Moet ik een eerstedagsmelding doen?

Een algemene verplichting om nieuwe medewerkers met een eerstedagsmelding bij de Belastingdienst aan te melden, is in 2009 vervallen.

Wat houdt een eerstedagsmelding in?

Een eerstedagsmelding betekent het registreren van nieuwe personeelsleden die bij je in dienst treden, zowel in een reguliere dienstbetrekking als in een denkbeeldige betrekking (bijvoorbeeld stagiairs of thuiswerkers). Dit dien je te doen bij de Belastingdienst.

Voor wie is het nog wel verplicht?

In het verleden waren alle werkgevers verplicht deze melding te maken wanneer zij nieuw personeel in dienst namen. Echter, deze algemene verplichting is sinds 1 januari 2009 niet meer van kracht. Er zijn echter uitzonderingen. Als de Belastingdienst je via een beschikking heeft opgedragen om een eerstedagsmelding te doen, dan dien je elke nieuwe werknemer aan te melden bij de Belastingdienst.

Wanneer moet je toch een eerstedagsmelding doen?

De Belastingdienst kan je verplichten om gedurende een periode van drie jaar alsnog een eerstedagsmelding te doen om een van de volgende redenen:

 • Als je een naheffingsaanslag hebt ontvangen omdat je (sommige) werknemers niet in jouw loonadministratie hebt opgenomen.
 • Als je een vergrijpboete van de Belastingdienst hebt ontvangen voor het niet tijdig betalen van loonheffingen.
 • Als je strafrechtelijk wordt vervolgd vanwege een of meer van de volgende situaties:
  - Het in dienst hebben van illegale werknemers.
  - Het niet inschrijven van jouw bedrijf in het handelsregister.
  - Het niet nakomen van jouw verplichtingen met betrekking tot loonheffingen.
 • Als je een boete hebt ontvangen voor het in dienst hebben van illegale werknemers.

Binnen zes maanden nadat je een beschikking hebt ontvangen van de Belastingdienst als gevolg van een van de bovengenoemde situaties, ben je verplicht om een eerstedagsmelding te doen. Het niet nakomen van deze verplichting of het herhaaldelijk voorkomen van een van de genoemde situaties kan resulteren in een boete en/of verlenging van de verplichting met periodes van vijf jaar.

Hoe kun je een eerstdeagsmelding doen?

Er zijn drie verschillende methoden om een eerstedagsmelding te doen:

 • Via de website van de Belastingdienst.
 • Via aangifte- of administratiesoftware (kan niet via Jortt salarisadministratie).
 • Via een belastingconsulent of administratiekantoor.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.