Bijzonder tarief vakantiegeld 2024

Wat is Vakantiegeld?

Vakantiegeld, vaak aangeduid als vakantiebijslag of vakantietoeslag, bedraagt doorgaans 8% van je bruto jaarsalaris. Dit bedrag wordt in de meeste gevallen eind mei uitgekeerd, en is een berekening over het loon dat je hebt verdiend van 1 juni van het voorgaande jaar tot en met 31 mei van het huidige jaar. Indien je dienstverband eindigt, wordt het opgebouwde vakantiegeld direct uitbetaald.

Wanneer je de loonstroken met Jortt maakt, wordt het bijzondere tarief van het vakantiegeld automatisch berekend en verwerkt op de loonstroken, en op de juiste manier in je boekhouding opgenomen.

Het bijzondere tarief is van toepassing op onregelmatige of eenmalige uitbetalingen en is bedoeld om te voorkomen dat je als werkgever onbedoeld te weinig belasting inhoudt. In zo'n geval moet de werknemer het verschil later terugbetalen.

Belasting op Vakantiegeld

Het Nederlandse belastingstelsel kent progressieve belastingtarieven, verdeeld over verschillende schijven. Voor 2024 geldt:

  • Een belastingtarief van 36,97% voor inkomens tot € 75.518.
  • Een belastingtarief van 49,5% voor inkomens boven € 75.518.

Vakantiegeld wordt beschouwd als extra inkomen bovenop je reguliere loon en kan daardoor in een hogere belastingschijf vallen. Dit noemen we het 'bijzonder tarief'.

Heffingskortingen en Vakantiegeld

Je hebt recht op heffingskortingen zoals de algemene heffingskorting en de arbeidskorting, die de te betalen belasting verlagen. Deze kortingen worden maandelijks verrekend met je loonbelasting. Echter, omdat vakantiegeld als extra inkomen wordt gezien, kan dit invloed hebben op de hoogte van de heffingskortingen aan het einde van het jaar.

Verrekeningspercentages Loonheffingskorting 2024

  • Tot € 11.777: 0%
  • € 11.778 tot € 12.409: -8,43%
  • € 12.410 tot € 22.981: -31,34%
  • € 22.982 tot € 24.812: -2,47%
  • € 24.813 tot € 39.957: 4,16%
  • € 39.958 tot € 75.518: 13,14%
  • € 75.519 tot € 134.929: 6,51%
  • Vanaf € 134.930: 0%

Voorbeeldberekening

Stel je verdient maandelijks een bruto van €1.500, wat jaarlijks neerkomt op €18.000. Je vakantiegeld bedraagt dan €1.440 (8% van €18.000).

Het totale jaarinkomen wordt dan €19.440. Bij een belastingtarief van 36,97% over het vakantiegeld betaal je hierover €532 aan belasting. Het verrekeningspercentage voor de heffingskortingen in deze inkomensschijf is -31,34%, wat resulteert in €451 aan verrekening. Je netto vakantiegeld komt daardoor uit op €1.359.

Uitbetaling Vakantiegeld

Vakantiegeld wordt doorgaans jaarlijks in mei uitbetaald als je in loondienst bent. Jongeren en uitzendkrachten ontvangen vaak maandelijks hun vakantiegeld.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.