Loonheffingennummer aanvragen

Om met Jortt je loonstrook te maken en loonbelastingaangifte te doen, heb je een loonheffingennummer nodig. Wanneer je een werknemer aanneemt of je wilt je eigen DGA-loon betalen, dan heb je dit loonheffingennummer nodig. Het loonheffingennummer is een 9-cijferig nummer, gevolgd door een 'L' met twee cijfers erachter.

Loonstroken gemaakt met Jortt worden automatisch verwerkt in de salarisadministratie.

Vraag het loonheffingennummer op tijd aan via het Formulier Loonheffing omdat het tot 6 weken kan duren voordat je het loonheffingennummer van de Belastingdienst krijgt toegewezen.

Ben je als DGA de enige werknemer? Ook dan moet je een loonheffingennummer aanvragen.

Formulier Loonheffing

Het aanmelden voor een loonheffingennummer bij de Belastingdienst gaat via het formulier Loonheffingen Aanmelding Werkgever. Dit formulier is bij de Belastingdienst te downloaden, moet je printen, ondertekenen en opsturen.

Gebruik de onderstaande instructies om het Formulier Loonheffing correct in te vullen.

Gegevens van uw onderneming

Gegevens onderneming

Als eerste wil de Belastingdienst je bedrijfsgegevens en je adres weten.

Geef aan wat de rechtsvorm van je onderneming is. Dit is een eenmanszaak, besloten vennootschap (bv), naamloze vennootschap (nv), stichting, vereniging, maatschap, vennootschap onder firma (vof) of commanditaire vennootschap (cv).

Aangiftetijdvak

Gegevens werknemer salarisadministratie

Het aangiftetijdvak is de periode waarover je loonbelasting gaat betalen. Je kunt loonbelastingaangifte doen per 4 weken, maand of halfjaar.

Kies Maand Wanneer je de loonstrook met Jortt maakt. Jortt ondersteunt voor het maken van je loonstrook alleen een loonstrook per maand.

Gegevens van de werknemers

Gegevens werknemer salarisadministratie

Datum van indiensttreding van de eerste werknemer, vul hier de datum in

Aantal werknemers dat u verwacht binnen 3 maanden vanaf nu in dienst te hebben. Ben je als DGA de enige werknemer, dan is dit 1.

Moet u voor één of meer van de werknemers van vraag 3b premies Werknemersverzekeringen betalen?

  • DGA = Nee
  • Gewoon personeel = Ja
loonheffingennummer aanvragen 2024 vraag 3d en 3e

Datum van indiensttreding van de eerste werknemer voor wie u premies werknemersverzekeringen moet betalen. Bij alleen één DGA laat je dit veld leeg.

Hebt u een uitzend- of payrollovereenkomst met 1 of meer werknemers? Of bent u (deels) een personeels-bv? Dit is meestal nee, en anders weet je dit wel.

loonheffingennummer aanvragen 2024 vraag 4a t/m 4d

Bedrijfsactiviteiten. Eén DGA: Nee.

loonheffingennummer aanvragen 2024 vraag 5a t/m 5d

Gegevens van uw gemachtigde. Heb je iemand anders gemachtigd om voor jou aangifte loonheffingen te doen?

  • Kies hier Nee als je je loonstrook zelf met Jortt maakt.
  • Vul anders de gegevens van je boekhouder of salarisverwerker in.
loonheffingennummer aanvragen 2024 vraag 6 tm 8.png

Contactpersoon voor vragen over deze melding. Vul hier je eigen naam in als je zelf je loonstroken maakt met Jortt.

Ondertekening. Onderteken het document.

Loonheffingennummer toevoegen in Jortt

Om met Jortt je loonstrook te maken en loonbelastingaangifte (aangifte loonheffingen) te doen, moet het loonheffingennummer worden toegevoegd aan Jortt.

  1. Ga naar Instellingen rechtsboven in Jortt.
  2. Klik op Bedrijfsgegevens.
  3. Bij Administratie instellingen kies je Ja bij ‘Mijn bedrijf heeft personeel’ (wanneer je dit nog niet hebt gekozen).
  4. Vul je loonheffingennummer in en klik op Opslaan.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.