Nulaangifte Loonheffingen

Ben je in de opstartfase van je bedrijf? Of zit er nog geen geld in de bv? Dan kun je als ondernemer jezelf tijdelijk geen loon betalen. Je moet ook een aangifte doen als je geen loon en loonheffingen hebt aan te geven.

Situaties voor Nulaangifte

Ook in deze situaties doe je aangifte loonheffingen:

  • Je hebt in een aangiftetijdvak wel werknemers in dienst, maar je hebt geen loon uitbetaald. In dat geval doe je een zogenoemde nulaangifte.

Nulaangifte met Jortt

Je kunt met Jortt een nulaangifte versturen naar de Belastingdienst. Dit doe je door alle bedragen op € 0 te zetten in de loonstrook en deze via Jortt te versturen naar de Belastingdienst: Maak een loonstrook.

Wat is een nihilaangifte loonheffing?

Een nihilaangifte voor de loonheffing is nodig wanneer je als werkgever in het tijdvak waarop de aangifte betrekking heeft, geen werknemers in dienst had. In dat geval hoef je in de aangifte loonheffingen geen gegevens van werknemers in te vullen. Het collectieve deel van de loonaangifte dat je verstuurt naar de Belastingdienst mag op 0 (nul) worden gezet. De nihilaangifte loonheffing verschilt van de nulaangifte.

Wat is een nulaangifte loonheffing?

Het is mogelijk dat je in het tijdvak waarop de aangifte betrekking heeft wel werknemers in dienst had, maar dat er geen loon werd uitbetaald. De meest voorkomende situatie waarin dat het geval is, betreft de verloning van een DGA (directeur-grootaandeelhouder) binnen zijn holding. Vaak wordt in zo’n geval slechts één keer per jaar een jaarloon toegekend, hetgeen in slechts één tijdvak zal worden aangegeven. In de overige tijdvakken, die meestal betrekking hebben op een maand of 4 weken, doe je dan een nulaangifte.

Wat houdt een Nulaangifte in?

Het verschil tussen een nulaangifte en een nihilaangifte is dat er in het geval van een nulaangifte wel werknemers in dienst waren in het betreffende tijdvak. Hun werknemersgegevens moeten daarom wel worden ingevuld. Bij onderwerpen als ‘loon’, ‘loonheffing’ en ‘aantal verloonde uren’ moet per werknemer 0 (nul) worden ingevuld.

Aandachtspunten t.a.v. de Nulaangifte Loonheffing

Afgezien van het voorbeeld van de DGA met een jaarloon, zijn er nog een aantal aandachtspunten t.a.v. de nulaangifte loonheffing in specifieke situaties:

  • Een nieuwe werknemer wordt pas uitbetaald in de maand na de maand waarin hij in dienst is gekomen. Het is dan belangrijk dat voor deze specifieke werknemer in de eerste (salarisloze) maand toch een nulaangifte plaatsvindt.
  • Had je in een bepaald tijdvak zowel werknemers die loon ontvingen als werknemers waarvoor dat niet gold? In dat geval moet de laatstgenoemde groep (de niet-verloonde werknemers) toch in de aangifte loonheffing worden opgegeven. Hoewel je in dat geval bij de onderwerpen ‘loon’, ‘loonheffing’ en ‘aantal verloonde uren’ 0 (nul) moet invullen voor deze niet-verloonde werknemers.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.