppeld zijn. De creditfactuur vormt de (deel)betaling van de factuur.
 • Bij de originele factuur staat nu gecrediteerd door: met het factuurnummer van de creditfactuur.
 • De creditfactuur wordt automatisch in je boekhouding verwerkt. Zowel voor de omzet als de btw. Door het maken van een creditfactuur wordt de omzet in je boekhouding verlaagd op de leverdatum die in je creditfactuur staat. Jortt neemt die van de originele factuur over. De te veel betaalde btw wordt automatisch teruggevraagd in de eerstkomende btw-aangifte.
Voorbeeld van een creditfactuur

Sommige mensen zien creditfacturen als een teken van slordig boekhouden. Het is echter het tegenovergestelde: je laat aan je klant zien dat je je boekhouding serieus en zorgvuldig voert.

Heb je veel met wijzigingen te maken dan kan het handig zijn eerst een offerte te maken. Deze kan eindeloos aangepast worden en op basis van de juiste offerte kan direct een goede factuur worden gemaakt.

Een factuur volledig crediteren

.

Crediteer je de volledige factuur dan geef je daarmee aan dat je klant de oude factuur niet meer hoeft te betalen.

Heeft je klant wel goederen of diensten afgenomen, dan maak je na het volledig crediteren een nieuwe factuur voor je klant.

Je kunt de oude, verkeerde factuur kopiëren door deze te openen en op het kopie-icoon (vakje over vakje) te klikken. Je hebt nu een kopie van je oude factuur waarin je de wijzigingen kunt aanbrengen. Deze kopie krijgt een eigen factuurnummer.

Factuur geheel crediteren:

 1. Ga naar Facturen en offertes links in het hoofdmenu.
 2. Klik op Facturen.
 3. Er wordt nu een lijst getoond met je facturen.
 4. Klik op de factuur die je wil crediteren.
 5. Hangen er bij de Koppelingen betalingen aan de factuur, verwijder deze dan eerst door op Ontkoppel te klikken (ga met je muis over de betaling heen en de knop wordt zichtbaar). De betaling(en) komt dan weer bij Nog te doen.

  Voorbeeld van een creditfactuur

 6. Klik in het nu geopende factuurpaneel op Alle opties.
 7. Klik op Crediteren.
 8. Er wordt een nieuwe creditfactuur geopend.
 9. Verzend de creditfactuur.

De creditfactuur vormt de betaling van de bijbehorende factuur. Heb je al geld van je klant ontvangen en betaal je dit terug aan je klant, dan boek je de betaling en de terugbetaling als Balans | Kruisposten.

De factuurregels van de originele factuur
De orginele factuur
De factuurregels van de creditfactuur (alle bedragen negatief)
Voorbeeld van een creditfactuur

De creditfactuur heeft als verzenddatum de datum van vandaag en heeft de leverdatum van de originele factuur. In je boekhouding wordt de btw dus verrekend in de huidige periode en de omzet gecorrigeerd voor de leverdatum. Indien nodig kun je deze data aanpassen.

Een deel van een factuur crediteren

.

Heeft je klant een deel van de bestelling geretourneerd of zijn bepaalde diensten niet volledig geleverd, dan kun je de factuur deels crediteren. Je stuurt alleen de creditfactuur en hoeft geen nieuwe factuur te maken.

Je maakt dan een creditfactuur voor alles wat je niet geleverd hebt, dat hoeft je klant immers niet te betalen en dat wordt nu van de vorige originele factuur afgetrokken. Heb je dus bijvoorbeeld 80 uur gefactureerd en moet dat 73 uur zijn, dan maak je een creditfactuur waarop alleen de 7 (80-73) te veel gefactureerde uren staan. Op de factuurregel staat nu het totaalbedrag voor deze 7 uur met een minteken ervoor.

Factuur voor een deel crediteren

 1. Ga naar Facturen en offertes links in het hoofdmenu.
 2. Klik op Facturen.
 3. Er wordt nu een lijst getoond met je facturen.
 4. Klik op de factuur die je wil crediteren.
 5. Hangen er bij de Koppelingen betalingen aan de factuur, verwijder deze dan eerst door op Ontkoppel te klikken (ga met je muis over de betaling heen en de knop wordt zichtbaar). De betaling komt dan weer bij Nog te doen.

  Voorbeeld van een creditfactuur

 6. Klik in het nu geopende factuurpaneel op Alle opties.
 7. Klik op Crediteren.
 8. Er wordt een nieuwe creditfactuur geopend.
 9. Klik op Wijzig bij de factuurregels.
 10. Pas de factuurregels aan. Klik om het prullenbakje om een regel geheel te verwijderen. Laat alleen staan wat je klant niet hoeft te betalen. Jortt zet de verzenddatum op vandaag en neemt automatisch de leverdatum van de originele factuur over. Indien nodig kun je dit zelf aanpassen.
 11. Verzend de creditfactuur.

De creditfactuur vormt een deel van de betaling van de bijbehorende factuur. Heb je al geld van je klant ontvangen en betaal je dit terug aan je klant, dan boek je de betaling en de terugbetaling als Balans | Kruisposten.

Factuurregel met alleen het deel dat gecrediteerd wordt
Een factuur deels crediteren

De creditfactuur heeft als verzenddatum de datum van vandaag en heeft de leverdatum van de originele factuur. In je boekhouding wordt de btw dus verrekend in de huidige periode en de omzet gecorrigeerd voor de leverdatum. Indien nodig kun je deze data aanpassen.

Creditfactuur in je boekhouding

.

In het Facturen en offertes overzicht zie je onder het bedrag van de factuur zowel bij de originele factuur als bij de creditfactuur een verwerkingsindicator staan die groen of grijs van kleur is. Groen geeft aan dat de factuur betaald is, grijs betekent dat er nog een betaling aan moet worden gekoppeld.

Boekhouden bij volledig crediteren

Crediteer je de originele factuur volledig, dan zie je dat na het crediteren zowel bij de factuur als de creditfactuur de verwerkingsindicator groen geworden is. De creditfactuur vormt de betaling voor de originele factuur.

Boekhouden bij gedeeltelijk crediteren

Is de creditfactuur voor slechts een deel van de factuur en is de originele factuur nog niet betaald, dan wordt de verwerkingsindicator onder de originele factuur slechts voor een deel groen. De betaling van je klant kun je vervolgens ook aan de factuur koppelen, waarmee de verwerkingsindicator volledig groen wordt.

Dubbel gecrediteerd

.

Soms wordt een factuur dubbel gecrediteerd voor het volledige bedrag. Dit kun je weer rechtzetten door een kopie te maken van de originele factuur en deze aan de 2e creditfactuur te koppelen.

Je kunt ook een opbrengstenboeking maken en die koppelen aan de dubbele creditfactuur. Boekingen kun je wijzigen.

Je maakt een kopie door de originele factuur te openen en bovenaan het Factuurpaneel op maak kopie te klikken. Verstuur deze kopie aan jezelf door voor Zelf versturen / afdrukken te kiezen.

Voorbeeld van een creditfactuur

Een nieuwe creditfactuur of kopie van een factuur heeft de factuurdatum van vandaag. Zorg ervoor dat je deze datum hebt staan zoals je dat wil.

Factuur als oninbaar markeren

.

Wanneer duidelijk is dat je klant na meerdere herinneringen een factuur of deel van een factuur, niet meer gaat betalen, kun je kiezen om de factuur als oninbaar te markeren. Je doet dit wanneer het na een jaar niet gelukt is om de factuur te innen of wanneer het aannemelijk is dat de klant nooit meer gaat betalen.

Markeren als oninbaar:

 1. Ga naar Facturen en offertes links in het hoofdmenu.
 2. Klik op Facturen. Er wordt nu een lijst getoond met je facturen.
 3. Klik op de factuur die oninbaar is.
 4. Klik bij de Mogelijke koppelingen op Betaald met:
 5. Klik op Oninbare facturen.

Jortt maakt een correctie voor de teveel betaalde btw en de omzet. De teveel betaalde btw wordt automatisch teruggevraagd in de eerstkomende btw-aangifte. Is het jaar van de oninbare factuur al afgesloten, dan wordt ook de omzet correctie in het huidige jaar meegenomen. Op de winst-en-verliesrekening van het huidige jaar vind je de post oninbare facturen. Dit wordt apart verwerkt in de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting aangifte.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.