Stoppen met je bedrijf. En dan?

Staking van de ondernemer

Vrijwillig stoppen met je onderneming, of gedwongen worden te stoppen. Wanneer je een bedrijf hebt, kun je niet ineens stoppen. Je moet je verplichtingen nakomen, je bedrijf leeg halen, je belastingen betalen, je abonnementen stoppen en daarna kun je je pas uitschrijven bij de Kamer van Koophandel.

Het is slim om je te laten adviseren over het beëindigen van je bedrijf. Hieronder noemen we de belangrijkste zaken die je moet regelen voor je boekhouding en gaan we in op boekingen die je maakt bij het stoppen van je bedrijf.

Stappen bij stoppen van een eenmanszaak (zzp)

.
 • Handel al je financiële zaken af. Denk hierbij aan het betalen van je laatste rekeningen, het opzeggen en aflossen van je leningen en huur- of leasecontracten, en zorg dat je het geld van je klanten ontvangt.
 • Verkoop je goederenvoorraad en bedrijfsmiddelen, eventueel aan jezelf als privé persoon. Hierbij ga je uit van de dagwaarde van de goederen op het moment dat je de goederen of bedrijfsmiddelen zelf gaat gebruiken. Je bent over de verkoop omzetbelasting verschuldigd. Die btw moet je afdragen aan de Belastingdienst.
 • Schrijf je uit bij de Kamer van Koophandel. Je ontbindt een eenmanszaak door het formulier Wijziging ondernemings- en vestigingsgegevens in te vullen en samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs op te sturen of door langs te gaan bij de KvK waar je staat ingeschreven. Je kunt je uitschrijving ook online doorgeven met behulp van DigiD. De KvK geeft je uitschrijving automatisch door aan de Belastingdienst.
 • Doe een slotaangifte voor de btw. Zodra de Belastingdienst van de KvK heeft doorgekregen dat je bent uitgeschreven, ontvang je van hen een brief waarin staat dat je nog een laatste btw-aangifte moet doen. Nadat je deze btw-aangifte hebt gedaan, stuurt de Belastingdienst een definitieve bevestiging van uitschrijving als ondernemer voor de btw.
 • Bereken of er een stakingswinst is. De stakingswinst bestaat uit de winst die behaald is in het jaar van de staking inclusief alle aanwezige meerwaarden die in je bedrijf zitten. Een meerwaarde (stille reserve) is het verschil tussen de boekwaarde van jouw onderneming en de werkelijke waarde op het moment van stoppen. Over de stakingswinst moet je inkomstenbelasting betalen. Misschien kom je in aanmerking voor stakingsaftrek, waardoor je minder belasting moet betalen. Laat je adviseren bij het berekenen van de stakingswinst.
 • Doe een slotaangifte voor de Inkomstenbelasting (IB). Neem hierin de stakingswinsten mee. Als je de afgelopen 5 jaar kleinschalingheidsinvesteringsaftrek (KIA) hebt gekregen, dan moet je daar mogelijk een deel van terugbetalen. Deze terugbetaling heet desinvesteringsbijtelling.
 • Zorg ervoor dat je de administratie van je bedrijf bewaart. De minimale bewaartermijn is 7 jaar. Je mag de administratie op papier of digitaal bewaren (door papieren in te scannen). Papieren over onroerend goed moet je zelfs tien jaren bewaren.
 • Laat je klanten weten dat je je bedrijf beëindigt. Het is erg vervelend als klanten blijven bellen. Plaats een bericht op je website en sociale media en haal deze pas na een tijdje offline.
 • Beëindig Jortt pas nadat je je aangifte Inkomstenbelasting hebt afgerond. Stop je met Jortt, dan adviseren wij je je abonnement te downgraden naar een Jortt Starter. Zo blijven je gegevens bewaard en kun je er na upgraden weer bij. Kies je voor Verwijderen dan verwijder je alles van je administratie van onze servers. Alles is dan echt helemaal weg. Als back-up van je administratie maak je auditfiles en jaarrekening(en) aan via de Boekhoudbot. Bewaar deze op je eigen computer en print de jaarrekening.

Stappen bij stoppen van een bv

.

Volg de stappen zoals beschreven bij het stoppen met een eenmanszaak (ZZP), behalve het berekenen van de stakingswinst. Dit is voorbehouden aan een eenmanszaak. De volgende stappen wijken af:

 • Schrijf je uit bij de Kamer van Koophandel. Als je een rechtspersoon wilt uitschrijven, moet je de rechtspersoon eerst ontbinden. Dit wordt ook wel liquideren genoemd. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders neemt hier een formeel besluit over. Als er vermogen in het bedrijf aanwezig is moeten eerst alle schulden en uitkeringen vereffend worden. De rechtspersoon blijft voortbestaan tot dit gebeurd is. Na de ontbinding vul je het formulier in Ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap. Dit formulier stuur je vervolgens samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs naar de KvK bij jou in de buurt. Je hoeft hiervoor niet langs een notaris.
 • Doe een slotaangifte voor de Vennootschapsbelasting (VPB). Als je de afgelopen 5 jaar kleinschalingheidsinvesteringsaftrek (KIA) hebt gekregen, dan moet je daar mogelijk een deel van terugbetalen. Deze terugbetaling heet desinvesteringsbijtelling.
 • Beëindig Jortt pas nadat je je aangifte Vennootschapsbelasting hebt afgerond. Stop je met Jortt, dan adviseren wij je je abonnement te downgraden naar een Jortt Starter. Zo blijven je gegevens bewaard en kun je er na upgraden weer bij. Kies je voor Verwijderen dan verwijder je alles van je administratie van onze servers. Alles is dan echt helemaal weg. Als back-up van je administratie maak je auditfiles en jaarrekening(en) aan via de Boekhoudbot. Bewaar deze op je eigen computer en print de jaarrekening.

Stappen bij stoppen van een Vof, cv of maatschap

.

Volg de stappen zoals beschreven bij het stoppen met een bv. De volgende stap wijkt af:

 • De Vof, cv of maatschap moet je bij de KvK uitschrijven. Hiervoor moet de Vof, cv of maatschap eerst ontbinden. Dat kan via het formulier Ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap. Dit formulier moet je samen met een kopie van je legitimatiebewijs naar de KvK-vestiging bij jou in de buurt sturen.

Verkoop bedrijfsmiddelen

.

Bij beëindiging van je bedrijfsactiviteiten moet je je bedrijfsmiddelen verkopen. Dit kan aan jezelf of aan een andere partij. Bij verkoop aan jezelf ga je uit van de dagwaarde van de bedrijfsmiddelen op het moment dat je ze gaat gebruiken. Over de verkoop van deze middelen ben je btw verschuldigd. Heb je het bedrijfsmiddel verkocht dan verwijder je deze bij Bedrijfsmiddelen.

Factuur voor verkoop van het bedrijfsmiddel:

 1. Ga naar Facturen en offertes links in het hoofdmenu.
 2. Klik op Facturen.
 3. Klik bij op Factuur.
 4. Het Nieuwe factuur paneel opent zich.
 5. Vul bij klant het bedrijf in waar je het bedrijfsmiddel aan hebt verkocht.
 6. Vul de factuurregels in. Ben je btw plichtig kies dan bedragen inclusief btw en vul bij bedrag in wat je voor het bedrijfsmiddel hebt gekregen.
 7. Sla de factuurregels op.
 8. Maak de factuur af en kies Ga naar versturen om de factuur te verzenden.

Verkoop je een auto? Bekijk of je nog bpm op de factuur moet zetten.

Verkocht aan privé?

 1. Klik in de boeking bij Mogelijke koppelingen op Betaald met.
 2. Klik op Privé opname/storting of Mijn rekening-courant.

Verkocht aan een andere partij?

 1. Klik in de boeking bij Mogelijke koppelingen op x bij- en afschrijvingen>.
 2. Klik op de Bijschrijving van het bedrag.

Bedrijfsmiddel verwijderen:

Schrijf vervolgens het verkochte bedrijfsmiddel af bij Bedrijfsmiddelen:

 1. Ga naar Rapporten.
 2. Klik op Bedrijfsmiddelen.
 3. Selecteer het bedrijfsmiddel dat je hebt verkocht.
 4. Klik erop en klik in het nieuwe paneel op Alle opties.
 5. Klik op Toon afschrijvingen.
 6. Klik op Alle opties.
 7. Kies Schrijf af naar € 0 door diefstal, verlies of defect..

Verkoop voorraad

.

Ga je stoppen t dan ga je eventuele voorraad verkopen. Deze kun je verkopen aan een opkoper of aan jezelf. Je gaat de voorraad afboeken.

Factuur voor verkoop van de voorraad:

Maak voor de verkoop van de voorraad een verkoopfactuur aan. In het geval het niet lukt om je voorraad te verkopen en je deze weggooit of weggeeft, sla je deze stap over:

 1. Ga naar Facturen en offertes links in het hoofdmenu.
 2. Klik op Facturen.
 3. Klik bij op Factuur.
 4. Het Nieuwe factuur paneel opent zich.
 5. Vul bij klant het bedrijf in waar je de voorraad aan hebt verkocht.
 6. Vul de factuurregels in. Ben je btw plichtig kies dan bedragen inclusief btw en vul bij bedrag in wat je voor het bedrijfsmiddel hebt gekregen.
 7. Sla de factuurregels op.
 8. Maak de factuur af en kies Ga naar versturen om de factuur te verzenden.

Verkocht aan privé?

 1. Klik in de boeking bij Mogelijke koppelingen op Betaald met.
 2. Klik op Privé opname/storting of Mijn rekening-courant.

Verkocht aan een andere partij?

 1. Klik in de boeking bij Mogelijke koppelingen op x bij- en afschrijvingen.
 2. Klik op de Bijschrijving van het bedrag.

Voorraad verwijderen uit je boekhouding:

Ga de aanwezige voorraad afboeken tot € 0,00 en overboeken naar de kosten. Deze stap doe je zowel bij verkoop van de voorraad, als bij het weggooien of weggeven. De boeking doe je in twee delen:

Verandering voorraden

 1. Ga naar Boekingen links in het hoofdmenu.
 2. Klik op Boeking. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
 3. Kies als boeking soort Balans en als categorie Voorraden.
 4. Voer zelf de Omschrijving in. Bijvoorbeeld Verkoop voorraad.
 5. Zet de boekdatum op het moment van verkoop.
 6. Vul bij Totaalbedrag het bedrag in waarmee je voorraad is veranderd. Omdat je voorraad is afgenomen maak je hier een negatief bedrag van door er een - (min) voor te typen.
 7. Klik op Opslaan.

Verandering kosten

 1. Ga naar Boekingen links in het hoofdmenu.
 2. Klik op Boeking. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
 3. Kies als boeking soort Kostens en als categorie Inkoop.
 4. Voer zelf de Omschrijving in. Bijvoorbeeld Verkoop voorraad.
 5. Zet de boekdatum op het moment van verkoop.
 6. Vul bij Totaalbedrag het bedrag in waarmee je voorraad is veranderd. Omdat je voorraad is afgenomen vul je hier een positief bedrag in.
 7. Klik op Opslaan.
 8. Klik in de boeking bij Mogelijke koppelingen op x boekingen.
 9. Kies de bij "Stap 1" gemaakte boeking.

Stakingswinst berekenen

.

De stakingswinst bestaat uit de winst die behaald is in het jaar van de staking, inclusief alle aanwezige meerwaarden die in je bedrijf zitten. Een meerwaarde (stille reserve) is het verschil tussen de boekwaarde van jouw onderneming en de werkelijke waarde op het moment van stoppen. Over de stakingswinst moet je inkomstenbelasting betalen. Misschien kom je in aanmerking voor stakingsaftrek, waardoor je minder belasting moet betalen. Laat je adviseren bij het berekenen van de stakingswinst door een belastingadviseur.

Voorbeelden van stakingswinst:

 1. Je verkoopt je bedrijf tegen een hogere prijs (€ 200.000) dan de balanswaarde (bedrijfsmiddelen en banktegoeden van € 40.000). De stille reserve is in dit geval € 160.000.
 2. De bedrijfsmiddelen die in de boeken staan voor € 100.000 maar bij verkoop € 150.000 opleveren geven een stakingswinst van € 50.000.
 3. Bij de oudedagsreserve heb je een tijdelijk voordeel gehad door uitstel van belasting betaling. Dat voordeel vervalt nu en je moet die uitgestelde belastingen in een keer betalen bij stoppen met je bedrijf. Afrekenen over je oudedagsreserve kun je voorkomen door die reserve alsnog te gebruiken voor de aankoop van een lijfrente. Je moet dan wel voldoende geld op je rekening hebben staan.

De verkochte bedrijfsmiddelen en voorraad behoren tot je stakingswinst. Deze heb je door middel van de hierboven genoemde boekingen in je administratie verwerkt. In het geval je je hele onderneming (inclusief de bedrijfsmiddelen en voorraad) hebt verkocht tegen een hogere prijs dan de balanswaarde, dan zul je de verkoopopbrengst tegen deze posten moeten wegboeken. De resterende meerwaarde (stille reserve) boek je vervolgens in de winst- en verliesrekening. Laat je hierbij ondersteunen door een adviseur.

Vrijval fiscale oudedagsreserve

.

De vrijval van de fiscale oudedagsreserve boek je op de volgende manier:

 1. Ga naar Boekingen links in het hoofdmenu.
 2. Klik op Boeking. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
 3. Kies als boeking soort Balans en als categorie Oudedagsreserve.
 4. Geef als Omschrijving op Vrijval oudedagsreserve.
 5. Voer de Datum in en geef bij Totaalbedrag een negatief bedrag op.
 6. Klik op Opslaan.
 7. Klik bij Mogelijke koppelingen op Betaald met.
 8. Klik op Overige reserve.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.