Werkkostenregeling (WKR)

Heb je personeel dan kun je je personeel ook loon in natura geven. In de werkkostenregeling (WKR) is geregeld dat je ieder jaar een bepaald percentage van je totale loonkosten (je fiscale loonsom) mag besteden aan vergoedingen of verstrekkingen voor je personeel, zonder dat je hier loonbelasting over hoeft te betalen. Het gaat hierbij om zaken die niet direct gekoppeld zijn aan het werk, maar waarvan jij vindt dat je werknemers deze nodig hebben. Denk aan een smartphone, tablet of computer, maar ook een kerstpakket, een sportschoolabonnement of bijvoorbeeld een personeelsfeest.

Heb je een Holding bv dan vorm jezelf je eigen personeel en kun je ook gebruik maken van deze regeling.

Het bedrag waarover je geen loonbelasting hoeft te betalen wordt je vrije ruimte genoemd. Boven dit bedrag moet je een zogenaamde eindheffing betalen van 80%. Zorg dus dat je de vrije ruimte niet overschrijdt! Gelukkig gebruik je Jortt zodat je precies weet wat je mag besteden.

Een aantal vergoedingen mag je onbelast geven zonder dat dit ten koste gaat van je vrije ruimte:

 • Abonnementen voor openbaar vervoer;
 • reiskosten tot € 0,23 per kilometer (€ 0,21 2023);
 • verhuiskosten vanwege werk;
 • maaltijden bij overwerk;
 • vanaf 2020: aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG).

Ook voorzieningen en materialen die bij de werkplek horen gaan niet ten koste van je vrije ruimte:

 • Vaste computer;
 • koffie en thee op het werk;
 • werkkleding;
 • fitnessruimte op het werk.

Hoe werkt de WKR?

Voor 2023 is de vrije ruimte 3% van de loonsom van al je medewerkers samen, wanneer de totale loonsom onder de €400.000 is. Ligt je loonsom boven de €400.000 dan komt er nog 1,18% vrije ruimte bij voor alles daarboven. De vrije ruimte is voor 2024 1,92%.

Op basis van het Belastingplan 2023 is het percentage van de eerste schijf van de vrije ruimte in de werkkostenregeling voor 2023 verhoogd tot 3%. Echter, voor 2024 wordt deze tijdelijke verhoging teruggedraaid. Vanaf 1 januari 2024 bedraagt de vrije ruimte 1,92% over het eerste € 400.000 van de fiscale loonsom van je onderneming. Voor het gedeelte boven dit bedrag blijft de vrije ruimte 1,18% van de loonsom.

Hoe boek je WKR in Jortt?

Eenmalige kosten zoals een kerstpakket

 1. Ga naar Nog te doen links in het hoofdmenu.
 2. Klik op de Afschrijving van de betaling van de boete of bekeuring.
 3. Klik op Maak boeking in de geopende Afschrijving. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
 4. Kies als boeking soort Kosten en als categorie Onbelaste Vergoeding WKR.
 5. Voeg een kopie van aanschaf toe als bijlage.
 6. Klik op Opslaan.

Vaste vergoeding DGA

Voeg de WKR toe aan de DGA loonstrook.

Via een externe loonstrook

Voer in de Loonboeking de Onbelaste vergoedingen (vrije ruimte wkr) in.

Hoe vind je je fiscale loonsom in Jortt?

De fiscale loonsom vind je in Jortt door in de winst-en-verliesrekening de categorieën lonen en sociale lasten bij elkaar op te tellen.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.