Fiets van de zaak (2024)

Steeds vaker kiezen ondernemers voor een fiets van de zaak. En dat is helemaal geen gekke keuze, want de fiets is in sommige gevallen niet alleen makkelijker of sneller, maar ook goedkoper dan een auto.

Koop je als ondernemer een fiets voor je woon- werkverkeer dan kun je kiezen of je deze fiets privé of op de zaak koopt.

Privé fiets zakelijk gebruiken

Koop je de fiets privé dan mag je voor elke zakelijke kilometer die je op de fiets rijdt jezelf €0,23 uitbetalen. Alle kosten van de fiets betaal je privé. Je hebt geen recht op btw aftrek.

Fiets van de zaak kopen

Zijn minstens 10% van je gereden kilometers zakelijk, dan kun je ook overwegen je fiets op de zaak te kopen. Gebruik je de fiets ook privé, dan ziet de Belastingdienst dat als een privévoordeel en moet je daar inkomstenbelasting over betalen. Je hebt dan jaarlijks een bijtelling van 7% (over de consumentenprijs inclusief btw). Alle kosten voor onderhoud en de verzekering zijn zakelijke kosten.

Is de fiets duurder dan € 450 exclusief btw, dan boek je de aanschaf met een bedrijfsmiddelen boeking. De betaalde btw krijg je terug in de btw-aangifte. Jortt gaat automatisch het bedrijfsmiddel in 5 jaar afschrijven. De fiets komt in aanmerking voor de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) zodra deze (samen met je andere investeringen) over de KIA drempel komt.

Stel dat je de fiets voor 80% zakelijk gebruikt en voor 20% privé, dan mag je ook maar 80% van de btw verrekenen. Dat is ook logisch, de btw over je privé fiets vraag je immers ook niet terug.

De investeringsaftrek geldt alleen voor het deel dat je bedrijfsmatig gebruikt: als je de fiets voor 80% zakelijk gebruikt, is het investeringsbedrag dus 80% van de aanschafprijs (excl. btw).

Voor de elektrische bakfiets en speed pedelec geldt iets bijzonders: deze staan op de Milieulijst van het RVO. Zodra je één van deze fietsen aanschaft kom je in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek (MIA) en willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Je krijgt dus naast de normale investeringsaftrek een extra aftrekpost omdat je een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel hebt aangekocht. Met de willekeurige afschrijving mag je tot 75% van de investering afschrijven in het jaar waarin dat boekhoudkundig het best uitkomt (zoals het behalen van een lagere belastbare winst of een lager belastingpercentage). Op deze site van het RVO lees je welke specifieke regeling voor jouw bedrijfsmiddel van toepassing is.

Fiets van de zaak leasen (operationele lease)

In plaats van kopen kun je ook een fiets leasen. De fiets blijft eigendom van de leasemaatschappij. Je betaalt een vast bedrag voor gebruik en onderhoud. De betaalde btw krijg je terug in de btw-aangifte. Als je een fiets least, hoef je niet aan de eis van 10% van de zakelijke kilometers te voldoen. De fiets hoort namelijk niet tot je bedrijfsvermogen. De jaarlijkse bijtelling is 7%.

Fiets voor een werknemer

Je mag als werkgever een fiets ter beschikking stellen aan een medewerker voor woon- werkverkeer. De medewerker krijgt hiervoor een bijtelling van 7%. Dit wordt in het loon van de medewerker meegerekend. De werkgever kan de werknemer om een maandelijkse eigen bijdrage vragen. Dit bedrag gaat dan van de bijtelling af. De werknemer ziet deze bedragen terug op de loonstrook.

De terug te vragen btw op een fiets voor de werknemer is gemaximeerd tot een bedrag van € 130. Dit bedrag wordt al bereikt bij een aankoopwaarde of totale leaseprijs van € 749 inclusief btw. Verstrek je een duurdere fiets, dan mag je de btw boven de € 130 niet terugvragen.

Zodra de werknemer een eigen bijdrage betaalt, dan trek je die eerst van de aankoopprijs (of totale leaseprijs) af. Kost de fiets na aftrek van de eigen bijdrage meer dan € 749, dan mag je de btw tot maximaal € 130 aftrekken. Kost de fiets minder, dan trek je het volledige btw bedrag af.

Voorbeeld 1:

Je koopt voor een werknemer een fiets met een waarde van € 1.500, inclusief de btw van € 260. De eigen bijdrage is € 300. De fiets kost je dus € 1.200. Dit bedrag is hoger dan € 749. Je kunt van de aankoop btw maximaal € 130 aftrekken.

Voorbeeld 2:

Je koopt voor een werknemer een fiets met een waarde van € 1.500, inclusief de btw van € 260. De eigen bijdrage is € 1.200. De fiets kost je dus € 300. Dit bedrag is lager dan € 749. Je kunt van de aankoop btw 21/121 x € 300 = € 52 aftrekken.

Onder de volgende voorwaarden mag je de btw over de aanschaf of de leasekosten van de fiets (gedeeltelijk) aftrekken:

  • Je hebt in het lopende kalenderjaar en de 2 jaren daarvoor geen fiets gekocht of geleased voor deze werknemer.

Zorg je naast de fiets voor nog een andere vergoeding of voorziening voor het woon-werkverkeer van de werknemer? Je mag dat doen voor maximaal 50% van de reisdagen. Deze voorwaarde gaat in op het moment dat de werknemer de fiets krijgt, en geldt tot het einde van het kalenderjaar en de 2 jaren daarna. Praktisch gezien betekent dit dus géén btw-aftrek als de medewerker naast de fiets ook een auto van de zaak heeft. Jouw werknemer krijgt wél btw-aftrek als hij of zij alle dagen per fiets reist en geen reiskosten meer krijgt.

Jouw werknemers mogen de fiets ook privé gebruiken.

Meer over de regeling op de website van de Belastingdienst.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.