Hoe boek je de verkoop van een bedrijfsmiddel?

Wanneer je een bedrijfsmiddel verkoopt, is de verkoopwaarde een opbrengst voor je bedrijf. Je maakt hiervoor een factuur of opbrengsten boeking aan. Het bedrijfsmiddel ga je vervolgens afschrijven naar 0.

Verkoop je het bedrijfsmiddel voor meer dan wat deze nu waard is, dan maak je een boekwinst. Ontvang je minder, dan maak je een boekverlies.

Ruil je een auto of bedrijfswagen van je bedrijf in dan kun je de factuur of opbrengsten boeking gebruiken als betaling voor je nieuwe auto/bedrijfswagen. Lees Hoe boek ik de aanschaf van een auto?

Bij de aanschaf van een auto betaal je vaak ook een deel bpm. Verkoop je je auto dan moet je de bpm apart op de factuur zetten. Over de bpm wordt geen btw berekend. Bij de Belastingdienst vind je hoeveel bpm je op de factuur moet zetten.

Ben je deels vrijgesteld van btw en heb je voor het bedrijfsmiddel een deel van de btw teruggevraagd bij de aankoop? Je maakt dan gedurende 5 jaar een herberekening voor de teruggevraagde btw. Verkoop je het bedrijfsmiddel, dan maak je een herberekening op het moment van verkoop. Lees Ik ben gedeeltelijk vrijgesteld voor de btw .

Factuur maken

Maak een factuur voor de verkoop van je bedrijfsmiddel:

 1. Ga naar Facturen en offertes links in het hoofdmenu.
 2. Klik op Facturen. Het factuurpaneel opent zich.
 3. Klik op Factuur. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe factuur.
 4. Vul bij klant het bedrijf of de persoon in waar je het bedrijfsmiddel aan hebt verkocht.
 5. Vul de factuurregels in. Ben je btw plichtig, kies dan bedragen inclusief btw en vul bij bedrag in wat je voor het bedrijfsmiddel krijgt.
 6. Pas eventueel de btw aan wanneer je ook bpm op de factuur zet.
 7. Klik op Opslaan.
 8. Maak de factuur af en kies Ga naar versturen om de factuur te verzenden.

Koppel de betaling aan de factuur:

 1. Ga naar Nog te doen links in het hoofdmenu.
 2. Selecteer bij Bij- en afschrijvingen de juiste rekening.
 3. Klik op de Bijschrijving van de betaling van je klant.
 4. Klik bij Mogelijke koppelingen op x Facturen.
 5. Koppel de betaling aan de net gemaakte factuur.

Boeking maken

Kies je ervoor om geen factuur aan te maken, dan kun je de betaling van het bedrijfsmiddel als volgt inboeken:

 1. Ga naar Nog te doen links in het hoofdmenu.
 2. Selecteer bij Bij- en afschrijvingen de juiste rekening.
 3. Klik op de Bijschrijving van de betaling van je klant.
 4. Klik op Maak boeking in de geopende Bijschrijving. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
 5. Kies als boeking soort Opbrengsten en als categorie Diverse omzet of een zelf aangemaakte omzetcategorie.
 6. Het bedrag inclusief btw laat je staan, pas eventueel de btw aan.
 7. Klik op Opslaan.

Bedrijfsmiddel afschrijven naar 0

Nu je het bedrijfsmiddel hebt verkocht ga je deze afschrijven naar 0:

 1. Ga naar Rapporten links in het hoofdmenu.
 2. Klik op Bedrijfsmiddelen.
 3. Selecteer het bedrijfsmiddel dat je hebt verkocht.
 4. Klik in het nieuwe paneel op Alle opties en vervolgens op Toon afschrijvingen.
 5. Klik op Toon afschrijvingen.
 6. Klik op Alle opties.
 7. Kies Schrijf af naar € 0 door diefstal, verlies of defect.
 8. Kies de maand waarin je het bedrijfsmiddel hebt verkocht.
 9. Klik op Opslaan.

Bedrijfsmiddel verkopen en aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting

Het verschil tussen de verkoopwaarde en de boekwaarde van je bedrijfsmiddel is de boekwinst of het boekverlies. Dit bedrag vermeld je apart in je aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Het berekenen van het boekresultaat en de vermelding in het rapport Aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting wordt nog niet ondersteund door Jortt. De verkoopopbrengst en de afwaardering naar nul staan onder de reguliere opbrengsten en kosten in je boekhouding.

Om het boekresultaat op de juiste manier in je belastingaangifte te verwerken doe je het volgende:

Bereken het boekresultaat

De verkoopwaarde van je bedrijfsmiddel is het (factuur-) bedrag exclusief btw. In Jortt staat dit bedrag op je winst-en-verliesrekening onder Opbrengsten. De boekwaarde van je bedrijfsmiddel staat in je winst-en-verliesrekening onder Andere kosten - Diefstal, verlies of defect bedrijfsmiddelen.

Je berekent het boekresultaat door verkoopwaarde - boekwaarde af te trekken.

Verlaag de opbrengsten in je belastingaangifte

Ga naar Rapporten - Aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting en selecteer het jaar waarvoor je aangifte gaat doen. Ga naar Winst-en-verliesrekening. Verlaag het bedrag dat bij Opbrengsten - Opbrengsten uit leveringen en diensten (netto omzet) staat met de verkoopwaarde van je bedrijfsmiddel en vul dit in op de site van de Belastingdienst.

Verlaag de kosten in je belastingaangifte

Ga naar Rapporten - Aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting en selecteer het jaar waarvoor je aangifte gaat doen. Ga naar Winst-en-verliesrekening. Verlaag het bedrag dat bij Andere kosten - Afschrijving door diefstal, verlies of defect staat met de verkoopwaarde van je bedrijfsmiddel en vul dit in op de site van de Belastingdienst.

Geef het boekresultaat op in je belastingaangifte

Ga op de site van de Belastingdienst naar Winst-en-verliesrekening - Buitengewone baten en lasten. Een boekwinst vul je in bij Buitengewone baten - Boekwinst op activa. Een boekverlies vul je in bij Buitengewone lasten - Boekverlies op activa.

De overige onderdelen van je belastingaangifte neem je over van het rapport in Jortt.

Desinvesteringsbijtelling

Verkoop je een bedrijfsmiddel waarvoor je in het jaar van aankoop Kleinschaligheids investeringsaftrek (KIA) hebt geclaimd? In dat geval moet je hier mogelijk een deel voor terugbetalen. Dit heet desinvesteringsbijtelling.

Meer over desinvesteringsbijtelling lees je bij Belastingdienst desinvesteringsbijstelling

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.