Wat is transitievergoeding voor een werkgever?

Als je het initiatief neemt om een werknemer te ontslaan of zijn contract niet te verlengen, heeft hij recht op een vergoeding, de zogenaamde transitievergoeding. Een werknemer kan de transitievergoeding bijvoorbeeld gebruiken om zich bij te scholen of om een eigen bedrijf te starten.

Houdt met het aannemen van personeel rekening met de transitievergoeding als onderdeel van de salarisadministratie

Sinds 1 januari 2020 hebben werknemers recht op een transitievergoeding als het dienstverband op initiatief van de werkgever wordt beëindigd. Dit geldt ook voor ambtenaren met een arbeidsovereenkomst. Voor iedereen geldt een opbouw van een derde maandsalaris per dienstjaar.

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het aantal jaren (of een deel daarvan) dat de werknemer in dienst is geweest. De vergoeding is vanaf 1 januari 2023 maximaal € 89.000, tenzij de werknemer meer dan € 89.000 per jaar verdient. In dat geval is de maximale vergoeding gelijk aan 1 jaarsalaris.

Transitievergoeding bij gedeeltelijke beëindiging arbeidsovereenkomst

Op 14 september 2018 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over het recht van de werknemer op een transitievergoeding bij gedeeltelijke beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst. In dat geval heeft de werknemer recht op een gedeeltelijke (naar rato) transitievergoeding.

De Hoge Raad stelt een aantal voorwaarden:

  1. De gedeeltelijke beëindiging is noodzakelijk, bijvoorbeeld vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid.
  2. De werknemer verliest minimaal 20% van zijn arbeidsuren.
  3. Het verlies aan arbeidsuren is naar verwachting blijvend.

Het UWV heeft geen rol bij het vaststellen van het recht op transitievergoeding en de hoogte hiervan. Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met een rechtshulpverlener.

  • Via de website van de Belastingdienst.
  • Via aangifte- of administratiesoftware (kan niet via Jortt salarisadministratie).
  • Via een belastingconsulent of administratiekantoor.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.