Op hoeveel vakantiedagen hebben je werknemers recht?

Wettelijk vastgesteld aantal vakantiedagen

Als werkgever moeten wij je medewerkers een wettelijk vastgesteld aantal vakantiedagen per jaar toekennen, uitgedrukt in uren. Dit aantal komt neer op 4 keer het aantal uren dat ze wekelijks werken. Stel dat een medewerker gedurende het hele jaar 25 uur per week werkt, dan heeft hij recht op 100 vakantie-uren per jaar. Hiermee kan hij in ieder geval 4 weken vakantie per jaar opnemen. Je medewerkers hebben ook de mogelijkheid om hun vakantiedagen in losse uren op te nemen. Gedurende hun vakantieperiode zal het salaris doorbetaald worden.

Bovenwettelijke (extra) vakantiedagen

Indien een medewerker meer vakantiedagen opbouwt dan het wettelijke minimum, worden deze aangemerkt als 'bovenwettelijke' vakantiedagen. In sommige cao's of arbeidsovereenkomsten kunnen afspraken staan over deze extra vakantie-uren.

Opbouw van vakantiedagen tijdens zwangerschapsverlof en bevallingsverlof

Tijdens het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof bouwen medewerkers vakantie-uren op. We vragen geen verlofdagen op te nemen voor deze verlofperiodes.

Opbouw van verlofdagen bij ziekte

Wanneer een medewerker (gedeeltelijk) ziek is, zal de opbouw van vakantie-uren normaal doorgaan.

Voor de opbouw van bovenwettelijke vakantie-uren tijdens ziekte kunnen andere afspraken gelden, die zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of cao.

Ziek tijdens vakantie

Als een medewerker ziek wordt tijdens zijn vakantie, dient hij dit bij ons te melden. De dagen waarop hij ziek is, gaan niet verloren als vakantiedagen. Deze dagen worden beschouwd als ziektedagen. We zullen in overleg met de medewerker afspreken wanneer hij zijn vakantie-uren op een ander moment kan opnemen.

Opbouw van vakantiedagen bij onbetaald verlof, langdurig zorgverlof en aanvullend geboorteverlof

Bij onbetaald verlof wordt er geen opbouw van vakantiedagen toegekend, behalve in het geval van langdurig zorgverlof en aanvullend geboorteverlof, waarbij wel vakantiedagen worden opgebouwd.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.