Wat is de loonheffingstabel?

Over je inkomen betaal je loonheffing, waaronder loonbelasting en een inkomensafhankelijke bijdrage aan de Zorgverzekeringswet. De berekening van hoeveel je moet betalen gebeurt aan de hand van de loonheffingstabel. Er bestaan twee verschillende tabellen, namelijk de witte en de groene loonheffingstabel. Het onderscheid tussen beide zit in het type inkomen dat je hebt.

De loonheffingen worden verwerkt in je salarisadministratie.

Loonheffing is de verzamelnaam van premies werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, loonbelasting en premies volksverzekeringen. Jouw werkgever houdt de loonheffing in op jouw salaris.

Wanneer je loonstrookjes maakt met Jortt, zit de witte loonheffingstabel ingebouwd in Jortt. Je hoeft de loonheffing dus niet zelf te berekenen.

Witte loonheffingstabel

Als je in loondienst werkt, pas je de witte loonheffingstabel toe. Deze tabel is relevant voor inkomsten uit je huidige dienstbetrekking, oftewel je huidige werk. De witte loonheffingstabel is eveneens van toepassing op korte uitkeringen, zoals WW (Werkloosheidswet) en ZW (Ziektewet).

Download Witte loonheffingstabel 2023 betaling per maand

Groene loonheffingstabel

De groene loonheffingstabel is bedoeld voor inkomsten uit voorgaande dienstbetrekkingen, dus je vroegere werk. Deze tabel wordt gebruikt voor pensioenen en langdurige uitkeringen, zoals Wajong, WIA en WAO.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.