Contant geld inboeken (Kas)

Geld in de knip

Betaalt je klant met contant geld, dan maak je daarvoor een boeking op kas. Je gebruikt alleen kas wanneer er in je bedrijf contant geld is. Koop je iets voor je bedrijf met contant geld uit je eigen portemonnee dan is dit dus geen kas, maar een betaling via Privé opname/storting!

Probeer zo min mogelijk contant te betalen. Betalingen uit je Kas kan Jortt niet automatiseren, betalingen per pin of bank wel. Zo hoef je steeds minder zelf te boeken.

Boek kosten betaald met contant geld

.

Om kosten met contant geld boekhoudprogramma Jortt in te boeken maak je een kostenboeking aan (stap 1). Daarna geef je aan dat deze kosten contant zijn betaald (stap 2).

Maak een kostenboeking

 1. Ga naar Boekingen links in het hoofdmenu.
 2. Klik op Boeking. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
 3. Kies boven in de boeking voor het tabblad Kosten (is standaard al geselecteerd).
 4. Maak de kostenboeking compleet zoals beschreven in Kostenboeking maken.
 5. Vul bij het bedrag, het bedrag van je uitgave uit kas in en klik op Opslaan.
Maak boeking aan
 • Opbrengsten
 • Kosten
 • Bedrijfsmiddelen
 • Balans
Categorie Omschrijving
Aanschaf printerpapier
Labels

Totaal incl btw
25,00
Totaal btw
4,34

Factuurdatum
april
Leverdatum is gelijk aan factuurdatum

Koppel de gemaakte kostenboeking aan de Kas

Je hebt in de gemaakte boeking aangegeven dat je kosten hebt gemaakt. Je gaat nu aan Jortt vertellen dat je dit met contant geld betaald hebt (Kas).

 1. Klik bij de boeking op Mogelijke koppelingen.
 2. Klik bij Mogelijke koppelingen op Betaald met.
 3. Klik op Kas.
Klik op Kas

De kosten zijn nu geboekt in de Winst-en-verliesrekening en de Kas is afgenomen met het geboekte bedrag.

Boek opbrengsten die je hebt ontvangen met contant geld

.

Wanneer je opbrengsten ontvangt in contant geld dan kan dit een betaling zijn voor een factuur die je met Jortt hebt gemaakt of het kan een betaling zijn voor iets dat niet met Jortt gefactureerd is.

Contante betaling voor een factuur die met Jortt verstuurd is

Wanneer je klant een factuur contant betaalt dan kan je dit aangeven in Jortt.

 1. Ga naar Facturen en offertes in het hoofdmenu.
 2. Open de factuur die betaald is.
 3. Klik bij Mogelijke koppelingen op Betaald met.
 4. Klik op Kas.
factuur betaald met Kas

Je factuur is nu gemarkeerd als betaald en je Kas is met het factuurbedrag toegenomen.

Contante betaling wanneer er geen factuur met Jortt verstuurd is

Om opbrengsten met contant geld te boeken maak je een opbrengstenboeking aan (stap 1). Daarna geef je aan dat deze opbrengsten contant aan jou betaald zijn (stap 2).

Maak een opbrengstenboeking

 1. Ga naar Boekingen links in het hoofdmenu.
 2. Klik op Boeking.
 3. Kies boven in de boeking voor het tabblad Opbrengsten.
 4. Maak de opbrengstenboeking compleet zoals beschreven in Opbrengstenboeking maken.
 5. Zet bij het bedrag, het bedrag van je opbrengsten en klik op Opslaan.
Maak boeking aan
 • Opbrengsten
 • Kosten
 • Bedrijfsmiddelen
 • Balans
Categorie Omschrijving
Verkoop honing
Labels

Totaal incl btw
6,00
Btw 21%
0,00
Btw 9%
0,54
Overige btw-tarieven
0,00

Factuurdatum
april
Leverdatum is gelijk aan factuurdatum

Koppel de gemaakte opbrengstenboeking aan de Kas

Je hebt met de gemaakte boeking aangegeven dat je opbrengsten hebt gehad. Je gaat nu aan Jortt vertellen dat je dit in contant geld hebt ontvangen (in Kas).

 1. Klik in de boeking bij Mogelijke koppelingen op Betaald met.
 2. Klik op Kas.
Klik op Kas

De opbrengsten zijn nu geboekt in de Winst-en-verliesrekening en de Kas is toegenomen met het geboekte bedrag.

Boek geld gestort van je Kas naar de bank (kasgeld storten)

.

Wanneer je veel contant geld ontvangt in je Kas dan zal je dit willen storten bij je bank. Wanneer je dit hebt gedaan dan zal je een bijschrijving van het gestorte bedrag ontvangen op je bankrekening. Boek deze bijschrijving in als balansboeking omdat het een verplaatsing is van geld tussen twee rekeningen (van je Kas naar je bank). Maak de balansboeking voor de bijschrijving zoals beschreven bij Balansboeking maken en selecteer als categorie Kas.

Maak boeking aan
 • Opbrengsten
 • Kosten
 • Bedrijfsmiddelen
 • Balans
Categorie Omschrijving
Storting kasgeld

Totaalbedrag
500,00

Boekdatum
april

Bij Geldzaken is je Kas nu afgenomen met het bedrag dat je hebt geboekt.

Boek de bijschrijving van het storten niet als opbrengsten. De opbrengsten die in je Kas zitten heb je al geboekt zoals beschreven bij Boek opbrengsten die je hebt ontvangen met contant geld.

Boek contant geld opgenomen van je bank (geldopname bij pinautomaat)

.

Wanneer je contant geld opneemt bij een pinautomaat dan zal je een afschrijving van het opgenomen bedrag ontvangen op je bankrekening. Boek deze afschrijving in als balansboeking omdat het een verplaatsing is van geld tussen twee rekeningen (van je bank naar je Kas). Kies boven in de boeking het tabblad Balans. Maak de balansboeking voor de afschrijving zoals beschreven bij Balansboeking maken en selecteer als categorie Kas.

Maak boeking aan
 • Opbrengsten
 • Kosten
 • Bedrijfsmiddelen
 • Balans
Categorie Omschrijving
Geldopname pinautomaat

Totaalbedrag
-70,00

Boekdatum
april

Bij Geldzaken is je Kas nu toegenomen met het bedrag dat je hebt geboekt.

Boek de afschrijving van het opnemen bij de bank niet als kosten. De kosten die je hebt betaald uit je Kas zijn al geboekt zoals beschreven bij Boek kosten betaald met contant geld.

Contant geld van je bedrijf gebruikt voor privégebruik

.

Sommige ondernemers kiezen ervoor om contant ontvangen geld niet bij de bank te storten maar dit voor privé te gebruiken (niet zakelijke uitgaven). Om dit in je boekhouding te verantwoorden, maak je een balansboeking aan voor de afname van de Kas (stap 1) en geef je aan dat dit geld een privéopname (zzp, eenmanszaak of vof) of rekening-courant bijschrijving is geweest (bv) (stap 2).

Boek afname van geld in Kas

 1. Ga naar Boekingen links in het hoofdmenu.
 2. Klik op Boeking.
 3. Kies boven in de boeking voor het tabblad Balans.
 4. Maak de balansboeking zoals beschreven bij Balansboeking maken.
 5. Selecteer als categorie Kas.
 6. Vul bij het bedrag van de boeking het bedrag in dat je gebruikt voor privégebruik. Vul dit in als negatief bedrag. Je Kas wordt namelijk minder.
Maak boeking aan
 • Opbrengsten
 • Kosten
 • Bedrijfsmiddelen
 • Balans
Categorie Omschrijving
Privégebruik kasgeld

Totaalbedrag
-300,00

Boekdatum
april

Boek als privéopname of rekening-courant bijschrijving

Je hebt met de gemaakte boeking aangegeven dat je geld uit je Kas hebt gehaald. Je gaat nu aan Jortt vertellen dat je dit hebt gebruikt voor privégebruik.

 1. Klik in de boeking bij Mogelijke koppelingen op Betaald met.
 2. Klik op Privé opname / storting of Mijn rekening courant.
Kies mijn privé opname / storting of rekening-courant

Het geld in Kas is nu afgenomen en geboekt als privéopname of als toename van de rekening-courant.

Bekijk je inkomsten en uitgaven van de Kas

.

Om te zien hoeveel geld je in de Kas hebt en wat er op de Kas geboekt is, ga je naar Geldzaken in het hoofdmenu. Onder Kas en bank staat Saldo in kas met daarachter het geld in je Kas.

Kies kas of rekening-courant

Klik op Saldo in kas om te zien wat er op de Kas (kasboek) is geboekt. Hier zie je wat er bij- of afgeschreven is op de Kas. Klik op de bij- of afschrijving om te zien hoe de kasboeking eruit ziet.

Beginsaldo van je Kas opgeven

.

Wanneer je begint met het bijhouden van je boekhouding in Jortt dan kan het zijn dat er nog geld in je Kas zit van ontvangsten en uitgaven uit je oude boekhouding. Je moet bij Jortt aangeven hoeveel geld er in je Kas zit door het aanmaken van een beginbalans boeking. Beginbalans Kas maken.

Kas mag niet negatief zijn

.

Het saldo in kas kan niet negatief zijn. Je hebt immers geld of je hebt geen geld. Is het saldo negatief dan heb je niet goed geboekt en moet je dit corrigeren. Of door de betaalmethode bij de boekingen aan te passen of door vanuit privé of rekening courant (voor een bv) het saldo aan te vullen.

Betaalmethode van de boekingen op kas aanpassen:

 1. Ga naar Geldzaken links in het hoofdmenu.
 2. Klik op Saldo in kas. Het kas paneel wordt geopend.
 3. Je ziet nu per jaar de betalingen die met kas gedaan zijn.
 4. Klik op een betaling en je ziet welke boeking erbij hoort.
 5. Klopt de betaling met kas niet, dan verwijder je deze door op het prullenbak icoon te klikken.
 6. Je vindt de boeking nu terug bij Nog te doen bij Betaal de nog te betalen boekingen of koppel een betaling aan deze boekingen.
 7. Klik op de boeking en koppel een andere betaalmethode aan de boeking.

Maak kas weer 0 door het saldo vanuit privé bij te passen:

 1. Ga naar Boekingen links in het hoofdmenu.
 2. Klik op Boeking. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
 3. Kies als boeking soort Balans en als categorie Kas.
 4. Voer zelf de Omschrijving in en geef bij Totaalbedrag het bedrag op waarmee kas in de min staat. Geef een positief getal op.
 5. Vul de Datum in.
 6. Klik op Opslaan.
 7. Klik in de boeking bij Mogelijke koppelingen op Betaald met.
 8. Klik op Privé opname/storting of Mijn rekening-courant.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.