Wat is arbeidskorting?

Arbeidskorting is de belastingkorting die je ontvangt wanneer je aan het werk bent. De berekening van de arbeidskorting gebeurt op basis van het arbeidsinkomen. Als werkgever, houd je bij het berekenen van de loonheffing al rekening met de arbeidskorting. Als je loonbelastingaangifte doet, hoef je de arbeidskorting niet apart aan te vragen. Deze wordt automatisch berekend.

Hoogte van de arbeidskorting

De hoogte van de arbeidskorting is afhankelijk van de leeftijd en het arbeidsinkomen. Als het inkomen niet hoger is dan:

  • € 39.857 in 2024
  • € 37.691 in 2023
  • € 36.649 in 2022
  • € 35.652 in 2021

dan bedraagt de arbeidskorting minimaal het bedrag dat je als werkgever hebt toegepast op het loon, maar maximaal het bedrag dat overeenkomt met het geboortejaar volgens de arbeidskortingstabel. Dit bedrag wordt meegenomen bij de berekening van de inkomstenbelasting en premie voor de volksverzekeringen.

Wanneer je loonstrookjes maakt met Jortt, zit de arbeidskorting ingebouwd in Jortt. Je hoeft de arbeidskorting dus niet zelf te berekenen of toe te voegen aan de salarisadministratie.

Vanaf 2023 is de uitbetaling van de arbeidskorting aan de minstverdienende partner stopgezet.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.