Hoe maak ik een DGA-loonstrook?

Als DGA ben je voor de boekhouding personeel van je eigen bedrijf. Selecteer dus eerst bij Instellingen > Bedrijfsgegevens > Mijn bedrijf heeft personeel > Ja. Jortt voegt nu automatisch de categorieën toe die je nodig hebt om loonboekingen te maken.

DGA loonstrook maken

.

Werknemer aanmaken

Maak eerst de werknemer aan waarvoor je de loonstroken gaat maken.

Ga naar Salarisadministratie en kies Werknemer.

 1. Voer de werknemer data in.
 2. Voer het dienstverband in.
 3. Voer de looncomponenten in.
Werknemer aanmaken

Je kunt meerdere DGA's als werknemer toevoegen. Je doet dan in één keer aangifte voor alle DGA's.

Loonstrook goedkeuren

De loonboeking voor de loonstrook wordt aan het begin van de maand klaargezet.

Ga naar Salarisadministratie en kies Aangifte loonbelasting.

 1. Selecteer de loonboeking van deze maand.
 2. Klik op de naam van de werknemer.
 3. Contoleer de loonstrook en keur deze goed.
 4. Doe de verloning (Jortt verwerkt de loonstrook in de boekhouding).
 5. Kies: Dien de aangifte loonheffingen in bij de Belastingdienst.
 6. Geef je contactgegevens op, en verstuur de loonaangifte.
 7. Betaal het loon en de loonbelasting.
loonstrook maken met Jortt

Jortt heeft de boekingen voor de looncomponenten automatisch voor je gemaakt.

looncomponenten boeken met Jortt

Netto salaris boeken

.

Zet in de omschrijving 'Loon + naam', dan boekt de Boekhoudbot dit elke maand automatisch voor je.

Je boekt het betaalde netto salaris als Balans en Nettoloon:

 1. Ga naar Nog te doen links in het hoofdmenu.
 2. Selecteer bij Bij- en afschrijvingen de juiste rekening.
 3. Klik op de Afschrijving van de betaling van het netto loon.
 4. Klik op Maak boeking in de geopende Afschrijving. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
 5. Kies als boeking soort Balans en als categorie Nettoloon.
 6. Klik op Opslaan.
Boeking 13
 • Opbrengsten
 • Kosten
 • Bedrijfsmiddelen
 • Balans
Categorie Omschrijving
Salaris tekst bankafschrift
Totaalbedrag
4453.00
Boekdatum

Loonbelasting boeken

.

Als je het betalingskenmerk in de omschrijving van de betaling zet, dan boekt de Boekhoudbot de betaalde loonbelasting automatisch op de juiste categorie.

Je boekt de betaalde loonbelasting (loonheffing) als Balans en Sociale lasten/ loonbelasting:

 1. Ga naar Nog te doen links in het hoofdmenu.
 2. Selecteer bij Bij- en afschrijvingen de juiste rekening.
 3. Klik op de Afschrijving van de betaling aan de Belastingdienst.
 4. Klik op Maak boeking in de geopende Afschrijving. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
 5. Kies als boeking soort Balans en als categorie Sociale lasten/loonbelasting.
 6. Klik op Opslaan.
Boeking 14
 • Opbrengsten
 • Kosten
 • Bedrijfsmiddelen
 • Balans
Categorie Omschrijving
Belastingdienst 5442 4569 8712 1234
Totaalbedrag
3229.00
Boekdatum

Belangrijke informatie over DGA-loon

.

Loon en aanmerkelijk belang dga

Als eigenaar van een bv (met een belang van meer dan 5%) ben je werknemer in een je eigen vennootschap of coöperatie. Je bent de directeur-grootaandeelhouder (dga).

Recent ingeschreven bij de KvK? Dan moet je jezelf ook aanmelden als werkgever bij de Belastingdienst via het formulier Aanmelding Werkgever.

Gebruikelijkloonregeling

Voor een dga geldt de gebruikelijkloonregeling. De gebruikelijkloonregeling houdt in dat een dga wordt geacht het loon te krijgen dat normaal is voor het niveau en de duur van zijn arbeid. Het gebruikelijk loon moet minimaal het hoogste bedrag zijn van de volgende bedragen:

 • Het wettelijke minimum DGA-salaris in: €56.000 in 2024/ € 4.667 per maand (en €51.000 in 2023);
 • Het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van jouw BV (of van een BV die verbonden is aan jouw BV).
 • 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;

Zit jouw loon onder het minimaal gebruikelijk loon? Lees dan wat de uitzonderingsmogelijkheden gebruikelijkloonregeling zijn bij de Belastingdienst.

Voor startende ondernemingen mag je uitgaan van een lager loon als je het gebruikelijk loon door het opstarten van de onderneming niet kunt betalen, bijvoorbeeld omdat je veel hebt geïnvesteerd of een lage cashflow hebt. Als uitgangspunt geldt dan dat het gebruikelijk loon niet lager is dan het wettelijk minimumloon. Je mag dit maximaal 3 jaar doen.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.