Looncomponenten in de salarisadministratie

Een looncomponent is een onderdeel van je loon. Looncomponenten zijn vergoedingen die je krijgt op basis van de voorwaarden in je arbeidsovereenkomst. Dit kan bijvoorbeeld een reiskostenvergoeding zijn, een auto van de zaak of een onbelaste onkostenvergoeding.

Met boekhoudprogramma Jortt maak je zelf je loonstroken. Bij Salarisadministratie - Werknemers geef je met behulp van de looncomponenten aan welke financiële afspraken zijn gemaakt. Je vult de bedragen in per maand. Onderstaande looncomponenten zijn beschikbaar:

Contractloon

Het contractloon is het bruto loon per maand, exclusief vakantiegeld. Dit bedrag is wat je krijgt voor het aantal uren dat je hebt ingevuld bij Dienstverband - Aantal contracturen. Wijzigt het aantal uren, dan wijzig je ook het contractloon. Beide onderdelen zijn niet aan elkaar gekoppeld.

Bijtelling privégebruik auto

Heb je een auto van de zaak en gebruik je deze ook privé? Als werknemer betaal je loonbelasting over het privévoordeel dat je hebt. Je hoeft namelijk geen auto aan te schaffen en je betaalt bijvoorbeeld geen onderhoudskosten en verzekering. De bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van de auto, inclusief btw en bpm.

Voor de bijtelling hanteert de Belastingdienst 2 tarieven (2024):

  • 16% voor auto’s met een CO2-uitstoot van 0*
  • 22% voor overige auto’s

* In 2024 vallen alleen bepaalde auto’s zonder CO2-uitstoot volledig in het 16%-tarief. Lees de toelichting van de Belastingdienst

Stel, de cataloguswaarde van de auto is € 30.000 en het geldende tarief is 22%. De jaarlijkse bijtelling is dan 22% van € 30.000 = € 6.600. Bij het looncomponent vul je het maandbedrag in, ofwel 1/12 x € 6.600 = € 550.

Alleen wanneer je minder dan 500 kilometer privé hebt gereden hoef je geen bijtelling te betalen. Je moet dit wel kunnen aantonen met een sluitende kilometeradministratie.

Bijtelling privégebruik fiets

Heb je een fiets van de zaak en gebruik je deze ook privé? Dan telt de werkgever 7% van de adviesprijs van de fiets op bij je loon, zodat je hier loonbelasting over betaalt.

Stel, de adviesprijs van de fiets is € 2.000. De jaarlijkse bijtelling is dan 7% van € 2.000 = € 140. Bij het looncomponent vul je het maandbedrag in, ofwel 1/12 x € 140 = 11,66.

Werknemersbijdrage privégebruik auto van de zaak

Betaal je een eigen bijdrage voor het privégebruik van de auto van de zaak? Deze bijdrage wordt ingehouden op je netto loon. Een reden voor een eigen bijdrage kan bijvoorbeeld zijn dat je een auto rijdt die duurder is dan wat de werkgever wil besteden.

Is tussen werknemer en werkgever afgesproken dat de eigen bijdrage volledig is bedoeld als een bijdrage voor het privégebruik, dan mag de eigen bijdrage volledig in mindering worden gebracht op de bijtelling. Hierdoor wordt de bijtelling privégebruik auto lager en betaalt de werknemer minder loonbelasting.

Bij het looncomponent vul je het afgesproken maandbedrag in.

Werknemersbijdrage

Dit looncomponent gebruik je voor overige bijdragen, zoals bijvoorbeeld eigen bijdrage fiets.

Onbelaste reiskostenvergoeding

Reis je met eigen vervoer van en naar je werk, dan mag je werkgever € 0,23 (vergoeding 2024) per kilometer vergoeden. Dit is een onbelaste vergoeding, wat betekent dat hier geen belasting over verschuldigd is. Het maakt niet uit welk vervoermiddel je gebruikt.

Gebruikelijk is om maandelijks een vast bedrag te vergoeden. Voor de berekening van het bedrag gaat de Belastingdienst uit van 214 werkdagen per jaar op basis van een fulltime dienstverband. Hierbij is rekening gehouden met afwezigheid voor vakantie, ziekte en verlof.

Stel, de enkele reisafstand voor woon-werkverkeer bedraagt 20 kilometer. De jaarlijkse vergoeding bedraagt dan 20 kilometer x 2 (heen en terug) x 214 dagen x € 0,23 = € 1.968,80. Bij het looncomponent vul je het maandbedrag in, ofwel 1/12 x € 1.968,80 = € 164,07.

Telefoon- en internetabonnement vergoeding

Is het gebruik van een telefoon en internet noodzakelijk om je werkzaamheden goed uit te kunnen oefenen? Je werkgever mag hier een onbelaste vergoeding voor betalen ter hoogte van het zakelijk gebruik.

Vul bij het looncomponent het bedrag in dat je maandelijks wil vergoeden.

Thuiswerkvergoeding

Werk jij thuis, dan mag je werkgever per thuiswerkdag een vergoeding betalen als tegemoetkoming voor de extra kosten die je maakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verwarming, koffie/ thee, water en elektriciteit. Voor 2024 is deze onbelaste vergoeding vastgesteld op € 2,35 per dag.

Vul bij het looncomponent het aantal thuiswerkdagen in. Op basis van de vergoeding berekent Jortt zelf het maandbedrag.

Werk je op eenzelfde dag deels thuis en deels op kantoor? De werkgever mag dan of de reiskostenvergoeding toekennen of de thuiswerkvergoeding.

Ben jij een DGA, dan is van belang of je werkkamer fiscaal als ‘werkplek’ is aangemerkt of kan worden aangemerkt. Dit is het geval wanneer de werkruimte een eigen in- of opgang heeft, beschikt over eigen sanitair en er een huurovereenkomst is met de BV. Voldoet de werkruimte aan deze criteria, dan kun je geen gebruik maken van de thuiswerkvergoeding.

Onbelaste vergoedingen (vrije ruimte WKR)

Binnen de werkkostenregeling (WKR) mag je als werkgever onbelaste vergoedingen aan je werknemers geven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan cadeaubonnen, sportabonnementen of kerstpakketten. Het bedrag dat je onbelast mag besteden heet de vrije ruimte. De vrije ruimte bedraagt een percentage van het fiscale loon en wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Voor 2024 is de vrije ruimte over het fiscale loon tot en met € 400.000 1,92%. Is het fiscale loon hoger, dan is de vrije ruimte over het hogere deel 1,18%.

Jortt biedt 3 keuzes aan voor een onbelaste vergoeding:

Vast bedragVul het bedrag in dat je per maand wil uitkeren
% van het loonVul het percentage van het contractloon in dat je per maand wil uitkeren
Max % van het loonJortt berekent het maximale percentage van het contractloon dat per maand wordt verloond

Met de optie Max % van het loon wordt de volledige vrije ruimte benut. Ontvang je daarnaast nog een kerstpakket, dan kom je boven de maximale vergoeding uit en moet je over het meerdere 80% belasting betalen (eindheffingsloon).

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.