Wat staat er op een loonstrook?

Als werkgever verstrek je een loonstrook waarop een overzicht van het loon staat vermeld. De loonstrook is de basis van de salarisadministratie. Met Jortt stuur je maandelijks een loonstrook. In ieder geval maak je een loonstrook bij de eerste salarisbetaling, en ook wanneer er wijzigingen optreden in het loon of in de loonheffingen.

Op de loonstrook vind staat de volgende informatie die je kunt controleren:

 • Het brutoloon.
 • De verschillende bedragen waaruit het brutoloon is samengesteld, zoals je basisloon en eventuele prestatietoeslagen.
 • Het wettelijk minimumloon en de minimumvakantiebijslag die voor de werknemer van toepassing zijn.
 • Jouw naam en de naam van ons bedrijf.
 • De periode waarvoor je werknemer wordt betaald, bijvoorbeeld de maand januari.
 • Het aantal uren dat je werknemer heeft gewerkt.
 • Of er een schriftelijke arbeidsovereenkomst is (of een schriftelijk addendum bij de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst).
 • Of er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Of er wel of geen sprake is van een oproepovereenkomst.

Er geldt één uniform loonbegrip, dat de Belastingdienst gebruikt als basis voor de loonheffingen die wij als werkgever afdragen aan de Belastingdienst. Dit uniforme loonbegrip is van toepassing op de volgende loonheffingen:

 • Loonbelasting/premie volksverzekeringen (AOW, Anw, Wlz).
 • Premies werknemersverzekeringen (WW, WIA).
 • Bijdrage Zorgverzekeringswet.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.