Hoe hoog is het vakantiegeld voor mijn werknemers?

Als werkgever dien je je werknemers vakantiegeld te betalen, wat minimaal 8% van hun brutojaarsalaris van het afgelopen jaar bedraagt. De wettelijke term hiervoor is vakantiebijslag, maar de meeste mensen noemen het vakantiegeld of vakantietoeslag.

Hoogte van het vakantiegeld

De hoogte van het vakantiegeld van je werknemers wordt berekend op basis van het loon dat ze hebben verdiend in het afgelopen jaar, bijvoorbeeld van mei tot mei. Andere betalingen, zoals winstuitkeringen en eindejaarsuitkeringen, worden niet meegerekend voor de berekening van het vakantiegeld. Als een werknemer ziek is, blijft de opbouw van hun vakantiegeld doorgaan.

Overuren tellen ook mee

Voor overuren ben je als werkgever ook verplicht om minimaal het minimumloon te betalen, wat betekent dat je ook vakantiegeld moet betalen over deze extra uren. Het vakantiegeld wordt berekend over de volledige waarde van de overuren, inclusief eventuele overwerktoeslag.

Vakantiegeld verrekenen met salaris

In een cao kan worden bepaald dat er geen recht is op vakantiegeld. In dat geval moeten de werknemers echter minstens 108% van het minimumloon ontvangen. Als een werknemer alleen het minimumloon verdient, hebben ze dus sowieso recht op 8% vakantiegeld over hun loon.

Hoge inkomens

Verdient een werknemer meer dan 3 keer het minimumloon? Dan kun je schriftelijk met hen overeenkomen dat ze geen vakantiegeld ontvangen of een lager bedrag aan vakantiegeld krijgen.

Ziekte en verlof

Als het loon van een werknemer lager was vanwege ziekte of verlof, bouwen ze vakantiegeld op over dat lagere loon.

Uitbetalen vakantiegeld

Je bent als werkgever verplicht om het vakantiegeld minstens 1 keer per jaar uit te betalen. Op de loonstrook staat vermeld hoeveel vakantiegeld de werknemers krijgen. De afspraken over de uitbetaling zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of cao.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.