DGA-beloning 2024: Wat je moet weten

Voor een DGA die werkzaam is voor zijn eigen bv geldt de gebruikelijkloonregeling, die bepaalt dat je een minimumloon vanuit je bv moet ontvangen. Dit loon verwerk je in de salarisadministratie.

Voor wie geldt dit? De gebruikelijkloonregeling is van toepassing op iedereen die een aanmerkelijk belang heeft in zijn bv en werkzaamheden verricht voor de bv. In bepaalde gevallen moeten ook voor je partner en kinderen de gebruikelijkloonregeling toepassen.

Je hebt een aanmerkelijk belang wanneer je, eventueel samen met je fiscale partner, minimaal 5% van de aandelen hebt in een bv. Op de site van de Belastingdienst vind je de Belastingdienst volledige opsomming..

Als de gebruikelijkloonregeling van toepassing is, moet je je loon in 2024 op zijn minst vaststellen op het hoogste van de volgende bedragen:

  • Het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.
  • Het loon van de meestverdienende werknemer in je bv.
  • € 56.000 (in 2023 was dit € 51.000).

Tot en met 2022 mocht je rekening houden met 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Deze zogeheten 'doelmatigheidsmarge' is met ingang van 2023 vervallen.

Kan het lager zijn?

In sommige situaties kun je een lager loon hanteren dan het berekende gebruikelijk loon. Belangrijk is dat je aannemelijk kunt maken waarom je een lager loon hanteert.

Starters

Starters mogen maximaal drie jaar van een lager loon uitgaan. Het te hanteren loon mag in principe niet lager zijn dan het minimumloon, tenzij de bv het minimumloon niet kan betalen vanwege de opstart van de onderneming. Eén van de voorwaarden hiervoor is dat je een S&O-verklaring (Speur & Ontwikkelingswerk) hebt.

Verlies

Ook als je bedrijf zoveel verlies lijdt dat de continuïteit in gevaar komt, kun je een lager loon toepassen. Ook een negatief of zeer gering eigen vermogen kan hierbij een rol spelen.

In een recente procedure voor Hof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA 2023:519) mocht een bv rekening houden met een lager gebruikelijk loon vanwege de geringe resultaten van de bv. Zonder de verlaging zou er zelfs geen ruimte zijn voor minimale investeringen. Het hof ging echter niet akkoord met een verlaging tot nihil.

Deeltijd

Werk je in deeltijd, dan mag je het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking of het loon van de meest verdienende werknemer berekenen op basis van je deeltijdpercentage. Let op, het is hierbij belangrijk dat je kunt onderbouwen dat de omvang van je werkzaamheden een lager loon dan € 56.000 (2024) rechtvaardigt.

Minder dan € 5.000

Als je gebruikelijk loon niet meer dan € 5.000 bedraagt (bijvoorbeeld voor een bv waarin je nagenoeg geen activiteiten verricht), hoef je geen rekening te houden met de gebruikelijkloonregeling.

Voor alle gevallen waarin je afwijkt van het gebruikelijk loon geldt dat je aannemelijk moet kunnen maken waarom je afwijkt. Kun je dit niet, dan kan de Belastingdienst je (achteraf) alsnog verplichten om het gebruikelijk loon te hanteren.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.